13 Şubat 2009 Cuma

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarasi : 657
Kabul Tarihi : 14/7/1965
Yayimlandigi R.Gazete : Tarih:23/7/1965
Sayi:12056

Yayimlandigi Dustur : Tertip:5 Cilt:4 Sayfa:3044KISIM-I


Genel Hukumler
BOLUM:1
Kapsam, Amac, Temel Ilkeler, Istihdam Sekilleri

Kapsam :
Madde 1-Degisik:30/5/1974-KHK-12/1md. Aynen kabul,15/5/1975-1897/1 md.)
Kanun, Genel ve Katma Butceli Kurumlar, Il Ozel Idareleri,Belediyeler, Il Ozel Idareleri ve Belediyelerin kurduklari birlikler ile bunlara bagli doner sermayeli kuruluslarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandik- larinda veya Beden Terbiyesi Bolge Mudurluklerinde calisan memurlar hak- kinda uygulanir. Sozlesmeli ve gecici personel hakkinda bu Kanunda belirtilen ozel hukumler uygulanir. (Degisik: 19/2/1980-2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi uye ve yedek uye- leri ile raportorleri;hakimlik ve savcilik mesleklerinde veya bu meslekler- den sayilan gorevlerde bulunanlar,Danistay ve Sayistay meslek mensuplari ve Sayistay savci ve yardimcilari, Universitelerin, Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademilerinin, Devlet Muhendislik ve Mimarlik Akademilerinin, Devlet Guzel Sanatlar Akademilerinin, Turkiye ve Orta-Dogu Amme Idaresi Enstitusunun og- retim uye ve yardimcilari, Cumhurbaskanligi Senfoni Orkestrasi uyeleri, Genelkurmay Mehteran Bolugu Sanatkarlari, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatrolari ile sehir ve belediye konserva- tuvar ve orkestralarinin sanatkar memurlari, uzman memurlari,uygulatici uz- man memurlari ve stajyerleri;Spor-Toto Teskilatinda calisan personel,subay, astsubay, uzman cavus ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teskilati mensuplari ozel kanunlari hukumlerine tabidir. --------------------------------------------------------------------------- (1)
a- 8/6/1984 tarihli ve 2l7 sayili Kanun Hukmunde Karamamenin 30 ncu maddesi ile Kanunlarda gecen "Devlet Personel Dairesi ibaresi Devlet Personel Baskanligi" olarak degistirilmistir.
b- 29/11/1984 tarihli ve 243 sayili Kanun Hukmunde Kararnamenin 55 nci maddesine gore; 657 sayili Kanun ile ek ve degisikliklerinde,13/12/1960 gun ve 160 sayili Kanunun 4 ncu maddesine yapilan atiflar 8/6/1984 gun ve 217 sayili Kanun Hukmunde Karamamenin ilgili maddelerine yapilmis sayilir.
c- 2/7/1993 tarih ve 484 sayili KHK'nin Gecici 1nci maddesi ile Ma- liye ve Gumruk Bakanligi ibareleri"Maliye Bakanligi"olarak degistirilmistir


Amaç :
Madde 2- (Degisik: 23/12/1972-KHK-2/1 md.)
Bu Kanun, Devlet memur- larinin hizmet sartlarini, niteliklerini, atanma ve yetistirilmelerini, ilerleme ve yukselmelerini, odev, hak, yukum ve sorumluluklarini, aylikla- rini ve odeneklerini ve diger ozluk islerini duzenler. Bu Kanunun uygulanmasini gostermek veya emrettigi hususlari belirt- mek uzere tuzukler cikarilir. Bu Kanunda ongorulen yonetmelikler Bakanlar Kurulu Karari ile yururluge konulur.


Temel İlkeler :
Madde 3-
Bu kanunun temel ilkeleri sunlardir :
Siniflandirma :
A) (Degisik: 31/7/1970-1327/2md.)Devlet kamu hizmetleri gorevlerini ve bu gorevlerde calisan Devlet memurlarini gorevlerin gerektirdigi nite- liklere ve mesleklere gore siniflara ayirmaktir.
Kariyer :
B) Devlet memurlarina, yaptiklari hizmetler icin luzumlu bilgilere ve yetisme sartlarina uygun sekilde, siniflari icinde en yuksek derecelere kadar ilerleme imkanini saglamaktir.
Liyakat :
C) Devlet kamu hizmetleri gorevlerine girmeyi,siniflar icinde iler- leme ve yukselmeyi, gorevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandir- mak ve bu sistemin esit imkanlarla uygulanmasinda Devlet memurlari guvenli- ge sahip kilmaktir.


İstihdam Şekilleri :
Madde 4- (Degisik:30/5/1974-KHK-12; Degistirilerek kabul:15/5/1975- 1897/1 md.)
Kamu hizmetleri; memurlar, sozlesmeli personel, gecici personel ve isciler eliyle gordurulur.
A) Memur : Mevcut kurulus bicimine bakilmaksizin, Devlet ve diger kamu tuzel kisiliklerince genel idare esaslarina gore yurutulen asli ve surekli kamu hizmetlerini ifa ile gorevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasinda memur sayilir. Yukaridaki tanimlananlar disindaki kurumlarda genel politika tespiti arastirma, planlama, programlama, yonetim ve denetim gibi islerde gorevli ve yetkili olanlar da memur sayilir.
B) Sozlesmeli Personel : Kalkinma plani, yillik program ve is programlarinda yer alan onemli projelerin hazirlanmasi, gerceklestirilmesi, isletilmesi ve islerligi icin sart olan, zaruri ve istisnai hallere munhasir olmak uzere ozel bir meslek bilgisine ve ihtisasina ihtiyac gosteren gecici islerde, kurumun teklifi uzerine Devlet Personel Baskanligi ve Maliye Bakanliginin gorusleri alina- rak Bakanlar Kurulunca gecici olarak sozlesme ile calistirilmasina karar verilen ve isci sayilmayan kamu hizmeti gorevlileridir. (36 nci maddenin II-Teknik Hizmetler Sinifinda belirtilen gorevlerde yukaridaki fikra uya- rinca calistirilanlar icin, isin gecici sarti aranmaz.) Bunlara odenebilecek ucretlerin ust sinirlari Bakanlar Kurulunca kararlastirilir. Ancak, yabanci uyruklularin; tarihi belge ve eski harflerle yazil- mis arsiv kayitlarini degerlendirenlerin; mutercimlerin; tercumanlarin;dava adedinin azligi nedeni ile kadrolu avukat istihdaminin gerekli olmadigi yerlerde avukatlarin, (...) (1) kadrolu istihdamin mumkun olamadigi haller- de, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve sartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tip Muessesesi uzmanlarinin; Devlet Konservatuvarlari sa- natci ogretim uyelerinin; Istanbul Belediyesi Konservatuvari sanatcilarinin Milli Savunma Bakanligi ile Jandarma Genel Komutanligi ve dis kuruluslarda belirli bazi hizmetlerde calistirilacak personelin de zorunlu hallerde soz- lesme ile istihdamlari caizdir. (Ek: 5/7/1991-KHK-433/1 md.;Yururlukten kaldirildi:27/12/1991- KHK- 475/11 md.)
C) Gecici Personel : Bir yildan az sureli veya mevsimlik hizmet olduguna Devlet Personel Baskanliginin ve Maliye Bakanliginin goruslerine dayanilarak Bakanlar Kuru- lu'nca karar verilen gorevlerde ve belirtilen ucret ve adet sinirlari icin- de sozlesme ile calistirilan ve isci sayilmayan kimselerdir.
D) Isciler : (A), (B) ve (C) fikralarinda belirtilenler disinda kalan kimseler- dir. Bunlar hakkinda bu Kanun hukumleri uygulanmaz.


Dört İstihdam Şekli Dışında Personel Çalıştırılamayacağı :
Madde 5-(Degisik: 23/12/1972-KHK-2/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlar, 4 ncu maddede yazili dort istihdam sekli disinda personel calistiramazlar. --------------------------------------------------------------------------- (1)
Bu aradaki "...bu Kanunun 196 nci maddesi uyarinca tespit edilen mahru- miyet yerlerinde" seklindeki ibare 12/2/1982 tarih ve 2595 sayili Kanunun 19-a maddesi ile yururlukten kaldirilmistir.

BOLUM :2
Odevler ve SorumluluklarSadakat :
Madde 6-(Degisik: 12/5/1982-2670/1 md.)
Devlet memurlari, Turkiye Cumhuriyeti Anayasasina ve kanunlarina sadakatla bagli kalmak ve milletin hizmetinde Turkiye Cumhuriyeti kanunlarini sadakatla uygulamak zorundadir- lar. Devlet memurlari bu hususu "Asli Devlet Memurluguna"atandiktan sonra en gec bir ay icinde kurumlarinca duzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacaklari yeminle belirtirler ve ozluk dosyalarina konulacak asagidaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak goreve baslarlar. "Turkiye Cumhuriyeti Anayasasina,Ataturk Inkilap ve Ilkelerine,Ana- yasada ifadesi bulunan Turk Milliyetciligine sadakatla bagli kalacagima; Turkiye Cumhuriyeti kanunlarini milletin hizmetinde olarak tarafsiz ve esitlik ilkelerine bagli kalarak uygulayacagima; Turk Milletinin milli, ahlaki,insani,manevi ve kulturel degerlerini benimseyip,koruyup bunlari ge- listirmek icin calisacagima; insan haklarina ve Anayasanin temel ilkelerine dayanan milli,demokratik, laik,bir hukuk devleti olan Turkiye Cumhuriyetine karsi gorev ve sorumluluklarimi bilerek, bunlari davranis halinde gostere- cegime namusum ve serefim uzerine yemin ederim."


Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık :
Madde 7- (Degisik : 12/5/1982-2670/2 md.)
Devlet memurlari siyasi partiye uye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kisi veya zumrenin yara- rini veya zararini hedef tutan bir davranista bulunamazlar; gorevlerini yerine getirirlerken dil, irk, cinsiyet, siyasi dusunce, felsefi inanc, din ve mezhep gibi ayirim yapamazlar; hicbir sekilde siyasi ve ideolojik amacli beyanda ve eylemde bulunmazlar ve bu eylemlere katilamazlar. Devlet memurlari her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecbu- riyetindedirler. Turkiye Cumhuriyeti Anayasasina ve kanunlarina aykiri olan memleketin bagimsizligini ve butunlugunu bozan Turkiye Cumhuriyetinin gu- venligini tehlikeye dusuren herhangi bir faaliyette bulunamazlar.Ayni nite- likte faaliyet gosteren herhangi bir harekete, grublasmaya, tesekkule veya dernege katilamazlar, bunlara yardim edemezler.


Davranış ve İşbirliği :
Madde 8-
Devlet memurlari, resmi sifatlarin gerektirdigi itibar ve guvene layik olduklarini hizmet icindeki ve disindaki davranislariyla gos- termek zorundadirlar. Devlet memurlarinin isbirligi icinde calismalari esastir.


Yurt Dışında Davranış :
Madde 9-
Devlet memurlarindan surekli veya gecici gorevle veya yetisme, inceleme ve arastirma icin yabanci memleketlerde bulunanlar Devlet itibarini veya gorev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranislarda buluna- mazlar.


Amir Durumunda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları :
Madde 10-(Degisik: 12/5/1982-2670/3 md.)
Devlet memurlari amiri olduklari kurulus ve hizmet birimlerinde kanun, tuzuk ve yonetmeliklerle belirlenen gorevleri zamaninda ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptirmaktan maiyetindeki memurlarini yetistirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten gorevli ve sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve esitlik icinde davranir. Amirlik yetkisini kanun, tuzuk ve yonetmeliklerde belirtilen esaslar icinde kullanir. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykiri emir veremez ve mai- yetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borc alamaz.


Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları :
Madde 11- (Degisik : 12/5/1982-2670/4 md.)
Devlet memurlari kanun, tuzuk ve yonetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafindan verilen gorevleri yerine getirmekle yukumlu ve gorevlerinin iyi ve dogru yurutulmesinden amirlerine karsi sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldigi emri,Anayasa, kanun, tuzuk ve yonet- melik hukumlerine aykiri gorurse, yerine getirmez ve bu aykiriligi o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazi ile yenilerse, memur bu emri yapmaga mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden dogacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suc teskil eden emir, hicbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu duzeninin ve kamu guvenliginin korunmasi icin kanunla gosterilen istisnalar saklidir.


Kişisel Sorumluluk ve Zarar :
Madde 12-(Degisik:12/5/1982-2670/5 md.)
Devlet memurlari, gorevle- rini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malini korumak ve heran hizmete hazir halde bulundurmak icin gerekli tedbirleri almak zorundadirlar. Devlet memurunun kasit, kusur, ihmal veya tedbirsizligi sonucu idare zarara ugratilmissa, bu zararin ilgili memur tarafindan rayic bedeli uzerinden odenmesi esastir. Zararlarin odettirilmesinde bu konudaki genel hukumler uygulanir. Ancak fiilin meydana geldigi tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brut ayliginin yarisini gecmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararina gore ilgili memurca odenir.


Kişilerin Uğradıkları Zararlar :
Madde 13-(Degisik: 12/5/1982-2670/6 md.; 6/6/1990-3657/1 md.) (Değişik birinci fıkra : 6/6/1990 -KHK- 3657/1 md.)
Kişiler kamu hukukuna tabi gorevlerle ilgili olarak ugradiklari zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine degil, ilgili kurum aleyhine dava acarlar.Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hukmundeki degerli kagitlarin ilgili personel tarafindan zimmete gecirilmesi halinde, zimmete gecirilen miktar cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafindan hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hukumlere gore sorumlu personele rucu hakki saklidir. 12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararlarin nevi,miktarlarinin tespiti, takibi, amirlerin sorumluluklari ve yapilacak islemlerle ilgili diger hususlar Basbakanlikca duzenlenecek yonetmelikle belirlenir.


Mal Bildirimi :
Madde 14-
Devlet memurlari, kendileriyle, eslerine ve velayetleri altindaki cocuklarina ait tasinir ve tasinmaz mallari, alacak ve borclari hakkinda, ozel kanunda yazili hukumler uyarinca, mal bildirimi verirler.


Basına Bilgi veya Demeç Verme :
Madde 15- (Degisik : 12/5/1982-2670/7 md.)
Devlet Memurlari, kamu gorevleri hakkinda basina,haber ajanslarina veya radyo ve televizyon kurum- larina bilgi veya demec veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanin yetkili kilacagi gorevli; illerde valiler veya yetkili kilacagi gorevli tarafindan verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler ozel kanunlarin yetkili kildigi personel disinda hic bir kimse tarafindan aciklanamaz.


Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıka- rılmaması ve İadesi :
Madde 16-(Degisik:12/5/1982-2670/8 md.)
Devlet memurlari gorevleri ile ilgili resmi belge, arac ve gerecleri, yetki verilen mahaller disina cikaramazlar, hususi islerinde kullanamazlar. Devlet memurlari gorevleri icabi kendilerine teslim edilen resmi belge, arac ve gerecleri gorevleri sona erdigi zaman iade etmek zorundadirlar. Bu zorunluluk memurun mirascilarina da samildir.
BOLUM: 3
Genel HaklarUygulamayı İsteme Hakkı :
Madde 17-
Devlet memurlari, bu kanun ve bu kanuna dayanilarak yayinlanan tuzuk ve yonetmeliklere gore tayin ve tesbit olunup yururlukte bulunan hukumlerin kendileri hakkinda aynen uygulanmasini istemek hakkina sahiptirler.


Güvenlik :
Madde 18-
Kanunlarda yazili haller disinda Devlet memurunun memur- luguna son verilemez, aylik ve baska haklari elinden alinamaz.


Emeklilik :
Madde 19-
Devlet memurlarinin,ozel kanununda yazili belirli sartlar icinde, emeklilik haklari vardir.


Çekilme :
Madde 20-
Devlet Memurlari, bu kanunda belirtilen esaslara gore memurluktan cekilebilirler.


Müracaat,Şikayet ve Dava Açma :
Madde 21- (Degisik:12/5/1982-2670/9md.)
Devlet Memurlari kurumlariy- la ilgili resmi ve sahsi islerinden dolayi muracaat:amirleri veya kurumlari tarafindan kendilerine uygulanan idari eylem ve islemlerden dolayi sikayet ve dava acma hakkina sahiptirler. Muracaat ve sikayetler soz veya yazi ile en yakin amirden baslaya- rak silsile yolu ile sikayet edilen amirler atlanarak yapilir. Muracaat ve sikayetler incelenerek en kisa zamanda ilgiliye bildi- rilir. Muracaat ve sikayetlerle ilgili esas ve usuller Basbakanlikca hazir- lanacak bir yonetmelikle duzenlenir.


Sendike Kurma :
Madde 22- (Yeniden Düzenleme: 12.6.1997 - 4275/1)
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.


İzin :
Madde 23-
Devlet memurlari, bu kanunda gosterilen sure ve sartlarla izin hakkina sahiptirler.


Kovuşturma ve Yargılama :
Madde 24-
Devlet memurlarinin gorevleri ile ilgili veya gorevleri sirasinda isledikleri suclardan dolayi sorusturma ve kovusturma yapilmasi ve haklarinda dava acilmasi ozel hukumlere tabidir.


İsnat ve İftiralara Karşı Koruma
Madde 25-
Devlet memurlari hakkindaki ihbar ve sikayetler, garaz veya mucerret hakaret icin, uydurma bir suc isnadi suretiyle yapildigi ve sorusturma veya yargilamanin tabi oldugu kanuni islem sonucunda bu isnat sabit olmadigi takdirde,merkezde bu memurun en buyuk amiri,illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkinda kamu davasi acilmasini Cumhuriyet Savciligindan davasi acilmasini Cumhuriyet Savciligindan isterler.


BOLUM :4
Yasaklar


Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı :
Madde 26-(Degisik:12/5/1982-2670/10 md.)
Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hukme baglanan hakkin kullanilmasinda birden fazla Devlet memurunun toplu olarak soz ve yazi ile muracaatlari ve sikayetleri yasaktir. Devlet memurlarinin kamu hizmetlerini aksatacak sekilde memurluktan kasitli olarak birlikte cekilmeleri veya gorevlerine gelmemeleri veya gorevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve islerinin yavaslatilmasi veya aksatilmasi sonucunu doguracak eylem ve hareketlerde bulunmalari yasaktir.


Grev Yasağı :
Madde 27-
Devlet memurlarinin greve karar vermeleri, grev tertiple- meleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmalari yasaktir. Devlet memurlari, herhangi bir greve veya grev tesebbusune katila- maz, grevi destekliyemez veya tesvik edemezler.


Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı :
Madde 28-(Degisik : 30/5/1974-KHK-12; Degistirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
Memurlar Turk Ticaret Kanununa gore (Tacir) veya (Esnaf) sayilmalarini gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi muesseselerinde gorev alamaz, ticari mumessil veya ticari vekil veya kollektif sirketlerde ortak veya komandit sirkette komandite ortak olamaz- lar.(Gorevli olduklari kurumlarin istiraklerinde kurumlarini temsilen ala- caklari gorevler haric). Memurlarin uyesi olduklari yapi, kalkinma ve tuketim kooperatifleri ile kanunla kurulmus yardim sandiklarinin yonetim ve denetim kurullari uyelikleri gorevleri ve ozel kanunlarda belirtilen gorevler bu yasaklamanin disindadir. Esleri, resit olmayan veya mahcur olan cocuklari, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gun icinde bagli olduklari kuruma bildirmekle yukumludurler.


Hediye Alma,Menfaat Sağlama Yasağı :
Madde 29-
Devlet memurlarinin dogrudan dogruya veya araci eliyle hediye istemeleri ve gorevleri sirasinda olmasa dahi menfaat saglama amaci ile hediye kabul etmeleri veya is sahiplerinden borc para istemeleri ve almalari yasaktir.


Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı :
Madde 30-
Devlet memurunun, denetimi altinda bulunan veya kendi gorevi veya mensup oldugu kurum ile ilgisi olan bir tesebbusten, dogrudan dogruya veya araci eliyle her ne ad altinda olursa olsun bir menfaat sagla- masi yasaktir.


Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı :
Madde 31-(Degisik:12/5/1982-2670/11 md.)
Devlet memurlarinin kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri gorevlerinden ayrilmis bile olsalar, yetkili bakanin yazili izni olmadikca aciklamalari yasaktir.


KISIM-II


Siniflandirma

Sınıf :
Madde 32-(Mulga: 30/5/1974- KHK 12/7 md.; Aynen kabul: 15/5/1975- 1897/7 md.)
Kadroların Tesbiti :
Madde 33- (Degisik:30/5/1974-KHK-12; Degistirilerek kabul:15/5/1975 -1897/1 md.)
Kadrosuz memur calistirilamaz. Genel ve Katma Butceli kuruluslarla bunlara bagli doner sermayeli kuruluslar;kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandiklari ve Beden Terbiyesi Bolge Mudurluklerinde memur deyimine giren kisilere gordurulen hizmetlerin gerektirdigi gorevler icin tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gosterilir. Milli Guvenlige iliskin kadrolardan gizli kalmasi gerekenler hakkinda bu hukum uygulanmaz. Il Ozel Idareleri ve belediyeler ile bunlarin kurduklari birlikle- rin kadroIari yetkili organlarinca hazirlanarak Icisleri Bakanliginin onayi ile tamamlanir. Yukaridaki fikrada sozu edilen kadrolarin kaldirilmasi veya bu kad- rolarda yapilacak degisiklikler de ayni usule tabidir.


Kadroların Hazırlanması :
Madde 34- (Degisik : 31/7/1970-1327/7 md.)
Devlet memurlari icin kurumlarinca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanligi, Devlet Personel Bas- kanligi ve ilgili kurumca birlikte hazirlanir. 1,2,3 ve 4ncu derecede kadro ihdas edilebilmesi icin ayrica Maliye Bakanligi ile Devlet Personel Baskanliginin gorusune dayanilarak Bakanlar Kurulu Karari alinmasi sarttir.(Milli Guvenlige iliskin kadrolar dairesince hazirlanir ve ozel kanununda yazili sekle uygun olarak onanir.)


Kadro Cetvelleri :
Madde 35-(Degisik: 31/7/1970-1327/8 md.)
33 ve 34 ncu maddeler uya- rinca hazirlanan kadro cetvellerinde: Her kurum icin gerekli kadrolarin sinifi, derecesi, unvani ve adedi gosterilir.


Tesis Edilen Sınıflar :
Madde 36- (Degisik:30/5/1974-KHK-12;Degistirilerek kabul:15/5/1975- 1897/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlarda calistirilan memurlarin siniflari asagida gosterilmistir.
I-GENEL IDARE HIZMETLERI SINIFI : Bu Kanunun kapsamina dahil kurumlarda yonetim,icra, buro ve benzeri hizmetleri goren ve bu Kanunla tesbit edilen diger siniflara girmeyen memur lar Genel Idare Hizmetleri sinifini teskil eder.
II-TEKNIK HIZMETLER SINIFI : Bu Kanunun kapsamina giren kurumlarda meslekleriyle ilgili gorevleri fiilen ifa eden ve meri hukumlere gore yuksek muhendis, muhendis, yuksek mimar, mimar, Mimarlik ve Muhendislik Fakultesi veya bolumlerinden mezun Sehir Plancisi, Yuksek Sehir Plancisi,Yuksek bolge Plancisi, jeolog, hidro- jeolog, hidrolog, jeofizikci, fizikci, kimyager, metamatikci, istatistikci, yoneylemci (Hareket arastirmacisi), matematiksel iktisatci, ekonomici ve benzeri ile teknik ogretmen okullarindan mezun olup da, ogretmenlik meslegi disinda teknik hizmetlerde calisanlar,3437 ve 9/5/1969 tarih ve 1177 sayili Kanunlara gore tutun eksperi yetistirilenler ile muskirat ve cay eksperleri fen memuru, yuksek tekniker, tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil gormus bulunanlar Teknik Hizmetler sinifini teskil eder.(1)
III- SAGLIK HIZMETLERI VE YARDIMCI SAGLIK HIZMETLERI SINIFI : Bu sinif,saglik hizmetlerinde (Hayvan sagligi dahil) mesleki egitim gorerek yetismis olan tabip,dis tabibi,eczaci,veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasinda calisan yuksek ogrenim gormus fizikoterapist, tip teknologu, ebe, hemsire,saglik memuru,sosyal hizmetler mutehassisi,biyolog, psikolog, diyetci, saglik muhendisi, saglik fizikcisi, saglik idarecisi ile ebe ve hemsire, hemsire yardimcisi, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczaci, dis anestezi, rontgen teknisyenleri ve yardimcilari, cevre sagligi ve toplum sagligi teknisyeni dahil) saglik savas memuru, hayvan saglik memuru ve ben- zeri saglik personelini kapsar.
IV- EGITIM VE OGRETIM HIZMETLERI SINIFI : Bu sinif, bu Kanun kapsamina giren kurumlarda egitim ve ogretim vazifesiyle gorevlendirilen ogretmenleri kapsar.
V- AVUKATLIK HIZMETLERI SINIFI : Avukatlik hizmetleri sinifi, ozel kanunlarina gore avukatlik ruhsa- tina sahip,baroya kayitli ve kurumlarini yargi mercilerinde temsil yetkisi- ni haiz olan memurlari kapsar. ----------------------------------------------------------------------------- (1)
Bu hukme ilave edilen ve metne islenmis olan unvanlar ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarih ve 83/7198 sayili kararina bakiniz.
---------------------------------------------------------------------------
VI- DIN HIZMETLERI SINIFI : Din hizmetleri sinifi, ozel kanunlarina gore cesitli derecelerde dini kanunlarina gore cesitli derecelerde dini egitim gormus olan ve dini gorev yapan memurlari kapsar.
VII- EMNIYET HIZMETLERI SINIFI : (1) Bu sinif, ozel kanunlarina gore polis, komiser muavini, komiser, muavini, komiser, baskomiser emniyet mufettisi, polis mufettisi, emniyet amiri ve emniyet muduru ve emniyet muduru sifatini kazanmis emniyet mensubu memurlari kapsar.
VIII- YARDIMCI HIZMETLER SINIFI : Yardimci hizmetler sinifi,kurumlarda her turlu yazi ve dosya dagit- mak ve toplamak, muracaat sahiplerini karsilamak ve yol gostermek; hizmet yerlerini temizleme, aydinlatma ve isitma islerinde calismak veya basit ik- lim rasatlarini yapmak; ilaclama yapmak veya yaptirmak veya tedavi kurumla- rinda hastalarin ve hastanelerin temizligi ve basit bakimi ile ilgili hiz- metleri yapmak veya kurumlarda, carsi ve mehallerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardimci mahiyetteki gorevlerde her kurumun ozel bunyesine gore ve yine bu mahiyette olmak uzere ihdasina luzum gordugu yardimci hizmetleri ifa ile gorevli bulunanlardan 4ncu maddenin (D)bendinde tanimlananlarin disinda kalanlari kapsar. (Ek: 28/3/1988-KHK-318/1 md.) Bu sinifa dahil personel tarafindan yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurum- larinin temizlenmesi, tesisatin bakim ve isletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin ucuncu sahislara ihale yoluyla gordurulmesi mumkundur. (Ek fıkra:18/5/1994-KHK-527/1 md.;Mülga:28/2/1995 -4081/3 md.)
IX- MULKI IDARE AMIRLIGI HIZMETLERI SINIFI : Bu sinif, valiler ve kaymakamlar ile bu sifatlari kazanmis olup Icisleri Bakanligi merkez ve iller kurulusunda calisanlari ve maiyet memur- larini kapsar.
X- MILLI ISTIHBARAT HIZMETLERI SINIFI : Bu sinif, Milli Istihbarat Teskilati kadrolarinda veya bu teskilat emrinde calistirilanlardan ozel kanunlarinda gosterilen veya Basbakanlikca tespit edilen gorevleri ifa edenleri kapsar.
--------------------------------------------------------------------------- (1)
26/6/1984 tarih ve 241 sayili KHK'nin 35 nci maddesine bakiniz. ORTAK HUKUMLER
A) Siniflarin ogrenim durumlarina gore giris ve yukselebilecek derece ve kademeleri asgida gosterilmistir. Giris Yukselinebilecek ------- ---------------- Ogrenim Durumu Derece Kademe Derece Kademe --------------------- ------ ------ ------ ------ Ilkokulu bitirenler 15 1 7 Son Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son Ortaokulu dengi meslek veya teknik ogrenimi bitirenler 14 3 5 Son Ortaokul ustu 1 yil mesleki veya teknik ogrenimi bitirenler 13 1 4 Son Ortaokul ustu 2 yil mesleki veya teknik ogrenimi bitirenler 13 2 4 Son Liseyi bitirenler 13 3 3 Son Lise dengi mesleki veya teknik ogrenimi bitirenler 12 2 3 Son Lise veya dengi okullar ustu 1 yillik mesleki veya teknik ogrenimi bitirenler 11 1 2 Son Lise veya dengi okullar ustu 2 yillik veya Ortaokul ustu en az 5 yillik mesleki veya teknik ogrenimi bitirenler 10 1 2 Son Lise veya dengi okullar ustu 3 yillik teknik veya mesleki ogrenimi bitirenler 10 2 2 Son 2 yil sureli yuksek ogrenimi bitirenler 10 2 1 Son 3 yil sureli yuksek ogrenimi bitirenler 10 3 1 Son 4 yil sureli yuksek ogrenimi bitirenler 9 1 1 Son 5 yil sureli yuksek ogrenimi bitirenler 9 2 1 Son 6 yil sureli yuksek ogrenimi bitirenler 9 3 1 Son
1- Avukatlik stajini acikta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanir.
2- Dort yil sureli yuksek ogrenimi bitirenlerden yuksek muhendis, muhendis, yuksek mimar,mimar sifatini almis olanlar ile bunlardan ogretmen- lik hizmetinde calisanlar, Erkek Teknik Yuksek Ogretmen Okulu, Erkek Teknik Ogretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Guzel Sanatlar Yuksek Okulu mezunlari, Istanbul Devlet Guzel Sanatlar Akademisi ile uygulamali Endustri Sanatlari Yuksek Okulu mezunlari (1), Teknik Egitim Fakultesi (Yuksek Teknik Ogretmen Okulu) ve Guzel Sanatlar Fakultesi, (Istanbul Devlet Tatbiki Guzel Sanatlar Yuksek Okulu) mezunlari (2), ogrenimlerine gore tesbit edilen giris derece ve kademelerine bir derece,
3- Bes yil ve daha fazla sureli yuksek ogrenimini bitirenlerden yuksek muhendis, muhendis, yuksek mimar, mimar sifatini almis olanlar ile bunlardan egitim ve ogretim hizmetinde calisanlar ogrenimlerine gore tespit edilen giris derece ve kademelerine bir derece,
4- Teknik hizmetler sinifinda gorev almak sartiyle jeolog,jeofizik- ci, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikci, matematikci, is- tatistikci, yoneylemci (Hareket arastirmacisi), matematiksel iktisatci (Ekonometrici), Mimarlik ve Muhendislik Fakultesi veya bolumlerinden mezun Sehir Plancisi, Yuksek Sehir Plancisi, Yuksek Bolge Plancisi. Erkek Teknik Ogretmen Okulu mezunlari, fen memurlari, teknikerler ve yuksek teknikerler, tutun ve muskirat eksperleri,tarim alet ve makineleri Uzmanlik Yuksek Okulu mezunlari ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Gazi Universitesi Mesleki Egitim Fakultesi Teknoloji Bolumu Is ve Teknik Anabi- lim Dali mezunlari, universitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bolumlerinin prehistorya, protohistorya ve onasya arkeolojisi,plastik arkeoloji anabilim dallarindan mezun olanlar ogrenimlerine gore tespit edilen giris derece ve kademelerine bir derece, (3) --------------------------------------------------------------------------- (1)
Bakiniz: 19/8/1977 tarih ve 7/13635 sayili B.K.K. (R.G.19/8/1987-16032) (2) Bakiniz: 30/10/1986 tarih ve 86/11158 sayili BKK.(R.G.17/11/1986-19284) (3) Bu hukme ilave edilen ve metne islenmis olan meslek mensuplari ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarih 83/7198;8/4/1987 tarih ve 87/11686;13/8/1987 tarih ve 87/12018 sayili Kararlarina bakiniz.
5- Dort yil ve daha fazla sureli yuksek ogrenim gorenlerden tabip, dis tabibi, veteriner hekim,eczaci ile benzeri saglik bilimleri lisansiyer- leri (Hayvan sagligi dahil) Biyolog unvanina sahip akademik personel giris derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alinirlar.(1)
6- a) Lise ve dengi okul mezunu olup, ozel kanunlari geregince sinava tabi tutularak orta dereceli okul ogretmenligi ehliyetini alanlar ve ilkogretim mufettisligi unvanini kazananlar,mesleki ve teknik ogretim okul- lari meslek, atelye veya kurs ogretmenliginde gorevlendirilenler ile ozel kanunlarina yada ozel kanunlarin verdigi izne dayanilarak orta dereceli okul ogretmenligine atananlar 11 nci derecenin birinci kademesinden hizmete alinirlar.
b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullarin, normal ogrenim sure- sinden fazla olmasi halinde,basarili her ogrenim yili icin bir kademe iler- lemesi uygulanir. Bunlardan teknik ogretim okullari mezunlarina, meslekleri ile ilgili gorevlerde calismalari halinde ayrica bir kademe ilerlemesi daha verilir.
7- a) Kurumlarinca acilan ve bir kisim gorevlere atanmada kanuni nitelik olarak sart kosulan kurslari, memurluga girmeden once basari ile bitirenler hakkinda bu meslekleri ile ilgili gorevlerde calismis olmak ve 3 kademeyi gecmemek sartiyle, bu kurslarda gecirdikleri basarili surelerin her yili icin bir kademe ilerlemesi uygulanir.
b) Diyanet Isleri Baskanligi kurulusunda halen gorevli bulunanlarla yeniden goreve atanacaklardan hafiz olduklari Diyanet Isleri Baskanliginca tespit edilecek bir yonetmelik uyarinca, belirlenenlere bir derece yuksel- mesi verilir.(Lisans ustu egitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerle- mesi bu fikra geregince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)
8- a) Emniyet hizmetleri sinifina girenlerden: Ilkokul, ortaokul ve dengi okullari bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giris derece- lerine iki derece, Lise ve dengi okullari bitirenler, liseyi bitirenler icin tespit edilen giris derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yuksek ogrenimi bitirenler ayni yuksek ogrenimi bitirenler icin tespit edilen giris derece ve kademesine bir derece,
b)Genel Idare Hizmetleri sinifina girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Basmemuru ile Gumruk muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise ogrenimleri icin bu kanunda tespit edilen giris derece ve kademelerine bir derece, -------------------------------------------------------------------------- (1) Biyolog unvanina sahip Akademik personel de Bakanlar Kurulunun 12/11/ 1984 tarih ve 85/10045 sayili Karari ile bu madde kapsamina alinmislardir: (R.G.22/11 /1985-18936).
c) Mesleki ogrenim veya kurs gormek ve ozel yarisma sinavini basar- mak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Mudur- lugu stenograflarina ogrenim giris derece ve kademelerine bir derece, Ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alinirlar.
9- Memurluga girmeden once veya memuriyetleri sirasinda yuksek og- renim ustu master derecesi almis olanlarla yuksek ogrenim kurumlarinda en az bir yil ilave ogrenim yaparak lisans ustu ihtisas sertifikasi alanlara bir kademe ilerlemesi,tipta uzmanlik belgesi alanlara,meslekleri ile ilgili ogrenim dallarinda doktora yapanlara bir derece yukselmesi uygulanir. Master derecesini alip bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, meslegi ile ilgili ogrenim dalinda doktora yaptigi takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanir.
10-Doktora ustu universite docentligi unvanini universitede gorevli iken kazananlara bir derece,diger memuriyetlerde iken bu unvani kazananlara iki kademe ilermesi uygulanir.
11- (Degisik : 29/11/1984 -KHK- 243/1 md; ) Mesleğe özel yarışma sinavina tabi tutulmak suretiyle alinan; Basbakanlik, Bakanlık ve bağım- siz genel mudurlukler mufettis yardimcilari ile bagli müfettiş yar- dimcilari ve Diyanet Isleri Baskanligi mufettis yardimcilari, Başbakanlık Uzman Yardimcilari,Devlet Planlama Teskilati Uzman Yardimcilari; Devlet Per sonel Baskanligi Devlet Personel Uzman Yardimcilari; Basbakanlik Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardimcilari; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine Kontrolörleri; Maiyet memurlari; Disisleri Bakanligi meslek memurlari; Maliye Bakanligi Hesap Uzman Yardim- cilari,Sigorta Denetleme Uzman Yardimcilari ve Aktüer Yardımcıları,Bakan- liklar merkez kurulusu stajyer kontrolorleri,(Değişik:27/6/1989 -KHK -375/4 md.) Emniyet Genel Mudurlugu Dernek Denetci Yardimcilari, Devlet Butce Uz- manı Yardımcıları,Tuketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları,Marka Uzman Yar dımcıları,Patent Uzman Yardımcıları,Çevre Uzman Yardımcıları,(...)(1)Deniz- cilik Uzman Yardimcilari, Gümrük Uzman Yardimcilari, Devlet Muhasebe Uz- man Yardimcilari, Devlet Malları Uzman Yardımcıları,Maliye Uzman Yardımcı- lari,Gelir Uzman Yardimcilari, mİLLİ Emlak Uzman Yardımcıları,Vergi İstih barat Uzman Yardimcilari, Muhasebe Denetmen Yardimcilari ,Vergi Denetmen Yardımcıları,Milli Emlak Denetmen Yardımcıları,Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,Bakanlık ve bağlı kuruluş larin A.T.Uzman Yardımcıları Hazine Uzman Yardımcıları,Dış Ticaret UzmanYar dimcilari ile Icisleri Bakanligi Planlama Uzman Yardimcilarinin ozel yeter- lik sinavi yonetmeliklerine gore yapilacak yeterlik sinavlarinda basari gostererek Mufettislige, Kaymakamliga, Basbakanlik Uzmanligina,Devlet Plan- lama Uzmanligina,Devlet Personel Uzmanligina,Bankalar Yeminli Murakipligina Hesap Uzmanligina, Sigorta Denetleme Uzmanligina ve Aktüerliğine ,Kontro- lörlüğe, Dernek Denetciligine, Devlet Butce Uzmanlığına,Tüketici ve Reka- bet Uzmanlığına,Marka Uzmanlığına,Patent Uzmanlığına,Çevre Uzmanlığına,De- nizcilik Uzmanlığına,Gümrük Uzmanlığına,Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Uzmanlığına , Devlet Malları Uzmanlığına ,Maliye Uzmanlığına,Gelir Uzmanligina,Milli Emlak Uzmanlığına,Vergi İstihbarat Uzmanlığına,Muhasebe Denetmenligine, Vergi Denetmenliğine ,Milli Emlak Denetmenliğine ,Dış Ti- caret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T.Uzmanlığına,Hazine Uzmanlığına , Dış Ticaret Uz manlığına, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına,(...)(1)Dışişleri mes- lek memurluğunda ise Disisleri Bakanliginca sinavla girilmesi sart kosulan bir dereceye atanmaları sirasinda ve bir defaya mahsusu olmak uzere hak larında ayrıca bir derece yukselmesi uygulanir.(2) ------------------------------------------------------------------------------ (1) Bu arada yer alan 2/6/1994 tarih ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvan,Ana- yasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarih ve E.1994/58,K.1994/53 sayılı kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmıştır. (2) Bu fıkraya;28/3/1988 tarih ve 318 sayılı KHK,17/6/1992 tarih ve 3814 sayı lı Kanun,13/7/1993 tarih ve 486 sayılı,10/8/1993 tarih ve 494 sayılı,19/6 /1994 tarih ve 543 sayılı,19/6/1994 tarih ve 544 sayılı,6/7/1995 tarih ve 562 sayılı KHK'ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı Kanun ile eklenen un vanlar metne işlenmiştir. ------------------------------------------------------------------------------
12-a) Memuriyete girmeden once veya memurluklari sirasinda ortaokul ve dengi veya lise ve dengi ogrenim uzerine hizmet ici egitim sayilmayan ve ogrenim sureleri en az araliksiz 1 veya 2 ogrenim yili olan kurumlarinca acilan mesleki kurslari bitirenler hakkinda;1 yillik ogrenim icin 1 kademe, 2 yildan az olmayan ogrenim icin 1 derece yukselmesi uygulanir.
b) Lise ve dengi okullari bitirdikten sonra memurluklari sirasinda Milli Egitim Bakanliginca belli edilen ve kurumlarinca duzenlenen bir yil sureli mesleki hizmet ici egitim kurslarini tamamlayanlarin bulunduklari derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.
c) Memuriyetleri sirasinda Turkiye ve Ortadogu Amme Idaresi Ensti- tusunu bitirenlere her basarili ogrenim yili icin ogrenim sureleri kadar (2 yili gecmemek sartiyle) her yil icin bir kademe ilerlemesi uygulanir.
d) (Değişik:9/4/1990-KHK-418/1 md.;İptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22 ,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK -527 / 1 md. ) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda calisanlar dahil ) ust öğrenimi bitiren- ler , ayni ust ogrenimi tahsile ara vermeden baslayan ve normal sü- resi icinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulastiklari derece ve kademeyi asmamak kaydiyle, bitirdikleri ust ogrenimin giris dere- ce ve kademesine memuriyette gecirdikleri basarili hizmet surelerinin ta- mami her yil bir kademe her uc yil bir derece hesabiyla ilave edilmek sure- tiyle bulunacak derece ve kademeye yukseltilirler. (Son tümce iptal: Ana.Mah.'nin 6.9.1995 tarih ve E.:1995/47, K.1995 /40 sayılı kararı ile.)
B) Ogrenim durumlari itibariyle (A) bendinde gosterilen yukseline- bilecek derece ve kademelerden farkli olanlar asagida gosterilmistir.
1- Lise ve lise dengi mesleki veya teknik ogretim gorenlerden, ogrenim eksikligini giderecek hizmet ici egitimden gecerek, Devlet Personel Baskanligi tarafindan hazirlanacak yonetmelikte belirlenecek esaslara gore yapilacak ozel yukselme sinavlarinda basari gosterenler 1 nci derecenin son kademesine kadar yukselebilirler.
2- (A) bendinin 12 nci fikrasinin (a) sikkinda gosterilenler 3 ncu derecenin son kademesine kadar yukselebilirler.
3- (Degisik: 23/12/1988-KHK 351/3)Emniyet Hizmetleri Sinifi Mensup- larindan :
a) Emniyet mudurleri ve bu sifati tasimakta olan emniyet teskilati mensuplari ile baskomiser ve emniyet amirleri disinda kalanlar 3ncu derece- nin son kademesine,
b) Baskomiser ile emniyet amirleri 2nci derecenin son kademesine,
c) Emniyet mudurleri ve bu sifati tasimakta olan emniyet teskilati mensuplarin 1nci derecenin son kademesine, kadar yukselebilirler.
C)
1- Teknik hizmetler sinifina girenlerden memurluga girmeden once yurt icinde veya yurt disinda mesleklerini serbest olarak veya resmi veya ozel muesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrildiktan sonra bu islerde calisarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde gecen suresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sozu edilen kurumlarda gecen surenin tamami ve geri kalan surenin 3/4 u toplami memuriyette gecmis sayilarak bu sureler her yil bir kademe ilerlemesi ve her uc yil icin bir derece yukselmesi verilmek suretiyle degerlendirilir.
2- Saglik hizmetleri ve yardimci saglik hizmetleri sinifina giren- lerden memurluga girmeden once yurt icinde veya yurt disinda mesleklerini serbest olarak veya resmi veya ozel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ay- rildiktan sonra bu islerde calisarak yeniden memurluga girmek isteyenlerin saglik hizmetlerinde gecen suresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci madde- sinde sozu edilen kurumlarda gecen sureleri ile 196 nci maddede belirtilen sekilde tespit edilecek mahrumiyet bolgelerinde en az 3 yil calisanlarin veya calisacak olanlarin surelerinin tamami ve geri kalan surelerinin 3/4 u toplami memurlukta gecmis sayilarak bu surelerin her yili icin bir kademe ilerlemesi ve her uc yili icin bir derece yukselmesi verilmek suretiyle degerlendirilir.
3- Avukatlik hizmetleri sinifina girenlerin memuriyete girmeden once veya memurluktan ayrilarak serbest avukatlikla gecirdikleri surelerin 3/4 u memuriyette gecmis sayilarak, bu surelerin her yili bir kademe iler- lemesine ve her uc yili bir derece yukselmesine esas olacak sekilde deger- lendirilir.
4- Basin kartlari yonetmelige gore, basin kartina sahip olmak sure- tiyle gazetecilik yaparak memurluga girenlerin; meslekleriyle ilgili gorev- lerde istihdam edilmeleri sartiyle; fiilen gazetecilik yaparak gecirdikleri surenin 3/4 u fiilen memuriyette gecmis sayilarak; bu surenin her yili bir kademe ilerlemesi ve her 3 yili derece yukselmesi verilmek suretiyle deger- lendirilir.
5- Ozel okullarda ogretmenlik veya yoneticilik yaptiktan sonra Milli Egitim Bakanligi emrinde memuriyet kabul edenlerin ozel okullarda gecen hizmet surelerinin 2/3 unun her yili bir kademe ilerlemesini ve her uc yili bir derece yukselmesine esas olacak sekilde degerlendirilir. Yukaridaki fikralara gore,degerlendirilecek hizmet suresinden sade- ce ozel sektorde gecen sure 12 yili gecemez. Ancak T.C.Emekli Sandigi ve Sosyal Sigortalar kanunlarina tabi go- revlerde bulunmus olanlarin kazanilmis haklari saklidir. Yapilacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler ogrenim durumlarina gore yukselebilecekleri derecenin son kademe ayligini gecemez.
6- Bu kanunun 4ncu ve 237nci maddesinin (e) fikrasina gore sozlesme ile istihdam edilenlerin,memuriyete gecirilmeleri halinde,sozlesmeli olarak gecirdikleri hizmet sureleri, her yil icin bir kademe ilerlemesi ve her uc yil icin bir derece yukselmesi verilmek suretiyle degerlendirilir.
7- 2834 ve 2836 sayili kanunlara gore kurulmus olan Tarim Kredi ve Tarim Kooperatiflerinde calisanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde gecen hizmetlerinin 12 yili gecmemek uzere her yil icin bir kademe ilerlemesi ve her uc yili icin bir derece yukselmesi verilmek suretiyle degerlendirilir.
D) Memur iken, giristeki ogrenim derecelerinden bir ust derecedeki ogrenimi tamamlayanlar, bu ust ogrenim derecesi icin 36 nci maddede yazili memuriyete giris derecelerinde bos kadro bulundugu takdirde bu kanunun 68 nci maddesinde yazi derece yukselmesinde sure kaydi aranmaksizin bu derecedeki gorevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fikralarindaki hukumler saklidir.
E) Siniflarin giris derecelerinin ileri kademelerinden ise basla- yanlarla yukaridaki fikralar uyarinca kendilerine kademe ilerlemesi uygula- nanlarin, kademe ilerlemesine tekabul eden sureleri 68 nci maddede derece yukselmesi icin gerekli oldugu ongorulen surelerin hesabinda ayrica deger- lendirilir. Artan sureler ust derece ve kademede kanuni bekleme suresinde gecmis sayilir.
F) (Degisik : 24/11/1994- 4049 / 8 md.) Bu Kanunla tespit edilen cesitli hizmet siniflari mensuplarindan Cumhurbaskanligi Genel Sekreter- liginde ve Turkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatların da asli ve surekli gorevlerde bulunanların kadro, unvan ,derece,ek gösterge makam tazminatı ve benzeri mali hakları ile intibak ve diger özlük haklari- nin tespit ve kullanilmasi ile ilgili yetkiler Cumhurbaskanligi Genel Sek- reterligi ile Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskanlik Divanina aittir. Bu kanunla tespit edilen cesitli hizmet siniflarina dahil olup da MIT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama,derece yukselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hukumleri ile ilgili yetkilerin kullanil- masinin duzenlenmesi Basbakana aittir. Milli Istihbarat hizmetleri sinifina yapilan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fikralarindaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hukumleri uygulanir.
G) Bu maddede sayilan siniflarin ve fikralarin kapsaminin tayininde, benzeri veya esdeger ogrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlik veya kurulusun teklifi uzerine alakali ogretim kurumu ile Milli Egitim Bakanliginin muade- let tevsiki ve Maliye Bakanligi ile Devlet Personel Baskanliginin mutalaasi alinarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.


Yükselinebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme :
Madde 37-(Yeniden duzenleme 29/11/1984-KHK 243/2 md.)
Bu kanun hu- kumlerine gore ogrenim durumlari, hizmet siniflari ve gorev unvanlari iti- bariyle azami yukselebilecekleri derecelerin dorduncu kademesinden aylik almaya hak kazanan ve son alti yillik sicil notu ortalamasi doksan ve daha yukari olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlarin kazanilmis hak ayliklari kadro sarti aranmaksizin bir ust dereceye yukseltilir.


Kademe :
Madde 38-
Kademe, derece icerisinde, gorevin onemi veya sorumlulugu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasina ve bulundugu derecedeki hizmet suresine bagli olarak ayligindaki ilerleyis adimidir.


Sınıf Dışında Kadro İhdas Edilemeyeceği :
Madde 39-
Bu kanuna tabi kurumlarda siniflar disinda memurluk kad- rolari ihdas edilemez.


Memuriyete Girişte Yaş :
Madde 40-(Degisik : 31/7/1970-1327/11 md.)
Genel olarak 18 yasini tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yasini doldurmus olmak ve Turk Medeni Kanununun 12 nci maddesine gore kazai rust karari almak sartiyle Devlet Memurluklarina atanabilirler.


Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru :
Madde 41-(Degisik : 30/5/1974-KHK-12/1 md. Aynen kabul: 15/5/1975- 1897/1 md.)
Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarindan istekli bulunmadigi takdirde ilkokulu bitirenlerinde alinmasi caizdir. Bir sinifta belli gorevlere atanabilmek veya bu gorevlerde belli derecelere yukselebilmek icin, kurulus kanunlari veya bu kanun ve kurulus kanunlarina dayanilarak cikarilacak yonetmelikler ile isin geregine gore daha yuksek ogrenim dereceleri veya muayyen fakulte,okul veya ogrenim dal- larini veya meslek ici veya meslekle ilgili egitim programlarini bitirmis olmak veya yabanci dil bilmek gibi sartlar konulabilir.


Yetişme ve Deneme Süresi :
Madde 42- (Mulga: 31/7/1970-1327/13 md.)


Göstergeler :
Madde 43- (Degisik: 12/2/1982-2595/1 md.)
Bu kanuna tabi kurumlarin kadrolarinda bulunan personelin aylik ve ek gostergeleri asagida gosteril- digi sekilde tespit edilir :
A) Aylik Gostergesi : Butun siniflar itibariyle her derece ve kade- menin ayliklarinin hesaplanmasina esas teskil edecek Aylik Gosterge Tablosu asagidaki 1 Numarali Cetvelde gosterilmistir. 1 Numarali Cetvel AYLIK GOSTERGE TABLOSU (1) Kademeler Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1320 1380 1440 1500 - - - - - 2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - - 3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 - 4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265 5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 6 760 785 810 835 865 895 915 950 985 7 705 720 740 760 785 810 835 865 895 8 660 675 690 705 720 740 760 785 810 9 620 630 645 660 675 690 705 720 740 10 590 600 610 620 630 645 660 675 690 11 560 570 580 590 600 610 620 630 645 12 545 550 555 560 570 580 590 600 610 13 530 535 540 545 550 555 560 570 580 14 515 520 525 530 535 540 545 550 555 15 500 505 510 515 520 525 530 535 540 ----------------------------------------------------------------------------
B) (Değişik: 9/4/1990 - KHK -418/2 md; İptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22 , K.1992/6 sayılı Kararı ile;yeniden düzenleme:18/5/1994 -KHK-527/2 md.) Ek Gösterge : Bu kanuna tabi kurumlarin kadrolarinda bulunan personelin ayliklari hizmet siniflari, gorev turleri ve aylik alinan dereceler dikkate alinarak bu kanuna ekli I ve II sayili cetvellerde gosterilen ek gosterge rakamlari- nin eklenmesi suretiyle hesaplanir. II sayili cetvelde yer alan unvanlarda degisiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir Bu ek göstergeler,ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulunduk- ları sürece ödemelere esas alınıp,terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler,ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümün de belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecek- leri ek göstergelerden düşük olamaz. (Değişik: 23/2/1995 - KHK -547/7 md.) Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku- rulu Başkan ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Baş- kan ve Üyelikleri,Müşavir ve 1 inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara ata- nanlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yük- sek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara,bu mad- dede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tesbit edile cek ek gösterge rakamları uygulanır. ---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu tablodaki gösterge rakamları 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
---------------------------------------------------------------------------


Çalışma Yaş Hadleri :
Madde 44-(Mulga: 31/7/1970-1327/15 md.)


Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde Çalıştırıl- mıyacağı :
Madde 45- (Degisik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
Hic bir memur sinifinin disinda ve sinifinin icindeki derecesinin al- tinda bir derecenin gorevinde calistirilamaz. (Degisik: 12/2/1982-2595/2 md.) 5 nci ve daha asagi derecelerdeki kadrolara,derece yukselmesi icin gerekli nitelikleri haiz memur bulunmamasi hallerinde, 36 nci maddede belirtilen ogrenim durumlari itibariyle tespit olunan yukselinebilecek dereceyi asmamak ve karsilik gosterilecek kadro de- recesi kazanilmis hak aylik derecelerinin uc ust derecesinden fazla olmamak kaydiyla, bu dereceler karsilik gosterilerek,kendi derecesi ile ayni sinif- tan memur atanmasi mumkundur. Bu gibiler, isgal ettikleri kadroda kazanilmis derece ve kademele- rinin ayligini almaya devam ederler ve kazanilmis ayliklarindaki kademe ilerlemesi ve derece yukselmesi genel esaslara gore yapilir.Karsilik goste- rilen kadrolar, ilgililer icin kazanilmis hak teskil etmez.KISIM - IIIDevlet Memurluguna Alinma


BOLUM : 1
Usul

Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi :
Madde 46- (Degisik: 12/5/1982-2670/12 md.)
Bakanliklar ile diger kamu kurum ve kuruluslari (Milli Istihbarat Teskilati Mustesarligi haric, personel atamasina luzum gordukleri bos kadrolarin sayilarini, sinif ve de- recelerini belirterek Devlet Personel Baskanligina bildirirler.


Duyurma :
Madde 47-(Degisik:12/5/1982-2670/13 md.)
Devlet Personel Baskanligi atama yapilacak bos kadrolarin sinif ve derecelerini, kadrolarin bulunduk- lari kurum ve yerlerini, kadrolara alinacak personel sayilarini, alinacak personelin genel ve ozel sartlarini, en son basvurma tarihini, basvurulacak mercileri, sinav yerlerini ve zamanlarini ve gerek gorulen diger bilgileri basvurma suresinin bitiminden en az 15 gun once Resmi Gazete, radyo, Tele- vizyon ve ulke capinda tiraji yuksek gazetelerden asgari biri ve uygun gorulecek diger uygun gorulecek diger araclar ile duyurur. Sinavsiz atama yapilacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulundugu takdirde acilacak sinavin gun ve yeri yukaridaki sartlara uygun olarak ayrica duyurulur.
BOLUM : 2
Sartlar
Genel ve Özel Şartlar :
Madde 48-(Degisik 12/5/1982-2670/14 md.)
Devlet Memurluguna ali- nacaklarda asagidaki genel ve ozel sartlar aranir.
A) Genel Sartlar:
1. Turk vatandasi olmak, (1)
2. Bu Kanunun 40 nci maddesindeki yas sartlarini tasimak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki ogrenim sartlarini tasimak,
4. Kamu haklarindan mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 10.1.1991-3697/1 md.) Taksirli suclar ve asagida sayilan suclar disinda tecil edilmis hukumler haric olmak uzere, agir hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa ugramis olsalar bile Dev- letin sahsiyetine karsi islenen suclarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rusvet, hirsizlik, dolandincilik, sahtecilik, inanci kotuye kullanma, dolanli iflas gibi yuz kizartici veya seref ve haysiyeti kirici suctan veya istimal ve istihlak kacakciligi haric kacakcilik, resmi ihale ve alim satimlara fesat karistirma, Devlet sirlarini aciga vurnma suclarindan dolayi hukumlu bulunmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik cagina gelmemis bulunmak,
c) Askerlik cagina gelmis ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmis yahut ertelenmis veya yedek sinifa gecirilmis olmak,
7. 53 ncu madde hukumleri sakli kalmak kaydi ile gorevini devamli yapmasina engel olabilecek vucut veya akil hastaligi veya vucut sakatligi ile vucut sakatligi ile ozurlu bulunmamak.
B) Ozel Sartlar :
1. Hizmet gorecegi sinif icin 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen ogretim ve egitim kurumlarinin birinden diploma almis olmak,
2. Kurumlarin ozel kanun veya diger mevzuatinda aranan sartlari tasimak. --------------------------------------------------------------------------- (1)
Bulgaristan'dan Turkiye'ye mecburi goc eden Turk soyundan olanlardan bu sartin aranmayacagi 27.6.1989 tarih ve 375 sayili KHK'nin gecici 5 nci maddesi ile hukme baglanmistir. ----------------------------------------------------------------------------


Sınavlara Katılma :
Madde 49-(Yeniden duzenleme: 12/5/1982-2670/15 md.) (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/5 md.)
Duyurulan Devlet kamu hizmet ve gorev- lerine Devlet memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen sartlari yerine getirerek basvurularini yaparlar. Devlet kamu hizmet ve gorevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen sartlari haiz bulunmayanlar bu sinavlara katilamazlar ve bu husus basvu- rulan merciler tarafindan kendilerine bir yazi ile bildirilir.


Sınav Şartı :
Madde 50-(Degisik: 29/11/1984-KHK 243/6 md.)
Devlet kamu hizmet ve gorevlerine Devlet memuru olarak atanacaklarin acilacak Devlet memurlugu sinavlarina girmeleri ve sinavi kazanmalari sarttir. Sinavlarin yapilmasina dair usul ve esaslar ile sinava tabi tutul- madan girilebilecek hizmet, gorevler ve bunlarin tabi olacagi esaslar Dev- let Personel Baskanliginca hazirlanacak bir genel yonetmelikle duzenlenir. Sakatlar icin sinavlar ayri yapilir.


Sınav Sonuçları :
Madde 51- (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/7 md.)
Sinav sonuclari, ilgili kurumda teskil edilen sinav komisyonlarinin sorumlulugunda belirle- nerek basarili olanlarin isimleri basari siralarina gore ilan edilir ve yazi ile de ilgililere bildirilir. Ilan edilen sinav sonuclari muteakip sinav tarihine kadar gecer- lidir.


Kurumların Memur İhtiyaçlarını Karşılama Şekli :
Madde 52-(Degisik : 12/5/1982-2670/18 md.)
Kurumlarin memur ihti- yaclari yayinlanan sinav sonuclarinda belirlenen basari sirasina gore ilgili kurumlarca atama yapilmak suretiyle karsilanir. Muteakip sinav donemine kadar kurumlarin acil ihtiyaclari;sinavlara girip kazanmis ancak yeterli kadro olmamasi nedeni ile atamasi yapilamayan- lardan; yayinlanan basan sirasina gore karsilanabilir. Yapilan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Baskan- ligina bildirilir.


Sakatların Devlet Memurluğuna Alınmaları :
Madde 53- (Yeniden duzenleme: 12/2/1982-2595/3 md.)
Sakatlarin Dev- let Memurluguna alinma sartlari ile hangi islerde calistirilacaklari,Maliye ve Gumruk, Saglik,Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanliklari ile Devlet Perso- nel Baskanliginca mustereken hazirlanacak bir yonetmelikle duzenlenir.
BOLUM : 3
AdaylikAdaylığa Kabul Edilme :
Madde 54- (Degisik:12/5/1982-2670/19 md.)
Sinavlarda basarili olan- lardan Devlet memurluguna girmek isteyenler basari listesindeki siraya ve 47 nci maddeye gore ilan edilen kadro sayisi kadar,kurumlarinca memur adayi olarak atanirlar. Aday olarak atanmis Devlet memurunun adaylik suresi bir yildan az iki yildan cok naz ve bu sure icinde aday memurun baska kurumlara nakli yapilmaz.


Adayların Yetiştirilmesi :
Madde 55-(Degisik:12/5/1982-2670/20 md.)
Aday olarak atanan memur- larin once butun memurlarin ortak vasiflari ile ilgili temel egitime, bila- hare siniflari ile ilgili hazirlayici egitime ve staja tabi tutulmalari ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri icin basarili olmalari sarttir. Temel egitim ile hazirlayici egitim ayni kurumda yapilir. Egitim sureleri, programlari, degerlendirme esaslari ve hangi kurumlarin sorumlu- lugunda yapilacagi ve diger hususlar Basbakanlikca hazirlanacak bir yonet- melikle duzenlenir.


Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme :
Madde 56. (Degisik: 12/5/1982-2670/21 md.)
Adaylik suresi icinde temel ve hazirlayici egitim ve staj devrelerinin her birinde basarisiz olanlarla adaylik suresi icinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bagdasma- yacak durumlari, goreve devamsizliklari tespit edilenlerin sicil amirleri- nin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayi ile iliskileri kesilir. Iliskileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Baskanligina bildirilir.


Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık :
Madde 57- (Degisik:12/5/1982-2670/22 md.)
Adaylardan en gec iki yil icinde Devlet memuru olabilmeleri icin olumlu sicil alamayanlarin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayi ile ilisikleri kesilir. Ilisikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Baskanligina bildirilir. Adaylik devresi icinde veya sonunda, 56 nci ve bu madde hukumlerine gore ilisikleri kesilenler (saglik nedenleri haric) 3 yil sure ile Devlet memurluguna alinmazlar.

KISIM - IV


Hizmet Sartlari ve SekilleriBOLUM : 1
Atanma

Asli Memurluğa Atanma :
Madde 58-(Degisik : 12/5/1982-2670/23 md.)
Adaylik devresi icinde egitimde basarili olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayi ile onay tarihinden gecerli olmak uzere asli memurluga atanirlar. Asli memurluga gecme tarihi adaylik suresinin sonunu gecemez.


İstisnai Memurluklar :
Madde 59-(Degisik:30/5/1974-KHK/12;Degistirilerek kabul:15/5/1975-1897 /1 md.; Degisik: 29/11/1984-KHK 243/8 md.)
Cumhurbaskanligi Genel Sekreter- ligi ile Turkiye Buyuk Millet Meclisinin memurluklarina, Basbakan Basmusa- viri (1),(...)(2) Savunma Sanayi Gelistirme ve Destekleme İdaresi Baskanligi ile Toplu Konut (...)(3) İdaresi Başkanlığına ait Başkan Baskan Yardimcisi, Hukuk Musaviri, Daire Baskanı, Uzman, Uzman Yardımcı sı, Musavir Avukat ve Sube Mudurleri (Uzman) (3).Basbakan Müşavirliklerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan ,Başkan Yardımcısı,Başkanlık Mü şaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişki ler Musavirliğine (4) Basbakanlik Basin Musavirligine, Bakanlar Kurulu Sekreterligine, Milli Savunma Bakanligi ile Turk Silahli Kuv- vetleri kadrolarinda veya kadro aciklamalar bolumunde ozel nitelikli olarak gosterilen gorev yerlerine, Ozel Kalem Mudurluklerine, Valiliklere, Buyuk- elciliklere, Elciliklere, Daimi Temsilciliklere, dis kuruluslarda calisma musavirlikleri nezdinde gorevlendirilecek sendika uzmanliklarina,Din Isleri Yuksek Kurulu Uyeliklerine, Milli Istihbarat Teskilati memurluklarina Milli Guvenlik Kurulu Genel Sekreterligi Musavirliklerine, Hukuk Musavirligine ve Genel Sekreter Sekreterligine, bu Kanunun atanma, sinavlar, kademe ilerle- mesi ve derece yukselmesine iliskin hukumleriyle bagli olmaksizin tahsis edilmis derece ayligi ile memur atanabilir. Disisleri Bakanligi Hukuk Musa- virlikleri ile Devlet Konservatuvarinda gorevlendirilecek uluslararasi ün yapmis üstün yeteneklere sahip Devlet sanatcilarinin, atama ve ilerlemele- rinde de bu hukumler uygulanir. ---------------------------------------------------------------------------
(1) "Basbakan Basmusaviri" unvani 18.5.1987 tarih ve 281 sayili KHK'nin 14 ncu maddesi ile eklenmistir.
(2) Bu fikrada yer alan "Basbakanlik merkez ve bagli kuruluslarinin mustesarlari (MIT haric)"ibaresi 12.5.1989 tarih ve 368 sayili KHK'nin 7nci maddesi ile "ve yardimcilari" ibaresi ise 25.1.1990 tarih ve 402 sayili KHK'nin 1 nci maddesi ile eklenmis, ancak bu ibare 27.12.1991 tarih ve 475 sayili KHK'nin 11 nci maddesi ile yururlukten kaldirilmistir.
(3) Bu fıkradaki Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan lığı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait unvanlar 14/1/1988 ta- rih ve 310 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiş da- ha sonra;24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile "...ve Kamu Ortaklığı..."ibaresi metinden çıkarılmıştır.
(4) Bu fıkradaki "Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan,Başkan Yar - dımcısı,Başkanlık Müşaviri,Daire Başkanı,Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine"ibaresi 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Ka- nun ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
---------------------------------------------------------------------------
Birinci fikrada sayilan memurlarin bulunduklari bu kadrolar emekli- lik ayliginin hesabinda ve diger memurluklara naklen atanmalarinda herhangi bir sinif icin kazanilmis sayilmaz. Bu gorevlerde bulunan memurlarin emek- lilik kidemleri yurumekte devam eder. (Son fikra mulga: 11/9/1987 KHK 276/13 md. Aynen kabul: 24/2/1988- 3409/13 md.)


İstisnai Memurluklara Atanmada Aranacak Şartlar :
Madde 60-(Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Istisnai Devlet memur- luklarina 48 maddede yazili genel sartlari tasiyan kimselerden atanmalar yapilabilir. Kurulus kanunlarindaki ozel hukumler saklidir. Ancak, Devlet sanatcilarinda aranacak nitelikler bir yonetmelikle belirtilir. Disisleri Bakanligi Hukuk Musavirligine atanabilmek icin ise,bir yabanci dili cok iyi bilmek ve ozel yonetmeliginde belirtilecek diger nitelikleri tasimak sart- tir.


İstisnai Memurluklara Atananlara Bu Kanunun Uygulanacak Hükümleri :
Madde 61-(Degisik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen Kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
60 nci madde geregince istisnai memurluklara atananlar hakkinda bu Kanunun atanma, sinavlar, kademe ilerlemesi ve derece yukselmesi disinda kalan butun hukumleri uygulanir. Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandiklari kadronun derecesinin ilk kademesini kazanilmis hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarinda Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yukselme- sine dair hukumleri uygulanir. Su kadar ki, Basbakanlik ve Bakanliklar ozel kalem mudurluklerine, valiliklere, buyukelciliklere, elciliklere, daimi temsilciliklere atanan- larin, atandiklari derecelerde gecirdikleri sureler, kazanilmis hak sayil- mamak sartiyle, kademe ilerlemesinde (ust dereceye atanmalari halinde 161 nci maddenin A bendi uyarinca) degerlendirilir.


Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi :
Madde 62- (Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Ilk defa veya yeniden veyahut yer ictirme suretiyle;
a) Ayni yerdeki gorevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine teblig gununu,
b) Baska yerdeki gorevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine teblig tarihinden itibaren 15 gun icerisinde o yere hareket ederek belli yol suresini, I˜zleyen is gunu icinde ise baslamak zorundadirlar. Savas veolagan- ustu hallerde bu Bakanlar Kurulu Karari ile kisaltilabilir. Yukaridaki sureler;
1- Kanuni izinlerin kullanilmasi veya gecici bir gorevin yapilmasi sirasinda baska bir goreve atanan memurlar icin iznin veya gecici gorevin bitimi,
2- Hesaplarini, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri icin devrin sona ermesi,
3- Eski gorevlerine devamlari kurumlarinca yazili olarak teblig edilenler icin yerlerine atanan memurlarin gelmesi veya yeni gorev yerlerine hareketlerinin kurumlarinca tebligi, tarihinde baslar. (Degisik : 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer degistirme suretiyle yapilan atamalarda memurlara atama emirleri teblig edilince yolluklari, odeme emri aranmaksizin, saymanliklarca derhal odenir.Memurun izinli ve raporlu olmasi tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki sureler izin ve rapor muddetinin bitmesinde baslar. Bu maddede gecen "yer" deyiminin kapsami Icisleri ve Maliye ve Gumruk Bakanliklarinca birlikte belirtilir.


İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem :
Madde 63- (Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.12/5/1982- 2670/24 md.)
Bir goreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbati mumkun zor- layici sebepler olmaksizin: 62 nci maddedeki sure icinde ise baslayamayan- larin atanmalari iptal edilir ve bunlar 1 yil sureyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunlarin belge ile isbati mumkun; zorlayici sebepler nedeniyle goreve baslamama hali iki ayi astigi takdirde atama islemi,atama- ya yetkili makamlarca iptal edilir. Baska yerdeki bir goreve atananlardan 62 nci maddedeki sure icinde hareket ederek belli yol suresi sonunda yeni gorevlerine baslamiyanlara, eski gorevlerinden ayrilis ve yeni gorevlerine baslayis tarihleri arasinda aylik verilmemek sarti ile 10 gunluk bir sure daha verilebilir. Belge ile isbati mumkun zorlayici sebepler olmaksizin bu sure sonunda da yeni gorev- lerinde ise baslamayanlar memuriyetten cekilmis sayilirlar.BOLUM : 2
Devlet Memurlugunda Ilerleme ve Yukselmeler

Kademelerde İlerleme Şartları :
Madde 64-
Devlet memurunun kademede ilerlemesi icin asagidaki sart- larin bulunmasi lazimdir:
A) Bulundugu kademede en az bir yil calismis olmasi,
B) O yil icinde olumlu sicil almis bulunmasi,
C) Bulundugu derecede ilerleyebilecegi bir kademenin bulunmasi, (Ek: 29/01/1984-KHK 243/9 md.) Devlet memurlarindan 6 yillik sicil notu ortalamasi 90 ve daha yukari olanlarin aylik derecelerinin yukseltil- mesinde dikkate alinmak uzere bir kademe ilerlemesi uygulanir. (Ek:9/4/1990 - KHK -418/4 md;Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22 K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:18/5/1994-KHK -527/4 md.)Ancak 72 nci madde geregince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi o- larak surekli gorevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede oncelikli yorelerde bulunanlara ( Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen calismak suretiyle başarılı geçirilen her iki yilin karsiliginda aylik derecelerinin yukseltilmesin de dikkate alinmak uzere ayrica bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yillik izinde gecirilen sureler fiilen calisilmis sayilir. Iki yildan az sureler dikkate alinmaz.


Kademe İlerlemelerinin Toplu Onayla Yapılması :
Madde 65-(Degisik:26/6/1984-KHK 241/2 md.)
64ncu maddede belirtilen sartlari haiz her sinif ve derecedeki memurlar hak kazandiklari tarihden gecerli olmak uzere ve baskaca bir isleme gerek kalmaksizin bir ileri kade- meye ilerlemis sayilirlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarinca her ay alinacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmis sayilanlardan ilerlemeye mustehak olmadiklari sonradan tespit edi- lenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemis sayildiklari tarihten gecerli olmak uzere iptal edilir.


Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Onay Mercii :
Madde 66- (Degisik: 26/6/1984-KHK 241/3 md.)
Derece yukselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Bakanlar Kurulu Karari veya ortak kararla atanmis olanlarin gorev degisikligi niteliginde olmayan derece yukselmeleri ilgili Bakanin veya yetkili kildigi makamin onayi ile olur. Ust derece kadroya atanmis olup da kazanilmis hak ve emeklilik kesenegine esas aylik dereceleri daha asagida bulunanlarin (45 nci maddeye gore kadro karsilik gosterilmek suretiyle yapilan atamalar haric)kazanilmis hak ve emeklilik kesenegine esas aylik derecelerinin yukseltilmeleri icin bu durumun devam ettigi surece,yukaridaki fikralarda belirtilen onaya gerek yoktur.


Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları :
Madde 67-(Degisik: 29/11/1984-KHK 243/10 md.)
Diger sartlari tasi- makla birlikte ust derecelerde bos kadro olmadigi icin derece yukselmesi yapamayan memurlarin kazanilmis hak ayliklari, ogrenim durumlari itibariyle yukselebilecekleri dereceyi asmamak sartiyla isgal etmekte olduklari kadro- larin bir ust derecesine yukseltilebilir. ---------------------------------------------------------------------------
(1)Bu fikrada yer alan kalkinmada oncelikli yorelerle ilgili uygulama icin bu Kanunun sonundaki "Ana Kanuna Islenmeyen Hukumler" bolumundeki 418 sayili KHK'nin Gecici Madde 3'e bakiniz. --------------------------------------------------------------------------


Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları :
Madde 68-(Degisik: 12/2/1982-2595/5 md.)
A) Derece yukselmesi yapilabilmesi icin:
a) (Degisik: 26/6/1984-KHK 241/4 md.) Ust dereceden bos bir kadro- nun bulunmasi,
b) Derecesi icinde en az 3 yil ve bu derecenin 3 ncu kademesinde 1 yil bulunmus,
c) Kadronun tahsis edildigi goev icin ongorulen nitelikleri elde etmis,
d) Sicil bakimindan ust derecelere yukselebilecek nitelikte bulun- dugunun saptanmis, olmasi sarttir.
B) (Degisik:4/5/1984-KHK 199/1 md.) Egitim ve ogretim hizmetleri sinifi haric,siniflarin 1, 2, 3 ve 4 ncu derecelerin- deki kadrolarina, derece yukselmesindeki sure kaydi aranmaksizin,atanmasin- daki usule gore daha asagidaki derecelerden atama yapilabilir. Ancak, bu sekilde bir atamanin yapilabilmesi icin ilgilinin;
a) 1nci dereceli gorevlerden ek gostergesi 650 (1) ve daha yukarida yukarida yukarida yukarida olanlar icin en az 12 yil,
b) 1 ve 2 nci derece gorevlerden ek gostergesi 650 (1)'den az olan- lar icin en az 10 yil,
c) 3 ve 4 ncu dereceli gorevler icin en az 8 yil, (Ek fıkra: 26/8/1993 -KHK- 501/1 md.;İptal:Ana. Mah.nin 6/10/1993 tarih ve E.1993/32,K.1993/32 sayılı kararı ile.) (Degisik: 27/6/1989-KHK 375/7 md.) 8.6.1984 tarih ve 217 sayili Ka- nun Hukmunde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamina dahil kurumlarda fiilen calismis olmasi ve yuksek ogrenim gormus bulunmasi sarttir. Ancak dort yil- dan daha az sureli yuksek gorenler icin yukaridaki surelere ikiser yil ilave edilir. Yasama Organi Uyeliginde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvaz- zaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylikta ve uluslararasi kuru- luslarda gecen surelerin tamami ile yuksek ogrenim gordukten sonra ozel kurumlarda veya serbest olarak calistiklari surenin 6 yili gecmemek uzere 3/4'u yukaridaki surelerin hesabinda dikkate alinir. Bu bent hukumlerine gore atananlar atandiklari kadronun aylik (Ek gosterge dahil) ve diger haklarindan yararlanirlar. Bu suretle ust dereceye atananlarin bu kadrolarda gecirdikleri her yil kademe ilerlemesi ve her "3" yil derece yukselmesi sayilmak suretiyle kazanilmis hak ve emeklilik kese- negine esas aylik derecelerinin yukselmesinde gozonune alinir. Ancak atan- diklari kadro ayliklari, baska gorevlere atanma halinde kazanilmis hak sayilmaz. ---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu maddenin (B) bendinin (a) ve (b) alt bentlerindeki 650 raka mı,26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK nin 4 üncü maddesi ile getirilmiş ve metne işlenmiş olup,bu ek göstergeler 527 sayılı KHK ile yeniden tesbit e- dilmiştir.(Bkz.Bu Kanunun sonundaki 1 sayılı ek gösterge cetveli) ---------------------------------------------------------------------------


İdari Görevlere Atanma :
Madde 69-(Degisik : 29/11/1984-KHK 243/11 md.)
Kurumlar, Egitim ve Ogretim, Saglik ve Yardimci Saglik ve Teknik Hizmetler Siniflarina dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2-4 ncu dereceler arasindaki idari gorevlere ait olup kazanilmis hak derecelerinin iki altin- daki derecelerden tesbit ve ihdas edilmis kadrolara atayabilirler. Bu suretle atanan memurlarin ayliklari kazanilmis hak dereceleri uzerinden odenir.Ancak kazanilmis aylik dereceleri ve kariyer hizmet sinif- lari icin tesbit edilen ek gosterge, zam ve tazminatlar ile atandiklari go- revlerin ek gosterge, zam ve tazminatlarinin farkli olmasi halinde fazla fazla olani odenir.


İstisnai Memurluklarda Derece Yükselmeleri ve Kademe İlerlemeleri:
Madde 70-(Mulga:31/7/1970-1327/29 md.)


Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme :
Madde 71-(Degisik:30/5/1974-KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975-1897/1md.) (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/12 md.)
Memurlarin esit dereceler ara- sinda veya derece yukselmesi suretiyle sinif degistirmeleri caizdir. Bu se- kilde sinif degistireceklerin gececekleri sinif ve gorev icin bu Kanunda veya kurulus kanunlarinda belirtilen niteliklere sahip olmalari sarttir. Bu durumda siniflari degisenlerin eski siniflarinin derecesinde elde ettikleri kademelerde gecirdikleri sureler yeni siniflardaki derecelerinde dikkate alinir. Kurumlar, memurlarini meslekleri ile ilgili siniftan genel idare hizmetleri sinifina veya genel idare hizmetleri sinifindan meslekleri ile ilgili sinifa, gorev ve unvan esitligi gozetmeden kazanilmis hak aylik dereceleriyle atayabilirler. Eski siniflarinda, gorev alacaklari yeni sinifa gore memurluga daha yuksek bir derece ve kademeden baslamis olup da sinif degistirenlerin yeni gorevlerindeki ilk ilerleme sureleri eski siniflarinda kazandiklari derece ve kademelere tekabul eden sure kadar uzatilir ve bu sure tamamlanincaya kadar kendilerine sinif degistirmeleri sirasinda bulunduklari derecede ka- deme ilerlemesi verilmez.
BOLUM : 3
Yer Degistirme

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma :
Madde 72-(Degisik:12/5/1982-2670/25 md.)
Kurumlarda yer degistirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, ozelliklerine, Turkiyenin ekonomik, sosyal,kulturel ve ulasim sartlari yonunden benzerlik ve yakinlik gosteren iller gruplandirilarak tespit edilen bolgeler arasinda adil ve dengeli bir sistem icinde yapilir. (Değişik:9/4/1990 -KHK-418/5 md;İptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/20,K.1992/6 Sayılı Kararı ile Yeniden düzenleme:18/5/1994-KHK-527/5 md.) Yeniden veya yer degistirme suretiyle yapilacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakimindan kurumlar arasinda gerekli koordinasyon saglanarak memur diger esin de istegi halinde atamasi, atamaya tabi tutulan memurun atandigi yere 74 ve 76 nci maddelerde belirtilen esaslar cercevesinde yapilir. Yer degistirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandigi yerde esinin atanacagi teskilatin bulunmamasi ya da teskilati olmakla birlikte niteligine uygun munhal bir gorev bulunmamasi ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele esinin gorev suresi ile sinirli olmak uzere asagidaki sartlarda izin veri- lebilir. (Ek:9/4/1990 -KHK-418/5 md;İptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme : 18/5/1994 - KHK - 527/5 md. ) Bu suretle izin verilenlere, aylik ve diger odemelerine karsilik olarak, aylik (taban ve kidem ayligi dahil), ek gosterge, zam ve tazminatlarinin kanuni kesintiler dusuldukten sonraki net miktarinin, esleri ;
a) Olaganustu Hal Bolgesine dahil illerle bu illere mucavir olarak belirlenen illerde gorevli olanlara %60'i,
b) Kalkinmada 1 nci derecede oncelikli yorelerde gorevli olanlara %50'si,
c) Kalkinmada 2 nci derecede oncelikli yorelerde gorevli olanlara %25'i, kurumlarinca kadro tasarrufundan odenir. Esleri diger yorelerde gorevli olanlar ise ucretsiz izinli sayilir. (Ek:9.4.1990 -KHK- 418/5 md;iptal:Ana.Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E. 1990/22, K.1992 /6 sayılı Kararı ile yeniden düzenleme : 18 /5/ 1994 KHK -527 / 5 md. ) Yukarida sayilanlarin kadro- lari eslerinin gorevlendirme suresiyle sinirli olarak sakli tutulur. Ancak bu sure memuriyet boyunca 4 yili hic bir surette gecemez. Bunlarin kademe ilerlemesi; emeklilik ve diger butun haklari ve yukumlulukleri devam eder. Ancak ucretsiz izin verilenlerin bu surelerinin emeklilikten sayilabilmesi icin kesenek ve kurum karsiliklarinin her ay kendileri tarafindan T.C.Emek- li Sandigina yatirilmasi gerekir. (Degisik:29/11/1984-KHK 243/13 md.)Memurlarin atanamayacaklari yer- ler ve bu yerlerdeki gorevler ile kurumlarin ozellik arz eden gorevlerine atanabilmeleri icin hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektigi ve yer degistirme ile ilgili atama esaslari Devlet Personel Baskanliginca ha- zirlanacak bir yonetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak perso- neli icin bu yonetmelik esaslarina gore Devlet Personel Baskanliginin goru- sunu almak suretiyle bir personel ve atama plani hazirlar.


Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme :
Madde 73-(Degisik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975-1897/1 md.)
Ayni Kurumun baska baska yerlerde bulunan ayni siniftaki memurlari, karsilikli olarak yer degistirme suretiyle atanmalarini isteyebilirler. Bu istegin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasina baglidir.


Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri :
Madde 74- (Degisik:30/5/1974-KHK/12;Degistirilerek kabul:15/5/1975- 1897/1 md.)
Memurlarin bu Kanuna tabi kurumlar arasinda, kurumlarin muvafa- kati ile kazanilmis hak dereceleri uzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar cercevesinde derece yukselmesi suretiyle,bulunduklari siniftan veya ogrenim durumlari itibariyle girebilecekleri siniftan,bir kadroya nakilleri mumkun- dur. Kazanilmis hak derecelerinin altindaki derecelere atanabilmeleri icin ise atanacaklari kadro derecesi ile kazanilmis hak dereceleri arasindaki farkin 3 dereceden cok olmamasi ve memurlarin istegi de sarttir. Asagi dereceye atananlarin 68nci maddede yazili sure kaydi aranmak- sizin eski derecelerine tekrar atanmalari caizdir. Kazanilmis hak derecelerinden asagi derecelere atananlarin aylik derece ve kademeleri genel hukumlere gore tespit edilmekle beraber,atandik- lari bu derecelerde gecirdikleri sureler (kesenek ve karsilik farklarinin kendileri tarafindan her ay T.C.Emekli Sandigina gonderilmesini kabul etme- leri sartiyle) emeklilik yonunden eski derecelerinde degerlendirilir. 13/12/1960 tarihli ve 160 sayili Kanunun 4ncu maddesi kapsamina gi- ren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasindaki nakillerde de yukaridaki hukumler uygulanir. Ayni Kanunun 4 ncu maddesi kapsamina giren kurumlarda calisip 657 sayili Kanuna tabi olmayan personelden,hizmete giris dereceleri 36 nci madde ile tespit edilen giris derecelerinin uzerinde olanlarin ilk ilerleme ve yukselmeleri icin kanuni bekleme surelerine yukarida yazili de- receler arasindaki surelere tekabul eden sure kadar ilave edilir. (1)


Memurların Diğer Kurumlardan Bu Kanuna Tabi Kurumlara Geçmeleri :
Madde 75- (Mulga: 23/12/1972-KHK 2I5 md.)


Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi:
Madde 76-(Degisik:30/5/1974-KHK/2; Aynen kabul:15/5/1975-1897/1md.)
Kurumlar, gorev ve unvan esitligi gozetmeden kazanilmis hak aylik derecele- riyle memurlari bulunduklari kadro derecelerine esit veya 68 nci maddedeki esaslar cercevesinde daha ust,kurum icinde ayni veya baska yerlerdeki diger kadrolara naklen, atayabilirler. Memurlar istekleri ile,kurumlarinda kazanilmis hak derecelerinin en cok uc derece altinda ayni veya baska yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Asagi dereceye atananlarin 68nci maddede yazili sure kaydi aranmak- sizin eski derecelerine tekrar atanmalari mumkundur. ---------------------------------------------------------------------------
(1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayili KHK'nin 55 nci maddesi uyarinca 13/12/1960 tarih ve 160 sayili Kanunun 4 ncu maddesine yapilan atiflar 8/6/1984 gun ve 217 sayili KHK'nin ilgili maddesine yapilmis sayilmaktadir. Bu bakimda bu maddede zikredilen 4 ncu madde 217 sayili KHK'nin 2 nci mad- desi olarak dikkate alinmalidir. ----------------------------------------------------------------------------
Kazanilmis hak derecelerinden asagi derecelere atananlarin aylik derece ve kademeleri genel hukumlere gore tespit edilmekle beraber,atandik- lari bu derecelerde gecirdikleri sureler (kesenek ve karsilik farklarinin kendileri tarafindan her ay T.C.Emekli Sandigina gonderilmesini kabul etme- leri sartiyle) emeklilik yonunden eski derecelerinde degerlendirilir.


Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma :
Madde 77- (Degisik:30/5/1974-KHK/12;Degistirilerek kabul:15/5/1975- 1897/1 md.; Degisik: 23/12/1988-KHK - 351/4)
Yabancı memleketlerde veya uluslararasi kuruluslarda, kurumlarinin muvafakati ile görev alacak memurlara ilgili Bakanligin teklifi ve Basbakanin izni ile (her üç yıl- da bir Basbakan'in izni alinmak kaydiyla ) memuriyeti suresince top- lam yabanci memleketlerde 10 yila, uluslararasi kuruluslarda 21 yila ka- dar maassiz izin verilebilir. Yukaridaki fikraya gore izin alan memurlarin kadro ile iliskileri devam eder ve yabanci memleketlerde veya uluslararasi kuruluslarda gorevde gecen sureler icin emeklilik haklari 5434 sayili Kanunun 31 nci maddesi hukumlerine uyulmak kaydi ile sakli kalir. Bu kimselerin gorevlerine donmek istemeleri halinde; bu Kanunun sinav veya secme ile ilgili hukumleri dikkate alinmak suretiyle, yabanci memleketlerde veya uluslararasi kuruluslarda gecirdikleri hizmet sureleri- nin her yili bir kademe ilerlemesine ve her 3 yili bir derece yükselmesine esas olacak sekilde ve bos kadro bulundugu takdirde degerlendirilir.


Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilme :
Madde 78-
Mesleklerine ait ogrenimi bitirerek Devlet memurluguna alinmis ve asli memur olarak atanmis olanlardan mesleklerine ait hizmetler- de yetistirilmek, egitilmek,bilgilerini artirmak veya staj yapmak uzere dis memleketlere:
a) Kurumlarinca acilacak secme veya yarisma sinavlarinda basari gosterenlere,
b) Dis burslara dayanilarak gonderilenlere, Iki yila kadar ayrilma musaadesi verilebilir. Gerekirse bu sure en cok bir kat uzatilabilir.


Bilgilerini Artırmak İçin Yabancı Memleketlere Gönderilenlerin Hak ve Yükümlülükleri :
Madde 79- (Degisik: 18/5/1994- KHK - 527 / 6 md. )
78 nci maddede yazili olanlar kadrolarinda birakilirlar. Kadro karsiligi sozlesme ile istihdam edilenlerin sozlesmeleri devam eder ve (Sahsen ozel burs saglayan ve bu burstan istifade etmesi icin kurumlarinca kendilerine maassiz izin verilmesi uygun gorulenler haric) aylik ve diger her turlu odemeleri ile sozlesme ucretlerinin kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarinin %60'ini kurumlarindan alirlar. Bunlarin kademe ilerlemesi; emeklilik ve diger butun haklari ve yukumlulukleri devam eder.Izin bitimin- de yol suresi haric 15 gun gorevlerine donerler .Bunlardan kurumlarinca kendilerine maassiz izin verilmesi uygun gorulenle- lerin bu sureleri keseneklerinin ve karsiliklarinin kendileri tarafindan her ay T.C.Emekli Sandigina gonderilmesini kabul etmeleri sartiyla emekli- lik yonunden eski derecelerinde degerlendirilir. (Degisik : 22/8/1989-KHK 378/2 md.) Kurumlarinca gonderilenlere, gittikleri ulkelerde surekli gorevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylik meslek memurlarina odenmekte olan yurtdisi ayliginin 2/4'u odenir.Burslu gidenlerin aldiklari burs miktarlari bu miktarin altin- da ise aradaki fark kurumlarinca kendilerine ayrica odenir. Bu suretle yapilacak fark odeme, her turlu vergiden mustesnadir. Surelerinin bitiminde gorevlerine baslamayanlar cekilmis sayilirlar. Bu suretle cekilmis sayilanlar aylik ve yol giderleri de dahil olmak uzere kendilerine kurumlarca yapilmis bulunan butun masraflari iki kat olarak odemeye mecburdurlar. Gorevlerine baslayip da yukumlu bulunduklari mecburi hizmetini bi- tirmeden ayrilanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olan- lar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kismi ile orantili miktari iki kat olarak odemek zorundadirlar.


78 ve 79 uncu Maddelerin Uygulanmasını Düzenleyen Yönetmelik :
Madde 80- (Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
78 ve 79 ncu maddelerde yazili olanlarin ayirma ve secilme usul ve sartlari, calismalarinin nasil izlenip denetlenecegi,haklarindaki disiplin kovusturmasinin ne suretle ya- pilacagi ve geri cagrilmalarini gerektirecek haller,bu Kanunun 2nci maddesi geregince bir yonetmelikle duzenlenir.(1) MIT mensuplari hakkinda yukaridaki esaslar, Basbakan tarafindan onaylanacak bir talimatla belirtilir.


Silah Altına Alınma :
Madde 81-
Hazarda ve seferde muvazzaflik hizmeti disinda silah al- tina alinan Devlet memurlari,silah altinda bulunduklari surece izinli sayi- lirlar.


Terhis Edilenlerin Görevlerine Dönmeleri :
Madde 82- (Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1md.)
Hazarda egitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflik hizmeti disinda silah altina alinan me- murlarin terhislerinden sonra gore gorevlerine baslamalari,62 ve 63ncu mad- delerin yer degistirme suretiyle atamaya iliskin hukumlerine tabidir.
---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu maddede gecen "tuzuk" kelimesi, 8/10/1973 tarih ve 8 sayili KHK'nin 9ncu maddesi ile "yonetmelik" olarak degistirilmis ve metne islenmistir. ---------------------------------------------------------------------------


Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatıl- maları ile Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin Kademe ve Derece İntibakla- rında Değerlendirilmesi :
Madde 83-(Degisik:12/5/1982-2670/26 md.)
Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak uzere silah altina alinanlardan askerlik gorevini tamamlayip memuriyete donmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gun icinde kurumlarina basvurmak ve kurumlari da basvurma tarihinden itibaren azami 30 gun icinde ilgilileri goreve baslatmak zorundadirlar. Bunlarin muvazzaf askerlikte gecen sureleri muvazzaf askerlige ay- rildiklari sirada iktisap etmis olduklari derecede kademe ilerlemesi yapil- mak suretiyle degerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerlige ayrilmadan once isgal ettikleri kadroda kazandiklari kademe ilerlemeleri ayrica goz- onunde bulundurulur. Askerlik onces, kademe ilerlemeleri ile askerlikte ge- cen sure toplaminin 3 yili asan kismi usulu dairesinde ust dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapilmak suretiyle degerlen- dirilir.


Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe İntibakları :
Madde 84- (Degisik:31/7/1970-1327/37 md.)
Muvazzaf askerlik gorevini yaptiktan sonra Devlet memurluguna atananlar adaylik esaslarina tabi olur- lar ve muvazzaf askerlikte gecen sureleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapilmak ve sinav veya secmeye tabi tutulmak suretiyle derece yukseltilmesinde de degerlendirilir.


Seferde veya Talim ve Manevra İçin Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları :
Madde 85-(Degisik:31/7/1970-1327/38 md.)
Devlet memurlarindan muvaz- zaflik hizmeti disinda talim ve manevra maksadiyle veya seferde silah al- tina alinanlarin kademe ilerlemeleri devam eder. Bu sure icinde derece yuk- selmesi gerektiginde terhislerinden sonra acik kadro bulunmasi ve sinav veya secmede basari gostermeleri sartiyle silah altinda gecen sureleri yuk- selecekleri ust derecenin kademelerinde dikkate alinir.


Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları :
Madde 86- (Degisik:30/5/1974 KHK/12; degistirilerek kabul;15/5/1975 -1897/1 md.)
Memurlarin kanuni izin,gecici gorev, disiplin cezasi uygulamasi veya gorevden uzaklastirma nedenleriyle islerinden gecici olarak ayrilma- lari halinde yerlerine kurum icinden veya diger kurumlardan veya aciktan vekil atanabilir. Bir gorevin memurlar eliyle vekaleten yurutulmesi halinde ayliksiz vekalet asildir. Ancak,ilkokul ogretmenligi (Yaz tatili haric), tabiplik, dis tabip- ligi,eczacilik,muhendis ve mimarlik, veterinerlik,koy ve kasaba imamligina ait bos kadrolara aciktan vekil atanabilir. Ayni kurumdan birinci fikrada sayilan ayrilmalar dolayisiyle atanan vekil memurlara vekalet gorevinin 3 aydan fazla devam eden suresi icin, kurum disindan veya aciktan atananlarla kurum icinden ilkokul ogretmenligi- ne atanan ogretmenler ile veznedarlik gorevine atananlara goreve basladik- lari tarihten itibaren vekalet ayligi odenir. Bu Kanuna tabi kurumlarda calisan veteriner hekim veya hayvan sag- lik memurlari,veteriner hekim veya hayvan saglik memuru bulunmayan beledi- yelerin veterinerlik veya hayvan saglik memurlugu hizmetlerini ifa etmek uzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet ayligi verilmek suretiyle atanabilirler. Yukarida sayilan haller disinda, bos kadrolara ait gorevler luzum goruldugu taktirde memurlara ucretsiz olarak vekaleten gordurulebilir. Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumlulugu bulunan saymanlik kadrolarinin bosalmasi halinde bu kadrolara ise basladiklari ta- rihten itibaren vekalet ayligi verilmek suretiyle memurlar arasindan atama yapilabilir.


İkinci Görev Yasağı :
Madde 87- (Degisik:30/5/1974-KAK/12;degistirilerek kabul:15/5/1975- 1897/1 md.)
Memurlara ;
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b) Sermayesinin tamami Devlet tarafindan verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait banka larda,
c) Ozel kanunlarla veya ozel kanunlarin verdigi yetkiye dayanilarak kurulan banka ve kuruluslarda,
d) Yukaridaki bentlerde yazili idare,kurulus ve bankalar tarafindan sermayelerinin yarisindan fazlasina katilmak suretiyle kurulan kuruluslarla bunlarin ayni oranda katilmalari ile vucut bulan kurumlarda, Ikinci gorev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para odenemez ve yarar saglanamaz. Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci gorev verilmesini ongoren hukum- leri ile hakem,tasfiye memuru ve bilir kisilere takdir olunan Il Genel Mec- lisi ve Il Daimi emcumeni baskanlari,ozel kanunlarla kurulan ve asli gorev- lerinin devami niteliginde olmayan cesitli kurul, komisyon, heyet ve juri calismalarina, Universiteler, Akademiler, Turkiye ve Orta-Dogu Amme Idaresi Enstitusu ve Ozel Kanunlarla kurulan arastirma kurumlari tarafindan idarey- le ilgili olarak yapilan inceleme ve arastirma calismalarina katilanlar icin ozel kanunlarinca gosterilen veya bu kanunlara dayanilarak tespit edilen ucretlerin odenmesine iliskin hukumler saklidir.


İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler :
Madde 88- (Degisik:23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlarda calisan Devlet memurlarina esas gorevlerinin yaninda ;
A) Ozel kanunlarla veya ozel kanunlarin verdigi yetkiye dayanilarak memurlara gondurulmesi ongorulen surekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanaklari elverisli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarfindan uygun gorulmek sartiyle;
1) (Degisik: 29/11/984-KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazili kurum- larin tabiplikleri, dis tabiplikleri, eczaciliklari,kimyagerlikleri,veteri- nerlikleri, avukatliklari ile Adli Tip Kurumu Uzmanliklari,
2) Asil gorevlerinin bulundugu bucak,ilce ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin, yuksek muhendis,muhendis, yuksek mimar ve mimarlarca yuru- tulmesi gereken teknik hizmetleri, İkinci görev olarak verilebilir. (Değişik:23.2.1995-KHK-547/8 md.) Asıl görevlerin yanında;
a)Tabiplere;sağlık müdürlüğü,sağlık müdür yardımcılığı,baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,
b)Diş hekimlerine ve veterinerlere;meslskleri ile ilgili baştabiplik
c)Veteriner,dişhekimi ve eczacılara;baştabip yardımcılığı,
d)Öğretmenlere;okul ve enstitü müdürlüğü,başyardımcılığı ve yardım- cılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir.


Ders Görevi :
Madde 89-(Degisik:30/5/1974-KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975-1897/1md.)
Her derecedeki egitim ve ogretim kurumlari ile Universite ve Akademi(Askeri Akademiler dahil), okul kurs veya yaygin egitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluslarda ogretmen veya ogretim uyesi bulunmasi halinde ogretmenlere, ogretim uyelerine veya diger memurlara veyahut aciktan atanacaklara ucret ile ek ders gorevi verilebilir. Ucretle okutulacak ders saatlerinin sayisi, ders gorevi alacaklarin nitelikleri ve diger hususlar ilgili Bakanligin teklifi ve Bakanlar Kurulu- nun karari ile tespit olunur.


Birleşemeyecek Görevler :
Madde 90-(Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Devlet memurlarina, ve- kalet gorevi, 2nci gorev veya ders gorevlerinden ancak birisi verilebilir. Ogretmenlerin idari gorevi bu hukmun disindadir. Bir memurun ustunde birden cok ucretli vekalet gorevi veya ikinci gorev bulunamaz.


Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları :
Madde 91-
Kadrosu kaldirilmis olanlarin memurlukla ilgileri, emek- lilik ve bu kanunda yazili aylik ve aile odenegi haklari ile yukumlulukleri devam eder. Kadrosu kaldirilmis olan memurlarin, kendi kurumlarinda veya baska kurumlarda eski siniflarindaki derecelerine esit bir goreve atanmalari mec- buridir; atandiklari goreve baslamiyanlar memurluktan cekilmis sayilirlar. Kadro kaldirilmasi sebebiyle acikta kalan memurlar varken bunlarin sinif ve derecelerinde bosalacak kadrolara baskalari atanamaz. (Ek:31/7/1970-1327/42 md.) Kadrosunun kaldirilmasi sebebiyle acikta kalan memurlar 71inci madde esaslarina uyulmak kaydiyle diger bir siniftaki kadrolara da atanabilirler.


Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları :
Madde 92- (Degisik: 12/5/1982-2670/27 md.)
Iki defadan fazla olma- mak uzere memurluktan kendi istekleriyle cekilenlerden veya bu Kanun hukum- lerine gore cekilmis sayilanlardan tekrar memurluga donmek isteyenler, ay- rildiklari sinifta bos kadro bulunmak ve bu sinifin niteliklerini tasimak sartiyla ayrildiklari tarihte almakta olduklari aylik derecesine esit bir derecenin ayni kademesine veya 71 nci madde hukumlerine uyulmak suretiyle diger bir sinifta esit derecedeki kadrolara atanabilirler. (Mulga ikinci fikra : 29/11/1984-KHK 243/56 md.) 657 sayili Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile go- revden cekilmis olanlar,bos kadro bulunmak ve girecegi sinifin nitelikleri- ni tasimak kaydi ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilir- ler. Yasama gorevinde veya bakan olarak gecirilen her yil bir kademe iler- lemesi ve her iki yil bir derece yukselmesine esas olacak sekilde degerlen- dirilir. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değer- lendirilir.


EmeklilerinYeniden Hizmete Alınması :
Madde 93- (Degisik:30/5/1974-KHK/12; Degistirilerek kabul:15/5/1975 -1897/1 md.)
T.C. Emekli Sandigi Kanunu hukumlerine gore emekli olanlardan (5434 sayili Kanunun 104 ncu maddesine gore emeklilikle ilgili gorevlere yeniden atanamayacaklar haric) sinifinda yazili nitelikleri tasimakta bulu- nanlar kanunun 92 nci maddesi hukumlerine gore kurumlarda bos kadro bulun- mak sartiyle yeniden memurluga atanabilirler. (Mulga ikinci fikra : 12/5/1982-2670/41 md.)
BOLUM : 4
Memurlugun Sona Ermesi
Çekilme :
Madde 94-
Devlet memuru bagli oldugu kuruma yazili olarak muracaat etmek suretiyle memurluktan cekilme isteginde bulunabilir. (Ek hukum : 31/7/1970-1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarinca kabul edilen mazereti olmaksizin gorevin terk edilmesi ve bu terkin kesin- tisiz 10 gun devam etmesi halinde,yazili muracaat sarti aranmaksizin,cekil- me isteginde bulunulmus sayilir. Cekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya cekil- me isteginin kabulune kadar gorevine devam eder.Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmedigi veya yerine bir vekil atanmadigi takdirde, ustune haber ve- rerek gorevini birakabilir. Olaganustu mazeretle cekilenler,ustune haber vermek sartiyle bir ay kaydina tabi degildirler.


Çekilmede Devir ve Teslim Süresi :
Madde 95-
Cekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yukumlu olanlar, bu islemlerin sonuna kadar gorevlerini birakamazlar.Hizmet icapla- rina gore devir ve teslim islemleri icin gerekli sureler, yonetmelikte be- lirtilir.


Olaganüstü Yönetim Hallerinde Çekilme Usulü :
Madde 96- (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/16 md.)
Olaganustu hal, si- kiyonetim, seferberlik ve savas hallerinde veya genel hayata muessir afet- lere ugrayan yerlerdeki Devlet Memurlari yerine atanacaklar gelip ise bas- lamadikca gorevlerini birakamazlar.


Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları :
Madde 97- (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/17 md.)
Memurlardan mali ve cezai sorumluluklari sakli kalmak uzere;
A) 94 ncu maddenin 2 nci ve 3 ncu fikrasina uygun olarak memuriyet- ten cekilenler alti ay gecmeden,
B) Bu Kanuna gore cekilmis sayilanlar ile 94 ncu maddesinin 2 nci fikrasina uymadan gorevlerinden ayrilanlar bir yil gecmeden,
C) 95 nci maddede yazili zorunluluklara uymayanlar 3 yil gecmeden,
D) 96 nci maddeye aykiri hareket edenler hicbir surette, Devlet memurluguna alinamazlar.


Memurluğun Sona Ermesi :
Madde 98-
Devlet memurlarinin :
a) Bu kanun hukumlerine gore memurluktan cikarilmasi;
b) Memurluga alinma sartlarindan her hangi birini tasimadiginin sonradan anlasilmasi veya memurluklari sirasinda bu sartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan cekilmesi;
d) Istek, yas haddi, malulluk ve sicil sebeplerinden biri ile emek- liye ayrilmasi;
e) Olumu; hallerinde memurlugu sona erer.BOLUM : 5
Calisma Saatleri,ݘzinler
Çalışma Saatleri :
Madde 99- (Degisik: 30/5/1974-KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
Memurlarin haftalik calisma suresi genel olarak 40 saattir. Bu sure Cumartesi ve Pazar gunleri tatil ohnak uzere duzenlenir. Ancak ozel kanunlarla yahut bu kanuna veya ozel kanunlara dayanila- rak cikarilacak tuzuk ve yonetmeliklerle, kurumlarin ve hizmetlerin ozel- likleri dikkate alinmak suretiyle farkli calisma sureleri tesbit olunabilir Bakanlar Kurulu, yurt disi kuruluslarda hizmetin gerektirdigi hal- lerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan baska gunler olarak tesbit ede- bilir.


Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbiti :
Madde 100-
Gunluk calismanin baslama ve bitme saatleri ile ogle din- lenme suresi,bolgelerin ve hizmetin ozelliklerine gore merkezde Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginin teklifi uzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafindan tesbit olunur.


Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti :
Madde 101-
Gunun 24 saatinde devamlilik gosteren hizmetlerde cali- san Devlet memurlarinin calisma saat ve sekilleri, Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginin muvafakati alindiktan sonra kurumlarinca duzenlenir.


Yıllık izin :
Madde 102-(Degisik: 31/7/1970-1327/46 md.)
Devlet memurlarinin yil- lik izin suresi, hizmeti 1 yildan on yila kadar (On yil dahil) olanlar icin yirmi gun, hizmeti on yildan fazla olanlar icin 30 gundur. Zorunlu hallerde bu surelere gidis ve donus icin en cok ikiser gun eklenebilir.


Yıllık izinlerin kullanılışı :
Madde 103-
Yillik izinler, amirin uygun bulacagi zamanlarda, toptan veya ihtiyaca gore kisim kisim kullanilabilir. Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle:6.7.1995-KHK-562/2 md.)Cari yıl ile bir önceki yıl hariç,önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Ogretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayilirlar. Bunlara, hastalik ve diger mazeret izinleri disinda, ayrica yillik izin verilmez. Hizmetleri sirasinda radyoaktif isinlarla calisan personele,her yil yillik izinlerine ilaveten bir aylik saglik izni verilir.


Mazeret izni :
Madde 104-
A) (Degisik: 12/2/1982-2595/7 md.) Kadin memura dogum yapmasindan once 3 hafta ve dogum yaptigi tarihten itibaren 6 hafta muddet- le izin verilir. Bu sureden sonra da 6 ay sure ile gunde birbucuk saat sut izni verilir.
B) Erkek memura, karisinin dogum yapmasi sebebiyle istegi uzerine uc gun izin verilir.
C) (Degisik: 12/2/1982-2595 md.) Memura istegi uzerine, kendisinin veya cocugunun evlenmesi, annesinin, babasinin, esinin, cocugunun veya kar- desinin olumu halinde bes gun izin verilir.
Ç) Yukarida belirtilen hallerden baska, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilcelerde kaymakamlar ve yurt disinda, diplomatik misyon sefleri tarafindan dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yil icinde toptan veya parca parca olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gun izin verilebilir. Zaruret halinde on gun daha ayni usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldigi bu izin yillik izinden dusulur. Bu fikra hukmu ogretmenler icin uygulanmaz. Bu izinler sirasinda ozluk haklarina dokunulmaz.


Hastalık izni :
Madde 105-(Degisik: 29/11/1984-KHK 243/18 md.)
Memurlara hastalik- lari halinde, verilecek raporlarda gosterilecek luzum uzerine, aylik ve oz- luk haklarina dokunulmaksizin asagidaki esaslara gore izin verilir.
A) On yila kadar ( on yil dahil) hizmeti olanlara alti aya kadar.
B) On yildan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar.
C) Kanser, verem ve akil hastaliklari gibi uzun sureli bir tedaviye ihtiyac gosteren hastaliga yakalananlara onsekiz aya kadar, Izin verilir. Memurlarin,hastaliklari sebebiyle yatakli tedavi kurumlarinda yata- rak gordukleri, tedavi sureleri hastalik izinlerine ait surelerin hesabinda dikkate alinir. Izin suresinin sonunda hastaliklarinin devam ettigi resmi saglik kurullarinin raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katina kadar uzati- lir. Bu surelerin sonunda da iyilesmeyen memurlar hakkinda emeklilik hukum- leri uygulanir. Bunlardan gerekli saglik sartlarini yeniden kazandiklari resmi saglik kurullarinca tespit edilenler tekrar gorev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun gorevlere oncelikle atanirlar. Gorevlerinden dolayi saldiriya ugrayan memurlar ile gorevleri sira- sinda ve gorevlerinden dolayi bir kazaya ugrayan veya bir meslek hastaligi- na tutulan memurlar, iyilesinceye kadar izinli sayilirlar. Sihhi izin surelerine esas hizmetin hesabinda 87nci maddede sayilan kurumlarda emekli kesenegi veya sigorta primi odenmek suretiyle gecen sure- ler ile askerlikte gecen dikkate alinir.


İyileşme halinde göreve dönüş :
Madde 106-
105 nci maddede yazili en cok sureler kadar izin alanlar izinlerinin sonunda ise baslayabilmek icin, iyilestiklerine dair raporunu (Yurt disindaki memurlar mahalli usule gore verilecek raporu) getirmek zo- rundadirlar.


Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik :
Madde 107-
Hastalik raporlarinin hangi hallerde,hangi hekimler veya resmi saglik kurullari tarafindan verilecegi ve sureleri ile bu konuya iliskin diger hususlar,Saglik, Maliye ve Gumruk ile Disisleri Bakanliklari- nin mutalaalari alinarak Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginca duzenle- cek bir yonetmelikle belirtilir.


Aylıksız izin :
Madde 108- (Degisik: 6/7/1995-KHK-562/3 md)
Devlet memurunun bakmaya mecbur oldugu veya memur refakat etmedigi takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, es ve cocuklari ile kardeslerinden birinin agir bir kaza gecir- mesi veya onemli bir hastaliga tutulmus olmasi hallerinde, bu hallerin ra- porla belgelendirilmesi sartiyla Devlet memurlarina, istekleri uzerine en cok alti aya kadar ayliksiz izin verilebilir.Aynı şartlarla bu süre bir ka- tına kadar uzatılabilir. Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekle- ri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.Ancak,Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gere ğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle ata nanlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygu- lanmaz. Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok oniki aya kadar ay- lıksız izin verilebilir. Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil)yurt dışına Devlet ta- rafından gönderilen öğrenci ve memurlarla,yurt içine ve yurt dışına sürek- li görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasın- da bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin veri- lebilir.Bunların dönüşlerinde,bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren se- bebin kalkması halinde,memur derhal görevine dönmek zorundadır.Mazeret se- bebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler,memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.Bunlar hakkında 5434 sayılı Türki ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü mad- desi hükümleri saklıdır.


BOLUM : 6
Siciller
Memur kütüğü,numarası,cüzdanı,özlük dosyası :
Madde 109-
Devlet memurlari kurumlarinca tutulacak memur kutugune kaydolunurlar. Her memura bir numara verilir. Her memur icin bir memur cuz- dani duzenlenir ve bir ozluk dosyasi tutulur.


Sicil dosyası :
Madde 110-
Her Devlet memurunun bir sicil dosyasi bulunur. Sicil amirleri tarafindan duzenlenecek sicil raporlari ile varsa mufettisler ta- rafindan verilen denetleme raporlari ve memurlarin mal beyannameleri sicil dosyalarina konulur.


Özlük ve sicil dosyasının önemi :
Madde 111-
Devlet memurlarinin ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde,derece yukselmelerinde,emekliye cikarma veya hizmetle ilis- kilerinin kesilmesinde ozluk ve sicil dosyalari baslica dayanaktir.


Sicil Amirleri :
Madde 112- (Degisik: 29/11J1984-KHK 243/19 md.)
Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarinca, Devlet Personel Baskanliginin olumlu gorusu alinmak suretiyle 121 nci maddede ongorulen yonetmelige uygun olarak cikarilacak ozel yonetmeliklerde belirlenir. Kurumlarin tasra teskilatlarinda bulunan memurlarin sicil amirleri vali ve kaymakamlardir.(1) (Ek: 7/1/1988-KHK 309/1 md.) Ancak,birden fazla il'de faaliyet gos- terecek sekilde bolge mudurlukleri olarak teskilatlanmis olan kurumlardan hangileri hakkinda ikinci fikra hukmu uygulanmayacagi Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.
---------------------------------------------------------------------------
(1) 2.2.1988 tarih ve 88/12631 sayili Bakanlar Kurulu Karari uyarinca Karayollari Genel Mudurlugu ile Devlet Su Isleri Genel Mudurlugu icin bu hukum uygulanmamaktadir. (Bkz: RG:4.3.1988-19744) --------------------------------------------------------------------------


Sicil raporlarında belirtilecek hususlar :
Madde 113-
Sicil amirleri, belli zamanlarda duzenliyecekleri sicil raporlarinda, memurlarin liyakat derecesini not esasina gore kiymetlendire- rek tesbit ederler.


Sicil Not Defteri:
Madde 114-(Mulga:12/5/1989-KHK 368/2 md.)


Raporlarinin Doldurulmasi :
Madde 115-
Sicil amirleri maiyetlerindeki memurlarin sicil raporlari ile birlikte, bunlarin genel durum ve davranislari bakimindan da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusurve eksikleri hakkinda mutalaalarini bildirirler.


Degerlendirme Kurullari :
Madde 116- (Mulga : 29/11/1984-KHK 243/56 md.)


Memurlarin Uyarilmalari :
Madde 117-
Devlet memurlarinin yetersizlikleri halinde sicil rapor- larinda yazili bulunan kusur ve eksiklikleri,uyarilmalari bakimindan, gizli bir yazi ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafindan kendilerine bildirilir.


Itiraz Hakki:
Madde 118-
117 nci maddeye gore kendisine tebligat yapilan Devlet memurlari, buna karsi teblig tarihinden itibaren en cok bir ay icinde ayni amirlere itiraz edebilirler. (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/20 md.)Atamaya yetkili amirler itiraz- itirazla ilgili kararlarini iki ay icinde ilgiliye yazi ile bildirirler.


Olumlu ve Olumsuz Sicil :
Madde 119- (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/21 md.)
Sicil raporlarinda- ki sicil notu ortalamasi 100 uzerinden 60 ve daha yukari olanlar olumlu si- cil almis sayilirlar. Sicil raporlarindaki sicil notu ortalamasi 60'in altinda olanlar olumsuz sicil almis sayilirlar. Sicil amirleri hakkinda, daha ust amirlerce duzenlenecek sicil ra- porlarinda, maiyetlerinde calisan memurlarin sicil notu takdirindeki basari dereceleri gozonunde bulundurulur.


Olumsuz Sicil :
Madde 120-(Degisik : 29/11/1984-KHK 243/22 md.)
Iki defa ust uste olumsuz alan memurlar baska bir sicil amirinin emrine atanirlar, burada da olumsuz sicil almalari halinde memuriyetle iliskileri kesilerek haklarinda T.C.Emekli Sandigi Kanununun emeklilikle ilgili hukumleri uygulanir.


Sicil Yonetmeligi:
Madde 121-(Değisik:29/11/1984-KHK 243/23 md.)
Devlet memurunun mes- leki ehliyetinin tesbiti amaci ile sicilinde bulunacak bilgiler,ayrilis si- cilinin verilecegi haller, sicil raporlarinin sekli, tasiyacagi sorular, duzenleme zamani, uygulanacak not usulu ve bunlarin derecelendirilmesi, muhafaza ile gorevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler; Vali ve Kaymakamlarin hangi memurlarin birinci, ikinci ve ucuncu sicil amirleri oldugu,hangi memurlar hakkinda da ek sicil raporu verecek- leri ve diger hususlar genel yonetmelikle duzenlenir.


Takdirname:
Madde 122-
Gorevinde olaganustu gayret ve calismasi ile basari sag- liyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kayma- kamlar tarafindan takdirname verilebilir. Takdirname sicile gecer.


Ödül :
Madde 123- (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/24 md.)
Bagli bulunduklari kurumlarda olaganustu gayret ve calismalari sonucunda emsallerine gore ba- sarili gorev yaptiklari gorulen Devlet memurlarina bagli veya ilgili Baka- nin uygun gormesi uzerine bir mali yil icinde bir ayliklari tutarini, Emni- yet Hizmetleri Sinifina dahil memurlarla Maliye ve Gumruk Bakanliginda (*) Gumruk islerinde gorevli memurlara iki ayliklari tutarini asmamak uzere odul verilebilir. Bunlardan uygun gorulenlere ilgili Bakanin teklifi ve Basbakanin tasvibi ile bir ayliklari tutarinda daha odeme yapilabilir. Bu maddeye gore bir mali yil icinde odullendirileceklerin sayisi, kurumun yilbasindaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gum- ruk Bakanligina(*) tahsis edilmis serbest kadrolar ile Egitim ve Ogretim Hizmetleri Sinifi ve Emniyet Hizmetleri Sinifina dahil kadrolar icin binde yirmisinden fazla olamaz. --------------------------------------------------------------------------- (*)
2.7.1993 tarih ve 484 sayili Kanun Hukmunde Karamamenin Gecici 1 nci maddesi hukmu geregince Maliye ve Gumruk Bakanligi ibaresi "Gumruk Muste- sarligi" olarak degistirilmistir:


BOLUM : 7
Disiplin
Madde 124- (Degisik birinci fikra: 29/11/1984-KHK 243/25 md.)
Disiplin amirleri; kurumlarin kurulus ve gorev ozellikleri dikkate alinarak Devlet Personel Baskanligi'nin gorusune dayanilarak ozel yonetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir. (Degisik: 12/5/1982-2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin geregi gibi yurutulmesini saglamak amaci ile kanunlarin, tuzuklerin ve yonetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettigi odevleri yurt icinde veya disinda yerine ge- tirmeyenlere, uyulmasini zorunlu kildigi hususlari yapmayanlara,yasakladigi isleri yapanlara durumun niteligine ve agirlik derecesine gore 125 nci mad- dede siralanan disiplin cezalarindan birisi verilir.


Disiplin Cezalarinin Cesitleri Ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller:
Madde 125- (Degisik:12/5/1982-2670/31 md.;)
Devlet memurlarina veri- lecek disiplin cezalari ile her bir disiplin cezasini gerektiren fiil ve haller sunlardir:
A- Uyarma: Memura, gorevinde ve davranislarinda daha dikkatli olma- si gerektiginin yazi ile bildirilmesidir. Uyarma cezasini gerektiren fiil ve haller sunlardir:
a) Verilen emir ve gorevlerin tam ve zamaninda yapilmasinda, gorev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslarin yerine getirilmesinde, gorevle ilgili resmi belge, arac ve gereclerin korunmasi, kullanilmasi ve bakimindan kayitsizlik gostermek veya duzensiz davranmak,
b) Ozursuz veya izinsiz olarak goreve gec gelmek, erken ayrilmak, gorev mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsuz muracaat veya sikayette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarina yakismayan tutum ve davranista bulunmak,
f) Gorevine veya is sahiplerine karsi kayitsizlik gostermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kilik ve kiyafet hukumlerine aykiri davranmak,
h) Gorevin isbirligi icinde yapilmasi ilkesine aykiri davranislarda bulunmak.
B- Kinama : Memura, gorevinde ve davranislarinda kusurlu oldugunun yazi ile bildirilmesidir. Kinama cezasini gerektiren fiil ve haller sunlardir:
a) Verilen emir ve gorevlerin tam ve zamaninda yapilmasinda, gorev mahalinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslarin yerine getirilmesinde,go- revle ilgili resmi belge arac ve gereclerin korunmasi,kullanilmasi ve baki- mindan kusurlu davranmak,
b) Eslerinin, resit olmayan veya mahcur olan cocuklarinin kazanc getiren surekli faaliyetlerini belirlenen surede kurumuna bildirmemek,
c) Gorev sirasinda amire hal ve hareketi ile saygisiz davranmak,
d) Hizmet disinda Devlet memurunun itibar ve guven duygusunu sarsacak nitelikte davranislarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi arac, gerec ve benzeri esyayi ozel islerinde kullanmak,
f) Devlet ait resmi belge,arac,gerec ve benzeri esyayi kaybetmemek,
g) Is arkadaslarina, maiyetindeki personele ve is sahiplerine kotu muamelede bulunmak,
h) Is arkadaslarina ve is sahiplerine soz veya harekette satasmak,
ı) Gorev mahallinde genel ahlak ve edep disi davranislarda bulunmak ve bu tur yazi yazmak, isaret, resim ve benzeri sakiller cizmek ve yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borclarini kasten odemeyerek hakkinda yasal yollara basvurulma- sina neden olmak,
l) Kurumlarin huzur, sukun ve calisma duzenini bozmak.
C- Ayliktan kesme : Memurun, brut ayligindan 1/30-1/8 arasinda ya- pilmasidir. Ayliktan kesme cezasini gerektiren fiil ve haller sunlardir:
a) Kasitli olarak; verilen emir ve gorevleri tam ve zamaninda yap- mamak, gorev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslari yerine ge- tirmemek, gorevle ilgili resmi belge, arac ve gerecleri korumamak, bakimini yapmamak, hor kullanmak,
b) Ozursuz olarak bir veya iki gun goreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge,arac, gerec ve benzerlerini ozel menfaat saglamak icin kullanmak,
d) Gorevle ilgili konularda yukumlu oldugu kisilere yalan ve yanlis beyanda bulunmak,
e) Gorev sirasinda amirine sozle saygisizlik etmek,
f) Gorev yeri sinirlari icerisinde her hangi bir yerin toplanti, toren ve amaclarla izinsiz olarak kullanilmasina yardimci olmak,
g) Ikamet ettigi ilin hudutlarini izinsiz terketmek,
h) Toplu muracaat veya sikayet etmek,
ı) Hizmet icinde Devlet memurunun itibar ve guven duygusunu sarsa- cak nitelikte davranislarda bulunmak,
j) Yasaklanmis her turlu yayini gorev mahallinde bulundurmak.
D- Kademe ilerlemesinin durdurulmasi:Fiilin agirlik derecesine gore memurun, bulundugu kademede ilerlemesinin 1-3 yil durdurulmasidir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasini gerektiren fiil ve haller sunlardir:
a) Goreve sarhos gelmek, gorev yerinde alkollu icki icmek,
b) Ozursuz ve kesintisiz 3-9 gun goreve gelmemek,
c) Gorevi ile ilgili olarak her ne sekilde olursa olsun cikar saglamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karsi kucuk dusurucu veya asagila- yici fiil ve hareketler yapmak,
e) Gorev yeri sinirlari icinde herhangi bir yeri toplanti, toren ve benzeri amaclarla izinsiz kullanmak veya kullandirmak,
f) Gercege aykiri rapor ve belge duzenlemek,
g) Yetkili olmadigi halde basina, haber ajanslarina veya radyo ve televizyon kurumlarina bilgi veya demec vermek,
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarina yasaklanan diger kazanc getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Gorevin yerine getirilmesinde dil,irk, cinsiyet, siyasi dusunce, felsefi inanc, din ve mezhep ayrimi yapmak, kisilerin yarar veya zararini hedef tutan davranislarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve surelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Aciklanmasi yasaklanan bilgileri aciklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, is arkadaslara veya is sahiplerine hakarette bulunmak veya tehdit etmek,
m) Diplomatik statusunden yararlanmak suretiyle yurt disinda,hakli bir sebep gostermeksizin odeme kabiliyetinin ustunde borclanmak ve borcla- rini odemedeki tutum ve davranislariyla Devlet itibarini zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksizin borcunu odemeden yurda donmek,
n) Verilen gorev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararina veya zararina fiilen faali- yette bulunmak.
E) Devlet memurlugundan cikarma: Bir daha Devlet memurluguna atan- mamak uzere memurluktan cikarmaktir. Devlet memurlugundan cikarma cezasini gerektiren fiil ve haller sunlardir:
a) Ideolojik veya siyasi amaclarla kurumlarin huzur,sukun ve calis- ma duzenini bozmak, boykot, isgal, engelleme, isi yavaslatma ve grev gibi eylemlere katilmak veya bu amaclarla toplu olarak goreve gelmemek, bunlari tahrik ve tesvik etmek veya yardimda bulunmak,
b) Yasaklanmis her turlu yayini veya siyasi veya ideolojik amacli bildiri, afis,pankart, bant ve benzerlerini basmak, cogaltmak,dagitmak veya bunlari kurumlarin herhangi bir yerine asmak veya teshir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Ozursuz olarak (...)(1) bir yilda toplam 20 gun goreve gelmemek,
e) Savas, olaganustu hal veya genel afetlere iliskin konularda amirlerin verdigi gorev veya emirleri yapmamak,
f) Amirine veya maiyetindekilere fiili tecavuzde bulunmak,
g) Memurluk sifati ile bagdasmayacak nitelik ve derecede yuz kizar- tici ve utanc verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri aciklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananlari gorev mahallinde giz- lemek,
j) Yurt disinda Devletin itibarini dusurecek veya gorev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranislarda bulunmak,
k) 5816 sayili Ataturk Aleyhine Islenen Suclar Hakkindaki Kanuna aykiri fiilleri islemek. Disiplin cezasi verilmesine sebep olmus bir fiil veya halin cezala- rin sicilden silinmesine iliskin sure icinde tekerrurunde bir derece agir ceza uygulanir. Ayni derecede cezayi gerektiren fakat ayri fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarinin ucuncu uygulamasinda bir derece agir ceza verilir. Gecmis hizmetleri sirasindaki calismalari olumlu olan ve iyi veya cok iyi derecede sicil alan memurlar icin verilecek cezalarda bir derece hafif olani uygulanabilir. Yukarida sayilan ve disiplin cezasi verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve agirliklari itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da ayni neviden disiplin cezalari verilir. Ogrenim durumlari nedeniyle yukselebilecekleri kadrolarin son ka- demelerinde bulunan Devlet memurlarinin, kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasinin verilmesini gerektiren hallerde, brut ayliklarinin 1/4'u - 1/2'si kesilir ve tekerrurunde gorevlerine son verilir. ---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu aradaki "kesintisiz 10 gun veya" ibaresi 29/11/1984 tarih ve KHK -243/26 md. ile metinden cikarilmistir. Ozel kanunlarin disiplin suclari ve cezalarina iliskin hukumleri saklidir. Yukarida yazili disiplin kovusturmasinin yapilmis olmasi, fiilen genel hukumler kapsamina girmesi halinde,sanik hakkinda ayrica ceza kovus- turmasi acilmasina engel teskil etmez.


Disiplin Cezasi Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:
Madde 126- (Değisik birinci fıkra : 29/11/1984 -KHK- 243 / 27 md.)
Uyarma, kinama ve ayliktan kesme cezalari disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasi, memurun bağlı bulunduğu kurum- daki disiplin kurulunun karari alindiktan sonra, atamaya yetkili amir- ler il disiplin kurullarinin kararina dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. (Değişik fıkralar :12/5/1982 - 2670 /32 md): Devlet memurlugundan cikarma cezasi amirlerin bu yoldaki istegi uzerine memurun bagli bulundugu kurumun yuksek disiplin kurulu karari ile verilir. Disiplin kurulu ve yuksek disiplin kurulunun ayri bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayi kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gun icinde baska bir disiplin cezasi vermekte serbesttirler. Ozel kanunlarin disiplin cezasi vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hukumleri saklidir.


Zaman Asimi :
Madde 127- (Degisik:12/5/1982-2670/33 md.)
Bu Kanunun 125nci madde- sinde sayilan fiil ve halleri isleyenler hakkinda, bu fiil ve hallerin is- lendiginin ogrenildigi tarihten itibaren;
a) Uyarma, kinama, ayliktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurul- masi cezalarinda bir ay icinde disiplin sorusturmasina,
b) Memurluktan cikarma cezasinda alti ay icinde disiplin kovustur- masina, Baslanmadigi takdirde disiplin cezasi verme yetkisi zamanasimina ugrar. Disiplin cezasini gerektiren fiil ve hallerin islendigi tarihten itibaren nihayet iki yil icinde disiplin cezasi verilmedigi takdirde ceza verme yetkisi zamanasimina ugrar.


Karar Suresi :
Madde 128- (Degisik:12/5/1982-2670/34 md.)
Disiplin amirleri uyarma, kinama ve ayliktan kesme cezalarini sorusturmanin tamamlandigi gunden iti- baren 15 gun icinde vermek zorundadirlar. Kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasini gerektiren hallerde so- rusturma dosyasi, kararini bildirmek uzere yetkili disiplin kuruluna 15 gun icinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, dosyayi aldigi tarihten itibaren 30 gun icinde sorusturma evrakina gore kararini bildirir. Memurluktan cikarma cezasi icin disiplin amirleri tarafindan yapti- rilan sorusturmaya ait dosya, memurun bagli bulundugu kurumun yuksek disip- lin kuruluna tevdiinden itibaren azami alti ay icinde bu kurulca, karara baglanir.


Yuksek Disiplin Kurullarinin Karar Usulu, Memurun Hakki:
Madde 129- (Degisik:12/5/1982-2670/35 md.)
Yuksek disiplin kurullari kendilerine intikal eden dosyalarin incelenmesinde, gerekli gordukleri tak- dirde, ilgilinin sicil dosyasini ve her nevi evraki incelemeye, ilgili ku- rumlardan bilgi almaya, yeminli tanik ve bilirkisi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen kesif yapmaya veya yaptirmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası haric, sorusturma evrakını incelemeye tanık dinletmeye, disiplin kurulun da sozlu veya yazili olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yap ma hakkina sahiptir.


Savunma Hakki:
Madde 130-
Devlet memuru hakkinda savunmasi alinmadan disiplin ce- zasi verilemez. Sorusturmayi yapanin veya yetkili disiplin kurulunun 7 gunden az olmamak uzere verdigi sure icinde veya belirtilen bir tarihte savunmasini yapmayan memur, savunma hakkindan vazgecmis sayilir.


Cezai Kovusturma Ile Disiplin Kovusturmasinin Bir Arada Yurutulmesi
Madde 131-
Ayni olaydan dolayi memur hakkinda ceza mahkemesinde ko- vusturmaya baslanmis olmasi, disiplin kovusturmasini geciktirmez. Memurun ceza kanununa gore mahkum olmasi veya olmamasi halleri, ay- rica disiplin cezasinin uygulanmasina engel olamaz. (Ek: 6/10/1983-2910/1 md.) 160 sayili Devlet Personel Dairesi Ku- rulmasi Hakkinda Kanunun 4 ncu maddesinde sayilan kuruluslarda calisan per- sonel hakkinda; gorevden dogan veya gorevi sirasinda isledikleri suclarla kisisel suclari sebebiyle Cumhuriyet savcilari veya askeri savcilar veya sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakemati Hakkinda Kanun uyarinca, yetkili kurullarca yapilan sorusturma sonunda duzenlenen takipsizlik,meni muhakeme, iddianame, talepname veya luzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mah- kemelerce verilen kesinlesmis karar suretleri bu personelin bagli oldugu bakanlik veya kurum veya kurulusa gonderilir.
(1) --------------------------------------------------------------------------- (1)
29.11.1984 tarih ve 243 sayili KHK'nin 55 nci maddesi uyarinca 13.12.1960 tarih 160 sayili Kanunun 4ncu maddesinde yapilan atiflar8.6.1984 gun ve 217 sayili KHK'nin ilgili maddesine yapilmis sayilmaktadir.Bu bakim- dan bu maddede zikredilen 4 ncu madde 217 sayili KHK'nin 2 nci maddesi ola- rak dikkate alinmalidir. ---------------------------------------------------------------------------


Uygulama:
Madde 132-(Degisik:12/5/1982-2670/36 md.)
Disiplin cezalari verildigi tarihten itibaren hukum ifade eder ve derhal uygulanir. Ayliktan kesme cezalari,cezanin verilis tarihini takip eden ayba- sinda uygulanir. Verilen disiplin cezalari sirali sicil amirine,Devlet memurlugundan cikarma cezasi ayrica Devlet Personel Baskanligina bildirilir. Kendilerine disiplin cezasi olarak ayliktan kesme veya kademe iler- lemesini durdurma cezasi verilenler,valilik,buyukelcilik, mustesar,mustesar yardimciligi, genel mudurluk, genel mudur yardimciligi ve daire baskanligi gorevlerine atanamazlar. Atamalari Bakanlar Kurulu Karari ile yapilanlar hakkinda da yukari- daki fikra hukmu uygulanir.


Disiplin Cezalarinin Bir Sure Sonra Sicilden Silinmesi :
Madde 133- (Degisik: 12/5/1982-2670/37 md.)
Disiplin cezalari memu- run siciline islenir. Devlet memurlugundan cikarma cezasindan baska bir di- siplin cezasina carptirilmis olan memur uyarma ve kinama cezalarinin uygu- lanmasindan 5 sene, diger cezalarin uygulanmasindan 10 sene sonra atamaya yetkili amire basvurarak,verilmis olan cezalarin sicil dosyasindan silinme- sini isteyebilir. Memurun, yukarida yazilan sureler icerisindeki davranislari, bu is- tegini hakli kilacak nitelikte gorulurse, isteginin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasina islenir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasinin sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mutalaasi alindiktan sonra yukaridaki fikra hukmu uygu- lanir.


Disiplin Kurullari ve Disiplin Amirleri:
Madde 134- (Degisik: 2/2/1981-2381/2 md.)
Disiplin ve sorusturma is- lerinde kanunlarla verilen gorevleri yapmak uzere Kurum merkezinde bir Yuk- sek Disiplin Kurulu her ilde, bolge esasina gore calisan kuruluslarda bolge merkezinde ve kurum merkezinde ayrica Milli Egitim mudurluklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur. (1) (Degisik: 12/2/1982-2670/38 md.) Bu kurullarin kurulus, uyelerinin gorev suresi, gorusme ve karar usulu, hangi memurlar hakkinda karar vere- bilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunlarin yetki ve sorumluluklari gibi hususlar Bakanlar Kurulunca cka- rilacak yonetmelikle duzenlenir.


Itiraz :
Madde 135-(Degisik:12/5/1982-2670/39 md.)
Disiplin amirleri tara- findan verilen uyarma ve kinama cezalarina karsi itiraz, varsa bir ust disiplin amirine yoksa disiplin kurullarina yapilabilir.
---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu fikra icin bu kanun sonunda yer alan islenemiyen hukumler kis- mindaki 2/2/1981 tarih ve 2381 sayili Kanunun gecici maddesine bakiniz.
---------------------------------------------------------------------------
Ayliktan kesme,kademe ilerlemesinin durdurulmasi ve Devlet memur- lugundan cikarma cezalarina karsi idari yargi yoluna basvurabilir.


Itiraz Suresi ve Yapilacak Islem:
Madde 136- (Degisik:12/5/1982-2670/40 md.)
Disiplin amirleri ve disiplin kurullari tarafindan verilen disiplin cezalarina karsi yapilacak yapilacak itirazlarda sure, kararin ilgiliye tabligi tarihinden itibaren 7 gundur. Bu sure icinde itiraz edilmeyen disiplin cezalari kesinlesir.Itiraz halinde,mercileri karari gozden gecirerek verilen cezayi aynen kabul edebi- lecekleri gibi cezayi hafitletebilir veya tamamen kaldirabilirler. Itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz uzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargi yoluna basvurulamaz. Itiraz mercileri,itiraz dilekcesi ile karar ve eklerinin,kendilerine intikalden itibaren 30 gun icinde kararlarini vermek zorundadirlar. Kaldirilan cezalar sicilden silinir.


BOLUM : 8
Gorevden Uzaklastirma
Gorevden Uzaklastirma:
Madde 137-
Gorevden uzaklastirma, Devlet kamu hizmetlerinin gerek- tirdigi hallerde, gorevi basinda kalmasinda sakinca gorulecek Devlet memur- lari hakkinda alinan ihtiyati bir tedbirdir. Gorevden uzaklastirma tedbiri,sorusturmanin herhangi bir safhasinda da alinabilir.


Yetkililer :
Madde 138-
Gorevden uzaklastirmaya yetkililer sunlardir:
a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlik ve genel mudurluk mufettisleri;
c) Illerde valiler;
d) Ilcelerde kaymakamlar (Ilce idare sube baskanlari hakkinda vali- nin muvafakkti sarttir.) Valiler ve kaymakamlar tarafindan alinan gorevden uzaklastirma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.


Gorevden Uzaklastiran Amirin Sorumlulugu :
Madde 139- (Degisik:23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Gorevinden uzaklastiri- lan Devlet memurlari hakkinda gorevden uzaklastirmayi izleyen 10 is gunu icinde sorusturmaya baslanmasi sarttir. Memuru gorevden uzaklastirdiktan sonra memur hakkinda derhal sorus- turmaya baslamiyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayisiyle bu tasar- rufu yaptigi, yaptirilan sorusturma sonunda anlasilan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluga tabidirler.


Ceza Kovusturmasi Sirasinda Gorevden Uzaklastirma :
Madde 140-
Haklarinda mahkemelerce cezai kovusturma yapilan Devlet memurlari da 138 nci maddedeki yetkililer tarafindan gorevden uzaklastiri- labilirler.


Uzaklastirilan veya Gorevinden Uzak Kalsin Memurlarin Hak ve Yukumlulugu :
Madde 141- (Degisik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul:15/5/1975-1897/1 md.)
Gorevden uzaklastirilan ve gorevi ile ilgili olsun veya olmasin her- hangi bir suctan tutuklanan veya gozaltina alinan memurlara bu sure icinde ayliklarinin ucte ikisi odenir. Bu gibiler bu Kanunun ongordugu sosyal hak ve yardimlardan faydalanmaya devam ederler. 143 ncu maddede sayilan durumlarin gerceklesmesi halinde, bunlarin ayliklarinin kesilmis olan ucte biri kendilerine odenir ve gorevden uzakta gecirdikleri sure,derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu surenin derece yukselmesi icin gerekli en az bekleme suresini asan kismi,ust dereceye yuk- selmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapilmak suretiyle deger- lendirilir.


Tedbirin Kaldirilmasi:
Madde 142-
Sorusturma sonunda disiplin yuzunden memurluktan cikarma veya cezai bir islem uygulanmasina luzum kalmiyan Devlet memurlari icin alinmis olan gorevden uzaklastirma tadbiri, 138 nci maddedeki yetkililerce yetkililerce (Mufettisler tarafindan gorevden uzaklastirilanlar hakkinda atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldirilir. Gorevden uzaklastirma tedbirini kaldirmayan gorevli hakkinda 139 uncu madde hukmu uygulanir.


Memurun Goreve Tekrar Baslatilmasi Zorunlu Olan Haller :
Madde 143-
Sorusturma veya yargilama sonunda yetkili mercilerce;
a) Haklarinda memurluktan cikarmadan baska bir disiplin cezasi verilenler ;
b) Yargilamanin men'ine veya beraatina karar verilenler;
c) Hukumden evvel haklarindaki kovusturma genel af ile kaldirilan- lar;
ç) Gorevlerine ve memurluklarina iliskin olsun veya olmasin memur- luga engel olmayacak bir ceza ile hukumlu olup cezasi ertelenenler; Bu kararlarin kesinlesmesi uzerine haklarindaki gorevden uzaklastirma tedbiri kaldirilir.


Madde 144-
140 nci ve 142 nci maddelerle 143ncu maddenin a,b,c fik- ralarinda yazili olanlar hakkindaki gorevden uzaklastirma tedbiri, Devlet memurunun sorusturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel ol- madigi hallerde her zaman kaldirilabilir.


Sure :
Madde 145-
Gorevden uzaklastirma; bir disiplin kovusturmasi icabin- dan oldugu takdirde en cok 3 ay devam edebilir.Bu sure sonunda hakkinda bir karar verilmedigi takdirde memur gorevine baslatilir. Bir ceza kovusturmasi icabindan oldugu takdirde gorevinden uzaklas- tirmaya amir (Mufettislerin gorevinden uzaklastirdiklari memurlar hakkinda atamaya amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek gorevine do- nup donmemesi hakkinda bir karar verir ve ilgiliye de yazi ile teblig eder.KISIM - VMali Hukumler

Kapsam :
Madde 146-(Degisik:30/5/1974-KHK 12;Degistirilerek kabul:15/5/1975 -189 md.)
Bu Kanunun 1nci maddesinin 1nci fikrasi kapsamina giren memurlar aylik ucret, odenek, hizmetle ilgili her cesit odeme ve bunlarin sekil ve sartlari bakimindan bu Kanundaki hukumlere, ayni maddenin 2nci fikrasi kap- samina giren memurlar ozel kanunlardaki hukumlere tabidir. Memurlara kanun, tuzuk ve yonetmeliklerin ve amirlerin tayin ettigi gorevler karsiliginda bu Kanunla saglanan haklar disinda ucret odenemez, hicbir yarar saglanamaz. (Genclik ve Spor hizmetleri uygulamasinda fiilen gorevlendirilecekler haric.) (Degisik: 14/1/1988-KHK-311/1 md.) Ancak 2/1/1961 tarihli ve 196 sayili Kanunun 2 nci maddesi, 7/6/1926 tarihli ve 904 sayili Kanuna 30/1/1957 tarihli ve 6893 sayili Kanunla eklenen ek 5 nci maddenin 1nci ve 2nci fikralari 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayili Kanunun 161 nci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 4358 sayili Kanunun degisik 14 ncu maddesi ve 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayili Kanun ile Katma Butceli Kurumlarin Il Ozel Idareleri ve Belediyeler ile bunlara bagli birliklerin davalarini sonuclan- diran avukat ve saireye verilecek vekalet ucretine iliskin sair kanun hukumleri saklidir. Su kadar ki,vekalet ucretinin yillik tutari,1nci derece son kademe ayliginin (ek gosterge haric) yillik tutarini gecemez. Bu esasa gore yapilacak dagitim sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanliginca hazirlanacak bir yonetmelige gore diger avukatlar ara- sinda, yukaridaki miktari asmamak uzere esit olarak dagitilir. (Degisik: 23/2/1995-KHK-547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek ay- lık, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamı- nın brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit o- olunan asgari ucretin aylik tutarindan az olamaz; az olmasi halinde, arada- ki fark memurun diger ozluk haklari ile ilgilendirilmeksizin tazminat ola- rak ödenir.


Deyimler :
Madde 147- (Degisik: 30/5/1974-KHK 12; Aynen kabul:15/5/1975-1897/1 md.)
Bu Kanunda gecen;
A) Aylik: Bu Kanuna tabi kurumlarda gorevlendirilen memurlara hiz- metlerinin karsiliginda, kadroya dayanilarak ay itibariyle odenen parayi,
B) Sozlesmeli Ucreti: 4 ncu maddenin (B) bendi geregince calistiri- lan personele odenen parayi,
C) Gundelik: 4 ncu maddenin (C) ve (D) bentleri geregince calisti- rilan personele odenen parayi,
D) Odul: Kanunun 123 ncu maddesinde yazili hallerde memurlara ode- nen parayi,
E) Temsil Giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarini isgal eden memurlara temsili mahiyette ve gorevleri icabi olarak yaptiklari ger- cek giderleri karsilamak uzere ilgili kurumlarin butcelerine bu maksat icin konulan odenekten ozel yonetmeligi hukumleri geregince odenen parayi.
F) Ders Gorevi Ucreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki egitim ve ogretim kurumlari ile okul, kurs veya yaygin egitim yapan kurum- larda ve benzeri kuruluslarda ogretmenlik veya ogretim uyeligi yapan ogret- men, ogretim uyesi ve diger memurlara ders saati itibariyle odenen parayi,
G) Fazla Calisma Ucreti: Kurumlarin, bu Kanunun 178 nci maddesinde yazili cercevesinde normal calisma saatleri disinda calistirdiklari memur- lara, fazla calisma saati itibariyle odenen parayi,
H) a) Is Guclugu Zammi: Niteligi ve calisma sartlari bakimindan guc olan islerde memurlara odenen parayi,
b) Is Riski Zammi:Hayat ve saglik icin tehlike arz eden hizmetlerde calisanlara odenen parayi,
c) Eleman Teminindeki Gucluk Zammi: Temininde gorevde tutulmasinda veya belli yerlerde istihdam edilmesinde gucluk bulunan elemanlar icin ode- nen parayi,
ç) Mali Sorumluluk Tazminati:Sayistay'a hesap vermekte yukumlu olan saymanlarla vezne acigindan sorumlu veznedarlara odenen parayi, ifade eder.

Gosterge Tablolari :
Madde 148-(Mulga: 31/7/1970-1327/51 md.)


Kademe Ayligi:
Madde 149-(Degisik : 31/7/1970-1327/52 md.)
Kademe ayligi 36 nci maddede gosterilen siniflara ait genel gosterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri icin tespit edilen gosterge rakamina tekabul eden ayliktir.


Derece Ayligi:
Madde 150- (Degisik: 31/7/1970-1327/53 md.)
Derece ayligi 36 nci maddede yer alan siniflara ait genel gosterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulundugu yatay kademe ayliklarini topluca ifade eder.


Derecelerin Ilk ve En Yuksek Kademe Ayliklari :
Madde 151- (Degisik: 31/7/1970-1327/54 md.)
Gosterge tablosunda yer alan derecelerden her birinin 1 nci kademe gostergesine takabul eden miktar o derecenin ilk kademe ayligini; ayni derecenin son kademe gostergesine te- kabul eden miktar da o derecenin en yuksek kademe ayligini gosterir.


Her Sinifin Baslangic Aylik Derecesi ve En Az Aylik Miktari :
Madde 152- (Mulga: 23/12/1972-KHK 2/5 md.)


Her Sinifin Son Aylik Derecesi ve En Cok Aylik Miktari :
Madde 153- (Mulga: 23/12/1972-KHK 2/5 md.)


Katsayi :
Madde 154-(Degisik: 13/7/1993-KHK- 486/ 24 md.)
Aylik gosterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gosterge ve kidem ayligi gosterge rakamlarinin aylik tutarlarina cevrilmesinde uygulanacak aylik katsayisi ile memuriyet taban ayligi gostergesine uygulanacak taban aylik katsayisi ucer veya altisar aylik donemler itibariyle uygulanmak uzere Genel Butce Kanunu ile tesbit olunur. Ancak mali yilin ikinci yarisinda, memleketin ekonomik gelismesi, genel gecim sartlari ve Devletin mali imkanlari gozonunde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsa- yilari ikinci yarinin tamami veya ucer aylik donemleri itibariyle uygulan- mak uzere degistirmeye yetkilidir. Katsayilardaki degisiklik ayliklarda artis veya eksilis sayilmaz.


Memurlara Odenecek Aylik Tutarlari :
Madde 155- (Degisik: 31/7/1970-1327/56 md.)
Bu kanunun 36nci madde- sinde yer alan siniflara ait gosterge tablosundaki rakamlarin, Genel Butce Kanununda o yil icin tespit edilen katsayi ile carpilmasi sonunda bulunacak miktar, siniflarin derece ve kademelerindeki memurlarin aylik tutarlarini gosterir.


Yurt Disinda Ayliklar:
Madde 156-(Degisik: 31/7/1970-1327/57 md.)
Kurumlarin yurt disi kuruluslarina dahil kadrolarinda gorev alan Devlet memurlarinin ayliklari, 155 nci maddeye gore tespit edilen aylik tutarindan, alinacak vergi ve ka- nunlar geregince yapilacak butun kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandigi kesintileri haric) kalan kismin,Devlet Personel Baskanligi Disisle- ri ve Maliye Bakanliklarinin gorusune dayanilarak Bakanlar Kurulu tarafin- dan tespit edilecek emsal ile carpilmasindan hasil olacak miktar uzerinden odenir. Asil ayligin odeme miktari ile emsali tutari arasindaki fark, her turlu vergiden mustesnadir. Bu emsal her yil Butce Kanununda gosterilir.


Dis Memleketler Aylik Katsayisi:
Madde 157- (Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
156 nci maddede yazili katsayilar her yabanci memleketin ekonomik durumu, para ve gecim sartlari ile memurun temsil gorevi ve aile yukumlulugu gozonunde tutulmak suretiyle saptanir ve ayni usul uyarinca degistirilir.


Adayliklarin Ayliklari :
Madde 158- (Degisik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul:15/5/1975-1897/1 md.)
Herhangi bir sinifta aday olarak goreve baslayanlar bu Kanunun 54 ncu maddesindeki gore, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe ayligi alir- lar. Aday memurlara,asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.


Asaleti Onaylanan Memurlarin Kademe Ilerlemeleri :
Madde 159- (Degisik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul:15/5/1975-1897/1 md.)
Adaylik suresi sonunda bu Kanun hukumlerine gore asil memurluga ata- nanlarin adaylik gecirdikleri sureler,kademe ilerlemelerinde ve derece yuk- selmelerinde degerlendirilir.


Kademe Ilerlemesinde Verilecek Aylik :
Madde 160-
Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait goster- geye tekabul eden ayligi alir. Bir yil icinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.


Derece Degisikliginde Verilecek Aylik:
Madde 161- (Degisik: 12/2/1982-2595/10 md.)
Derece yukselmesi veya daha asagi bir dereceye atama halinde,
A- (Degisik: 26/6/1984-KHK 241/8 md.) Bulundugu dereceden yukari derecelere atanan memur;
a) 68 nci maddenin (B) bendi hukumleri sakli kalmak kaydiyla, yeni girdigi derecenin ilk kademe gostergesine,
b) Yeni girdigi derecenin ilk kademe gostergesi evvelce iktisap ettigi gostergeden dusuk ise, iktisap ettigi gostergeye esit olan kademenin gostergesine, tekabul eden ayligi alir. Alt derecede esit gostergeli kademede gecirilen sure dikkate alinir.
B- Kazanilmis hak aylik derecelerinden daha asagi bir dereceye ata- nan memur, kazanilmis hak aylik dereceleri sakli kalmak kaydiyla,
a) Atandigi derecede eski derecesinde almakta oldugu kademe goster- gesine,
b) Atandigi derecede esit gosterge yok ise, eski gostergesine en yakin kademenin gostergesine, tekabul eden ayligi alir.


Baska Sinifa Gecen Memurun Alacagi Aylik :
Madde 162-(Mulga: 31/7/1970-1327/61 md.)


Istisnai Memurluklardan Ayrilanlarin Durumu :
Madde 163- (Degisik: 31/7/1970-1327/62 md.)
Istisnai memuriyetlere:
a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmis olanlar, ayrildiklari sinifa donmek istedikleri takdirde,istisnai memuriyetlerde gecirmis olduklari sure bu Kanunda derece terfi icin belirtilen esaslara gore girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii surelerine karsilik sayilir. Bu gibilerin, derece terfii suresine karsilik sayilan sureden geri kalan kismi kademe terfiinde dikkate alinir. Bu gibiler, ayni sartlardan faydalanarak, 71 nci madde hukumlerine uyulmak kaydiyle, baska bir sinifa da girebilirler.
b) Bu Kanuna tabi olmayan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir goreve atanmayi istedikleri takdirde, istisnai memuriyette gecirilen sure (a) fikrasindaki esaslara gore ve girilecek derecenin sinav veya secmesini basarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayilir. Bu gibiler icin adaylik hukumleri uygulanmaz.


Ayligin Odeme Zamani ve Esaslari :(1)
Madde 164-(Degisik: 30/5/1974-KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975-1897/1 md.)
Memurlara ayliklari her ayin basinda pesin odenir.Emekliye ayrilma ve olum hallerinde o aya ait pesin odenen aylik, geri alinmaz. (2) Sozlesmeli personelin ucretleri sozlesme sartlarina gore; gecici personelin gundelikleri gun hesabiyla hafta veya ay sonlarinda odenir. (Ek:5/7/1991 -KHK- 433/2 MD;İptal :Ana.Mah.nin 5.5.1992 tarih ve E. 1991/33, K.1992/32 sayılı kararı ile Yeniden düzenleme : 18/ 5 / 1994 -KHK- 527 / 7 md. ) Ayliklarini 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu, 926 sayili Turk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 3466 sayili Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayili Hakimler ve Savcilar Kanunu ve 2914 sayili Yuksekogretim Personel Kanunu hukumlerine gore almakta bulu- nan Devlet memurlari ve diger kamu gorevlileri (sozlesmeli statudeki perso- nel dahil) ile kamu ve ozel kesimde is kanunlarina gore istihdam edilen is- cilere cesitli adlar altinda yapilan nakdi ve ayni nitelikteki tum odemele- rin hesaplanma kolayligini ve basitligini saglamak amaciyla, bordro duzen- lemesine, tahakkuk ve odeme islem ve surelerine iliskin esas ve usulleri tespit etmeye, aydan daha kisa ya da daha uzun surelerde yapilan odemelerin aylik donemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve odenmesine karar vermeye Maliye Bakanligi yetkilidir. (Ek:5/7/1991 -KHK- 433/2 md;İptal :Ana.Mah.nin 5.5.1992 tarih ve E. 1991/33,K.1992/32 sayılı kararıile;Yeniden düzenleme:18/5/1994 -KHK- 527 / 7 md.) Ucuncu fikra kapsamina giren personelin her turlu ozluk haklarinin ve tahakkuk islemlerinin belli merkezlerden yapilabilmesi ve odemelerin bankacilik sistemi araciligi ile gerceklestirilmesi icin gerekli duzenleme- leri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanligi yetkilidir.


Aciktan Atamada Ayliga Hak Kazanma:
Madde 165-(Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Bir goreve aciktan aday veya asil memur olarak atananlar,goreve basladiklari gunden itibaren ayliga hak kazanirlar. Bu suretle goreve baslamada ilk aylik, gun hesabiyla ay sonunda ö- denir.


Kademe Ilerlemesinde Ayliga Hak Kazanma:
Madde 166-(Degisik: 12/2/1982-2595/11 md.)
Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye mustehak oldugu tarihi takip eden ay basindan itibaren ayni derecenin bir ileri kademesine ait ayliga hak kazanir.


Derece Degisikliginde Ayliga Hak Kazanma:
Madde 167-(Degisik: 30/5/1973-KHK 5/7 md.)
Derece yukselmesinde veya daha asagi derecelere atamada memur, yukseldigi veya atandigi derece- nin gorevine basladigi tarihin takip eden aybasindan itibaren bu derecenin 161 inci maddeye gore kazandigi kademe ayligini alir.
---------------------------------------------------------------------------
(1)Madde basligi; "Ayligin Odeme Zamani" iken 527 sayili KHK'nin 7 nci maddesi ile metne islendigi sekilde degistirilmistir.
---------------------------------------------------------------------------
(Ek: 12/2/1982-2595/12 md.) Ancak, yurutulmekte olan gorevin nite- liginde bir degisme olmamasi halinde derece yukselmesine iliskin onayin gecerlilik tarihini takip eden ay basindan itibaren bu derecenin 161 nci maddeye gore kazandigi kademe ayligini alir.


Baska Bir Sinifa Gecmede Ayliga Hak Kazanma:
Madde 168-(Mulga: 23/12/1972-KHK 2/5 md.)


Gorev Yeri Degistirilen Memurlarin Ayliklari:
Madde 169- (Degisik: 28/3/1988-KHK 318/3 md.)
Bulunduklari yerden baska yerlerdeki gorevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen sure icinde yeni gorevlerinde ise baslayan memurlarla, yer degistirme suretiyle baska kurumlara atanan memurlarin ayliklari, ise basladiklari tarihi takip eden aybasindan itibaren yeni gorev yerinde odenir. Eski gorev yerinde alinan ayliklar icin kurumlar arasinda herhangi bir hesaplasma yapilmaz.


Izin veya Gecici Gorevde Iken Gorev Yeri Degistirilen Memurlarin Ayliklari :
Madde 170- (Degisik : 23/12/1972-KHK-2/1 md.)
Kanuni izinlerin kul- lanilmasi sirasinda veya gecici bir gorevde iken asil gorev yeri degistiri- len memurlarin ayliklari izin veya gecici gorevin sona ermesine kadar eski gorev yerlerinde kadro tasarrufundan odenir.


Sayman ve Sayman Mutemetlerinin Devir Sureleri ve Ayliklari :
Madde 171- (Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Hesaplarini, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanlarin ayliklari bir ay'i asmamak uze- re devir sonuna kadar eski gorev yerlerinde, kadro tasarrufundan odenir. Sayman mutemetleri icin devir suresi 15 gundur.


Gorev Yeri Degistirilenlerden Eski Gorevlerine Devamlari Teblig Edilenlerin Ayliklari :
Madde 172- (Degisik: 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Gorev yerleri degisti- rilen memurlardan gorevlerine devamlari kurumlarinca yazili olarak teblig edilenlerin ayliklari eski gorev yerlerinde kadro tasarrufundan odenir.


Vekalet Ayligina Hak Kazanma:
Madde 173-(Mulga: 23/12/1972-KHK 2/5 md.)


Vekalet Gorevinin Fiilen Yapilmasi Sarti :
Madde 174-
Vekalet ayliklarinin odenebilmesi icin gorevin fiilen yapilmasi sarttir.


Vekalet, Ikinci Gorev Aylik ve Ucretleri Ile Diger Odemeler:
Madde 175-(Degisik:30/5/1974-KHK/12;Degistirilerek kabul:15/5/1975 -1897/1 md.)
Bir goreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen gorevin kadro derecesinin birinci kademesinin ucte biri, aciktan atananlara ise (Koy ve kasaba imamligi kadrolarina atananlara 146nci maddede yazili asgari ucret aylik tutarindan asagi olmamak uzere) ucte ikisi verilir.Bulunduklari yerden baska bir yerdeki bir goreve vekalet suretiyle atananlara, Harcirah Kanununun gecici gorevle baska yere gonderilenlere iliskin hukumleri uygu- lanir. (Degisik: 26/6/1984-KHK 241/9 md.) 88 nci maddeye gore ikinci gorev verilen memurlara,bu gorevleri karsiliginda aylik odenebilmesi icin bos bir kadroya ait gorevin ikinci gorev olarak yurutulmesi gerekir. Bu sekilde go- revlendirilenlere,gorevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe ayligi- nin ucte ikisi odenir. Ancak, bastabip ve bastabip yardimciligi hizmetleri- nin ikinci gorev olarak yurutulmesi halinde kadro sarti aranmaz ve bu hiz- metleri yurutenlere almakta olduklari ayligin ucte ikisi ikinci gorev ay- ligi olarak odenir. (Degisik: 22/8/1989-KHK 378/4 md.) Aciktan vekil olarak atananlar, bu Kanunla memurlara taninan sosyal haklardan da yararlanirlar ve bunlara odenecek vekalet ayliginin hesabina memuriyet taban ayligi da dahil edilir.

Ders ve Konferans Ucretleri:
Madde 176- (Degisik: 21/5/1992-3803/1 md.)
Bu Kanunun değişik 89 ncu maddesine gore kendilerine ders gorevi verilenlere ders saat ücre ti;
a) Gunduz ogretimi icin 40,
b) Gece ogretimi icin 50, Gosterge rakaminin bu Kanuna gore ayliklar icin belirlenen katsayi ile carpimindan olusan miktar uzerinden odenir. Milli Egitim Bakanligina bagli egitim ve ogretim kurumlarinda, kadrosuz olarak ders ucreti karsiligi gorev verilen usta ogreticilerle,ozel egitime muhtac ogrencilerin egitim ve ogretim gordugu kurumlarda gorevli ogretmen ve yoneticilere yukarda belirlenen miktarin %50 fazlasi odenir. Kurumlarin eleman yetistirmek uzere actiklari mesleki okullarda, egitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmetici egitim faaliyetlerinde ucretle ders vermek uzere yuksekogretim kurumlarindan gorevlendirilen ogretim elemanlarina 2914 sayili Kanun hukumlerine gore, ogretmen ve diger memurlara ise, gece ucreti uzerinden ders ucreti odenir. 2914 sayili Kanun uyarinca ders ucreti alan ogretim elemanlari disinda kalan Yuksekokul ve akademi personelinin ders ucreti ile konferans ucretleri her yil butce Kanunlarinda gosterilir.


Yolluk Giderleri ve Gundelikleri:
Madde 177-
Bu Kanun hukumlerine tabi Devlet memurlarindan bir gore- vin ifasi icin surekli veya gecici olarak gorev yerinden ayrilanlarin yol giderleri ve gundelikleri, yolluklar hakkindaki ozel kanun hukumlerine gore odenir. Sozlesmeli olarak calistirilanlarin yol masratlari ile gundelikleri sozlesmelerindeki sartlara gore odenir.


Fazla Calisma Ucreti:
Madde 178-(Degisik: 5/7/1991-KHK- 433/3 md;İptal:Ana.Mah.nin 5/5/ 1992 tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme:18.5. 1994-KHK-527/8md)
A- 99 ve 100 uncu maddeler hukumleri uyarinca tesbit olu- nan günlük çalisma saatleri disinda;
a) Salgin hastalik ve tabii afetler gibi olaganustu hallerin olmasi (Bu hallerin devami suresince),
b) Fabrika, atelye, santiye, isletme gibi yerlerde Is Kanununa tabi olarak lsci calistiran kurumlarca hizmetin geregi olarak isci ile birlikte calisma saatleri ve gunu disinda calismanin zorunlu bulunmasi, hallerine munhasir olmak uzere, yapilan fazla calismalar ucretle karsilanir. Yukarida sayilan hallerde yaptirilacak fazla calismanin suresi ve saat basina odenecek ucret Bakanlar Kurulu Karari ile belirlenir.
B- Kurumlar gerektigi takdirde personelini gunluk calisma saatleri disinda fazla calisma ucreti verilmeksizin calistirabilirler. Bu durumda personele yaptirilacak fazla calismanin her sekiz saati icin bir gun hesa- biyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en cok on gunluk kis- mi yillik izinle birlestirilerek yili icinde kullandirilabilir. Fazla calismanin uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Baskan- ligi ile Maliye Bakanliginca mustereken belirlenir. Milli Istihbarat Teskilati mensuplarina odenecek fazla calisma uc- retleri ve diger hususlar Basbakan tarafindan onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.


Temsil Giderleri ve Yonetmeligi:
Madde 179-
Hangi kurumlarda hangi sinif ve kadrolardaki Devlet me- murlarinin gorevler icabi temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masraflarin sarfi ile ilgili usul ve sartlar ve bunlarin sarf alanlari ilgili kurumlarin gorusleri alinarak Maliye Bakanligi ve Basbakanlik Devlet Personel Baskanligi ile birlikte hazirlanacak yonetmelikle belirtilir.


Surekli Gorevle Yurt Disinda Bulunan Memurlarin Ayliklari:
Madde 180-(Degisik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul:15/5/1975-1897/1)
Surekli gorevle yurt disina atanan memurlarin ayliklari gorevlerine basla- diklari tarihten itibaren; surekli gorevle yurt disina gonderilen veya ku- rumlarin yurt disi kuruluslarina dahil kadrolarinda gorev alan memurlardan gorevlerine basladiktan sonra yurt icinde veya yurt disinda baska bir gore- ve atananlarin ayliklari ise atanma emrinin tebligi tarihini izleyen 15 nci gun sonuna kadar 156 nci maddedeki esaslara gore odenir. Yurt disinda bulunanlardan yerlerine atananlarin gelisine kadar bekleme emri alanlarin ayliklari, atama emirlerinin teblig tarihinden iti- baren, iki ayi gecmemek uzere ayni maddeye gore odenir.


Yurt Disindaki Memurlardan Gecici Gorevle Merkeze Cagrilanlarin Ayliklari :
Madde 181-
Surekli gorevle yurt disina gonderilen Devlet memurlari, gecici gorevle en cok bir ay sure ile merkeze cagrilabilir. Bu sure icinde ayligi katsayili odenir.


Yurt Disinda Gorevli Memurlardan Farkli Katsayili Memlekete Atanan- larin Ayliklari :
Madde 182-
Yukaridaki maddelerde gosterilen memurlarin, ayliklarina uygulanmakta bulunan odeme katsayilarindan farkli odeme katsayisi uygulanan bir baska memlekete naklen atanmalarinda 180 nci madde hukmu uygulanir.

Hazarda Egitim ve Manevra Icin Silah Altina Alinanlarin Ayliklari- nin Odenmesi :
Madde 183-
Hazarda muvazzaflik hizmeti disinda egitim ve manevra maksadiyle silah altina alinan Devlet memurlarinin ayliklari kendi kurumla- rinca tam olarak odenir. Devlet memurlarindan rutbeli olanlarin rutbe ayligi tutari, bagli bulunduklari kurumdan aldiklari aylik tutarindan fazla olanlara aradaki fark askeri kurumlarina katilmalari veya yeni rutbeyi kazandiklari tarihten itibaren silah altinda bulunduklari surece Milli Savunma Bakanligi tarafin- dan odenir.


Seferde Muvazzaflik Hizmeti Disinda Silah Altina Alinan Memurlarin Ayliklarinin Odenmesi:
Madde 184-
Seferde muvazzaflik hizmeti disinda, silah altina alinan Devlet memurlarina rutbeli olsun olmasin silah altinda bulunduklari surece ayliklari asagidaki hukumlere gore odenir.
A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanlarin rut- belerine ait ayliklari Milli Savunma Bakanliginca odenir. Bunlarin ayliklari bagli bulunduklari kurumdan aldiklari aylik tu- tarindan eksikse aradaki fark kurumlarinca odenir.
B) (A) bendi disinda kalan ve rutbesiz memurlarin ayliklarinin ta- mami kurumlarinca odenir.


Sefer Haline Geciste Silah Altinda Bulunan Memurlarin Ayliklari :
Madde 185-
Sefer haline gecis sirasinda 183 ncu maddeye gore silah altinda bulunan Devlet memurlarinin ayliklari adi gecen maddeye;sefer hali- ne gecisten sonraki ayliklari: 184 ncu maddeye gore odenir.

Silah Altina Alinmazdan Once Kadrolarindan Acikta Bulunanlarin Ayliklari :
Madde 186-
Hazarda egitim ve manevra veya seferde muvazzaflik hiz- meti disinda silah altina alinan Devlet memurlarindan,silah altina alinmaz- dan once kadrolari kaldirilanlar, gorevden uzaklastirilanlar hakkinda,silah altinda bulunduklari surece asagidaki hukumler uygulanir:
A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanlarin rutbe ayliklarinin acik ayliklarindan fazla veya eksik olmasina gore haklarinda 183 ve 184 ncu madde hukumleri uygulanir.
B) (A) bendi disinda kalan ve rutbesiz memurlara kanuni haklari olan acik ayliginin verilmesine devam olunur.


KISIM - VI
Sosyal Haklar ve Yardimlar
Emeklilik Haklari :
Madde 187-
Devlet memurlarinin emeklilik ve malulluk hallerinde ken- dilerinin, olumleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulunduklari haklar emeklilik kanunlariyle duzenlenir.


Hastalik ve Analik Sigortasi:
Madde 188-
A) Devlet memurlarinin hastalik, analik ve gorevden do- gan kaza ile mesleki hastalik,
B) Devlet memurlarinin esleri ve bakmakla yukumlu olduklari ana, ba yukumlu olduklari ana,baba ve cocuklarinin hastalik ve analik,
C) Bir kanuna dayanilarak emekli veya malulluk ayligi alanlarin (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan is kazalari ile meslek hastaliklari, malulluk ve yaslilik sigortalarindan gelir veya aylik baglananlar haric) hastalik ve analik,
Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malulluk ayligi alanlarin aile fertlerinin hastalik ve analik,
D) Bir kanuna dayanilarak dul veya yetim ayligi alanlarin (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylik alanlar haric) hastalik ve analik, Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardimlari saglanir. Bu sigorta yardimlari ozel kanunlarla duzenlenir. Bu sigortalardan taninan hak ve saglanan yardimlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardimlardan az olamaz.


Yeniden Ise Alistirma:
Madde 189-
Malulluk ayligi baglanan Devlet memurlarindan calisma gucunun artirilabilecegi umulanlar, eski siniflarinda veya yeni sinif veya- hut meslekte calisabilmelerini saglamak uzere ise alistirilmaya tabi tutu- labilirler. Ise alistirmanin ne suretle ve hangi esaslara gore yapilacagi ozel kanunda gosterilir.


Ek Sosyal Sigorta ve Yardimlasma:
Madde 190-(Mulga:12/2/1982-2595/19-a)


Memurlarin Sosyal Tesis Ihtiyaclari :
Madde 191- (Yeniden duzenleme : 29/11/1984-KHK 243/29 md.)
Devlet memurlari luzum ve ihtiyac gorulen yerlerde cocuk bakimevi ve sosyal tesis- ler kurulabilir. Bunlarin kurulus ve isletme esas ve usulleri Devlet Personel Bas- kanligi ile Maliye ve Gümrük Bakanligi'nca birlikte hazirlanacak genel yonetmelikle belirlenir.


Devlet Memurlari Icin Konut Kredisi:
Madde 192- (Yeniden duzenleme: 29/11/1984-KHK 243/30 md.)
Devlet Memurlarindan T.C. Emekli Sandigina tabi hizmeti 10 yil ve daha fazla olan- lara, istekleri uzerine Toplu Konut Fonu'ndan ozel sartlarla ve oncelikle konut kredisi verilebilir. Bu krediden faydalanma sartlari ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yil odenecek toplam kredi tutari gibi diger hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortakligi Idaresi Baskanliginca hazirlanacak yonetmelikle duzenlenir.


Devlet Memurlari Icin Konut:
Madde 193-(Degisik: 31/7/1970-1327/69 md.)
Devlet memurlarinin luzum ve zaruret gorulen yerlerde kiralik konut ihtiyaclari, Bayindirlik ve Iskan Bakanliginca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar geregince, genel ve katma butcelere her yil konulacak odeneklerle tesis edilecek fondan karsilanir. Bu madde hukmu ozel kanunlarla duzenlenir.


Bazi devlet memurlari icin konut tahsisi :
Madde 194(Mulga: 9/11/1983-2946/12 md.)


Mahrumiyet Yeri Odenegi:
Madde 195-(Mülga: 2/12/1993- 3920 /2 md.)


Odeme Usulu ve Mahrumiyet Yeri Derecesi:
Madde 196- (Mülga :2/12/1993 -3920/2 md.)


Miktari :
Madde 197-(Mülga :2/12/1993 -3920 /2 md.)


Mahrumiyet Yeri Odeneginin Odenme Usulu :
Madde 198- (Mülga :2/12/1993 -3920/2 md.)


Ogrenim Burslari ve Yurtlari :
Madde 199-
Mahrumiyet yerlerinde calisan Devlet memurlari gorev yer- lerinde cocugunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadigi takdirde bu dereceli okullarda okuma hakkini kazanmis bulunan cocuklarini yatili okullarda isterlerse, pansiyon ucret indiriminden faydalanirlar. Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tespit olunan pansiyon pansiyon ucretlerinden en azinin çocukların her biri için % 50 oranında dir. Indirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir. Ancak, memurlar cocuklarini daha yuksek ucretli okul pansiyonlarin- dan veya Milli Egitim Bakanliginin denetimi altinda faaliyette bulunan ozel pansiyonlardan faydalandirmak isterlerse aradaki ucret farki kendileri ta- rafindan odenir.


Sinifta Kalan Cocuklar Icin Burs Verilemiyecegi :
Madde 200-
Pansiyonlarda ucret indiriminden faydalanan memurlarin cacuklari sinifta kalirlarsa ayni sinif icin ikinci sene bu haktan faydala- namazlar.


Mahrumiyet Yerinden Baska Yere Atanan, Olen, Emekliye Ayrilanlarin Burs Haklarinin Devami :
Madde 201-
Ogrenim yili icinde mahrumiyet yeri odenegine tabi olma- yan yerlerdeki goreve atanan veya olen veyahut emekliye ayrilan memurlarin cocuklari icin yapilan indirim, bulunduklari ders yili sonuna kadar kendi istegiyle atananlar icin de, atandiklari tarihteki taksit donemi sonuna ka- dar devam eder.


Aile Yardimi Odenegi :
Madde 202-
Evli bulunan Devlet memurlarina aile yardimi odenegi ve- rilir. (Degisik:27/6/1989-KHK 375/10 md.) Bu yardım memurun her ne şe- kilde olursa olsun menfaat karsiligi calismayan veya herhangi bir sosyal guvenlik kurulusundan aylik almayan esi icin 300,çocuklardan herbiri için de 50 gösterge rakaminin aylik katsayisi ile çarpılması sonucu elde edi- lecek miktar uzerinden odenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yar- dimi odenegi verilmez.Eslerden birine is akdi veya toplu sözleşme gereği cocuklari icin yapilan aile yardimi odenegi daha dusuk ise, yalnız aradaki fark ödenir.(Ek:9/4/1990-KHK.418/7 md.;İptal:Ana.Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme :18.5.1994 -KHK-527/9 md) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 5 katına kadar ar- tirmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(1) Dul memurlarin cocuklari icin yukaridaki fikralar hukmu uygulanir. Bosanma veya ayrilik vukuunda mahkeme bu yardimin hangi tarafa ve ne oranda verilecegini de kararinda belirtilir. Devlet memurunun,gecimini sagladigi uvey cocuklar icin de bu odenek verilir.


Aile Yardimi Odeneginin Odeme Usulu :
Madde 203-
Aile yardimi odenegi Devlet memurlarina her ay ayliklari ile birlikte odenir. Kari ve kocanin her ikisi de memur iseler bu odenek yalniz kocaya verilir. Aile yardimi odenekleri hic bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksi- zin odenir ve borc icin haczedilmez.


Aile Yardimi Odenegine Hak Kazanma :
Madde 204-
Memur, es icin odenen aile yardimi odenegine evlendigi; cocuk icin yardima da cocugunun dogdugu tarihi eden ay basindan itibaren hak kazanir.
(1) Bu fikrada yeralan 250 rakami 8/7/1991 tarih ve 91/1966 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yukseltilmistir. (RG.11.7.1991-20926)


Aile Yardimi Odenegi Hakkini Kaybetme :
Madde 205-
Memur, es icin odenen aile yardimi odenegi hakkini esin- den bosanma veya esinin olumu, cocuk icin odenen yardim odenegi hakkini da cocugun olumu veya 206nci maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay basindan itibaren kaybeder.


Cocuk Icin Aile Yardimi Odenegi Verilmeyecek Haller :
Madde 206-
Asagidaki hallerde cocuklar icin aile yardimi odenegi verilmez.
1. Evlenen cocuklar,
2. 19 yasini dolduran cocuklar, (19 yasini bitirdigi halde evlenmemis kiz cocuklarina 25 yasini dol- duruncaya ve yuksek ogrenim yapmakta bulunan erkek cocuklar icin 25 yasini gecmemek uzere ogrenimlerini bitirinceye kadar ve calisamayacak derecede malullukleri resmi saglik kurulu raporu ile tesbit edilenler icin suresiz olarak odenegin verilmesine devam olunur.)
3. Kendileri hesabina ticaret yapan veya gercek veya tuzel kisiler yaninda her ne sekilde olursa olsun menfaat karsiligi calisan cocuklar (Og- renim yapmakta iken tatil devresinde calisanlar haric),
4. Burs alan veya Devletce okutulan cocuklar.


Dogum Yardimi Odenegi :
Madde 207-(Degisik birinci ve ikinci fikralar:26/6/1984 KHK 241/11
Devlet memurlarindan cocugu dunyaya gelenlere 75 gosterge rakaminin aylik katsayisi carpilmasi sonucu elde edilecek miktarda dogum yardimi odenegi verilir. Ana ve babanin her ikisi de Devlet memuru iseler odenek yalniz babaya verilir. Eslerden birine is akdi veya toplu sozlesme geregi yapilan dogum yardimi odenegi daha yuksek ise, memur olan ese ayrica dogum yardimi odenegi odenmez, daha dusuk ise yalniz aradaki fark odenir. Mahkemelerce verilen ayrilik suresi icinde dogan cocuklar icin bu yardim anaya verilir. Dogum yardimi odenegi hic bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksizin ve odeme emri aranmaksizin saymanlarca derhal odenir. Bu yardim borc icin haczedilemez.


Olum Yardimi Odenegi :
Madde 208-(Değişik birinci fıkra:6.7.1995-KHK-562/4 md.)
Devlet me- murlarından :memur olmayan eşi ile aile yardimi odenegine mustehak cocugu olenlere en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında,memu- run ölümü halinde saglığında bildiri ile gösterdigi kimseye ,eğer bildiri vermemis ise esine ve cocuklarina, bunlar yoksa ana ve babasına,bunlar da yoksa kardeslerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)iki katı tutarında ,ölüm yardımı ödeneği verilir. Olum yardimi odenegi,hicbir vergi vergi ve kesintiye tabi tutulmak- sizin ve odeme emri aranmaksizin saymanlarca derhal odenir. Bu yardim borc icin haciz edilemez. Yurt disinda surekli gorevle bulunan memurlara verilecek olum yar- dimi odeneginde 156 nci maddede yazili katsayi uygulanmaz.


Tedavi Yardimi :
Madde 209-(Degisik: 30/5/1973 KHK 5/8 md.)
Devlet memurlari ile es- lerinin veya bakmakla yukumlu olduklari ana, baba ve (...)
(1) cocuklarinin hastalanmalari halinde, evlerinde veya resmi veya ozel saglik kurumlarinda ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarinca saglanir. Ancak tedavi giderle- ri saglanir. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarinin odenebilmesi icin, tedaviye resmi tabip raporu ile luzum gosterilmesi sarttir. Saglik Bakanligi (Milli Savunma Bakanliginda gorevli personel icin Bakanlik) tarafindan yetkili kilinan tam tesekkullu hastanelerin saglik kurullarinca duzenlenen ve Saglik Bakanliginca onaylanan raporlara gore yurt icinde tedavilerinin mumkun olmadigi Devlet memurlari tedavi icin yurt disina gonderilirler. Bu memurlarin yol ve tedavi giderleri kurumlarinca odenir. Yurt Disinda :
a) Surekli gorevde bulunan memurlarla eslerinin, bakmakla yukumlu olduklari ana, baba ve yardimina mustehak cocuklarinin,
b) Gecici gorev,bilgi ve gorgulerini artirmak veya staj yapmak uze- re, yurt disina gonderilen memurlarin, Hastalanmalari ve mahalli usule gore tedavilerine luzum gosterilme- leri halinde tedavi giderleri kurumlarinca karsilanir. Ancak, (a) ve (b) fikralari kapsamina girenlerin (Gecici gorevliler hari
c),Disisleri Bakanli- ginin gorusu alindiktan sonra Maliye Bakanliginca tespit olunan esaslar dairesinde bulunduklari ulkelerdeki uygulamalara gore kurumlari tarafindan mahallinde sigorta ettirilmeleri mumkundur. Bu takdirde, ilgililerin sigor- ta primleri kurumlarinca karsilanir, kendilerine ayrica tedavi giderleri odenmez. (Ek: 30/12/1982 - 2771/4 md.) Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanilacak ilac bedellerinin %20'si memur tarafindan odenir. Ancak, resmi saglik kurulu raporu ile belirlenen ve tuberkuloz, kanser, kronik bobrek, akil hastaliklari, organ nakli ve benzeri uzun sureli tedaviye ihtiyac gos- teren hastaliklarin ayakta veya meskende tedavileri sirasinda kullanilma- sina luzum gosterilen ilaclardan, hayati onemi haiz olduklari Saglik Bakan- liginca tespit edilecek olanlarin bedellerinin tamami kurumlarinca odenir.
(1) Bu aradaki "aile yardimi odenegine mustehak" ibaresi 29/11/1984 tarih ve 243 sayili KHK'nin 31 nci maddesi ile kaldirilmistir.


Cenaze Giderleri :
Madde 210-(Degisik:23/12/1972-KHK-2/1md.)
Devlet memurlarinin olu- mu halinde cenaze giderleri (cenazenin baska yere nakli dahil) kurumlarinca odenir. Surekli veya gecici gorevle veyahut 78 nci maddeye gore yurtdisinda bulunan Devlet memurlarindan olenlerin ve yurt disinda surekli gorevlerde bulunanlarin esleri,bakmakla yukumlu olduklari ana,baba ve (...) (1) cocuk- larinin cenazelerini yurda getirmek icin yapilmasi zorunlu olan giderler kurumlarinca karsilanir. 209 ncu madde ile bu madde hukumleri Maliye ve Saglik Bakanliklari- nin gorusleri alinmak suretiyle Devlet Personel Baskanliginca hazirlanacak yonetmelige gore uygulanir.


Giyecek Yardimi :
Madde 211-
Devlet memurlarindan hangilerinin ne sekilde giyecek yar- dimindan faydalanacaklari Maliye Bakanligi ile Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginin birlikte hazirlayacaklari bir yonetmelik ile tesbit olunur.


Yiyecek Yardimi :
Madde 212-
Devlet memurlarinin hangi hallerde yiyecek yardiminden ne sekilde faydalanacaklari ve bu yardimin uygulanmasi ile ilgili esaslar Maliye Bakanligi ile Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginin birlikte ha- zirlayacaklari bir yonetmelik ile tesbit olunur.


Yakacak Yardimi :
Madde 213-(Mulga: 27/6/1989-KHK-375/32-b)


Zam ve Tazminatlar :
Ek Madde-(Ek: 31/7/1970-1327/71 md.;Degisik: 23/2/1995 -KHK - 547 / 5 md.)
I- Zamlar :
a) Niteligi ve calisma sartlari bakimindan guc olan islerde cali- sanlara is guclugu zammi,
b) Hayat ve saglik icin tehlike arzeden hizmetlerde calisanlara is riski zammi,
c) Sayistay'a hesap vermekle yukumlu olan saymalarla, vezne acigin- dan malen sorumlu olan veznedar ve diger gorevlilere mali sorumluluk zammi,
d) Temininde, gorevde tutulmasinda veya belli yerlerde istihdam edilmesinde bulunan elemanlar icin temininde gucluk zammi,
II- Tazminatlar : Gorevin onemi, gorevlinin sorumluluk ve niteligi, gorev yerinin ozelligi, hizmet suresi ve egitim seviyesi gibi hususlar gozonune alinarak, bu Kanunda belirtilen en yuksek Devlet memuru ayliginin (ek gosterge dahil) brut tutarinin;
A- Ozel Hizmet Tazminati :
a) Genel idare hizmetleri sinifina dahil kadrolarda bulunanlarla ust yonetim gorevi yapan personelden;
1. (Değişik:6/7/1995 -KHK-562/5 md.) Birinci derece kadrolarda bulu- nanlar icin % 230' una
2. (Mülga :6/7/1995-KHK-562/5 md.)
3. İkinci derece kadrolarda bulunanlar icin % 75' ine,
4. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar icin % 60'ına ,
5. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 50'sine,
6. 5,6 ve 7 nci kadrolarda bulunan Şube Müdürü,Müdür,Sayman,Başkan ve bunların yardımcıları için % 45'ine,
b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan:
1. Klinik Şefi,Klinik Şef Yardımcısı,Başasistanlık görevini yapan - lar ile Uzman Tabipler için % 140'ına,
2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 110' una,
3.Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 75'ine,
4.Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 55'ine,
5.Ortaokul dengi mesleki çğrenim veren okul mezunları için % 45' ine.(1)
---------------------------------------------------------------------------
(1)Bu sırada yer alan % 40 oranı,6.7.1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 5 maddesiyle % 45'e yükseltilmiş olup,metne işlenmiştir.
---------------------------------------------------------------------------
Ancak ,Saglik Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu gorevleri ile ilgili olmayan bir ust ogrenimi bitirenler için önceki öğre- nim durumlarina ait tazminat oranları esas alınır. Saglik Hizmetleri Sinifina dahil kadrolarda bulunan personelden kal kınmada birinci ve ikinci derece çncelikli yörelere sürekli görevlere a- tananlara ,bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90 puana kadar ,diğerleri için 70 puana kadar ayrıca ilave yapılabilir.
c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
1.Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunla- rı için % 110'una, Yüksek Mühendis,Yüksek Mimar ,Mühendis ,Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra bi- rim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde ça lıştıkları sürece ayrıca % 30'una, Ancak bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10 unu geçemez.(Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)
2.Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 75'i ne,
3.Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 55'ine Ancak,Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğre nim durumlarına ait tazminat nispetleri esas alınır. Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kal- kınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara,bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir. 4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek kurumların Tek- nik Hizmetler Sınıfı veya il veya bölge teşkilatında 1'inci derece yöneti- ci kadrolarına atanan yüksek mühendis,mühendis,yüksek mimar,mimar ve ben- zeri teknik bilimler lisansiyerlerinden;fiilen yatırım hizmetlerinde görev lendirilen ve yabancı dil bigileri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'inci maddesi uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda; (A) düzeyinde olanlara ayrıca % 60'ına (B) düzeyinde olanlara ayrıca % 35'ine, (C) düzeyinde olanlara ayrıca % 20'sine. Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumun başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 100 milyar lirası (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez.Bu tazminattan faydalanan personele ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'inci maddesine göre yabancı dil tazminatı ödenmez.Yabancı dil tazminatı ödenmesine esas yatırım ödeneği miktarını her yıl yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yet kilidir.
d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 95'ine,
e) Başbakanlık Başmüfettiş,Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 155'ine,
f)Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan,Üye,Başdenetçi,Denetçi ve Denetçi Yardımcıları ile Maliye Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı ,Dış Tica- ret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için % 140'ına,
g)Bakanlık,Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük Baş müfettiş,Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Başmüfettiş,Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler ,Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi yardımcıları,Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Başmüfettişi Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş yardımcıları için % 135'ine, h)Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri,Büyük şehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş,müfettiş ve müfettiş yardımcıları,İlköğretim müfettişleri ile Dış Ticarette Standardizas yon denetmenleri ve bunların yardımcıları için % 90'ına, i)Başbakanlık uzmanları,Devlet Planlama uzmanları,Hazine uzmanları , Dış Ticaret uzmanları,Devlet Personel uzmanları,Devlet Bütçe uzmanları,Devlet Muhasebe uzmanları,Devlet Gelir uzmanları,Devlet Malları uzmanları,Maliye uz manları,Vergi İstihbarat uzmanları,Gelir uzmanları,Milli Emlak uzmanları,Çev re uzmanları,Tüketici ve Rekabet uzmanları,Marka uzmanları,Patent uzmanları, Denizcilik uzmanları,Gümrük uzmanları,Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T.Uz- manları,Savunma Sanayi Müsteşarlığı uzmanları ile bunların yardımcıları için % 80'ine,(1) j)Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Mü- fettiş ve müfettiş yardımcıları ile yüksekokul mezunu olmak şartı ile Beledi ye İktisat müfettişleri ve büyükşehir belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların yardımcıları için % 70'ine,(2) k)İçişleri Bakanlığı İl Planlama uzmanları ve bunların yardımcıları için % 55'ine, l)Dışişleri Meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil);(3) 1.9-7'nci derecelerden aylık alanlar için % 80'ine, 2.6-3'üncü derecelerden aylık alanlar için % 90'ına, 3.2-1'inci derecelerden aylık alanlar için % 100'üne, m)MİT fiili kadrosuna dahil personel(sözleşmeli personel hariç) % 230'una,
----------------------------------------------------------------------------
(1) Bu bende "Patent Uzmanları"ibaresinden sonra gelmek üzere,6.7.1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 5'inci maddesiyle"Denizcilik Uzmanları,Gümrük Uzman ları"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu bende "için"ibaresinden sonra gelmek üzere,6.7.1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 5 inci maddesiyle "ve bunların yardımcıları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(3) BU benddeki oranlar,6.7.1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 5 inci maddesiyle değiştirilmiş olup,metne işlenmiştir.
-----------------------------------------------------------------------------
B-Eğitim , Öğretim Tazminatı: Eğitim ve ögretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadro - larda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen ünvanlı kadrolarda bulunanlar- dan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı,yönetici ve eğitim uzmanı olarak gö revlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil ilköğre- tim müfettişleri hariç olmak üzere)
a) 1-4 üncü derece kadrolarda bulunanlar için % 60'ına,
b) Diğer kadrolarda bulunanlar için % 55'ine, Milli Eğitim Bakanlığına mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumla- rına atelye,laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan, Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul,kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;
a) Dört yıllık yükseköğrenim görenler için % 11'ine,
b) İki yıllık yükseköğrenim görenler için % 7'sine,
C-Din Hizmetleri Tazminatı:
a) İl müftüsü,İl Müftü Yardımcısı ile İlçe Müftüsü kadrolarında bu- lunanlar için % 120'sine,
b) Din hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1.Yükseköğrenimli olanlar için % 41'ine,
2.İmam hatip lisesi mezunları için %39'una,
3.Diğerleri için % 36'sına,
D-Emniyet Hizmetleri Tazminatı:
a)Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1-Emniyet Genel Müdürü için % 225'ine,
2-1 inci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan -Genel Müdür Yardımcısı,Teftiş Kurulu Başkanı,Polis Akademisi Baş kanı,Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 175 i ne -Daire Başkanı,diğer il emniyet müdürleri,Polis koleji müdürü,Ko- ruma müdürleri için % 165'ine, -Diğerleri için % 130'una,
3-2 nci sınıf emniyet müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 115'ine
4-3 üncü sınıf emniyet müdürlüğü kadrolarına atananlar için %110'una
5-4 üncü sınıf emniyet müdürlüğü kadrolarına atananlar için %100'üne
6-Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 90'ına,
7-Başkomiser kadrolarına atananlar için %80'ine,
8-Komiser kadrolarına atananlar için % 75'ine,
9-Komiser yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 70'ine,
10-Diğerlerinden; -2,3 ve 4 üncü derece kadrolara atananlar için % 65'ine -5,6 ve 7 inci derece kadrolara atananlar için %60'ına, -8,9,10 ve 11 inci derece kadrolara atananlar için % 53'üne,
b)Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve ma - halle bekçileri için % 37'sine,
E.Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı: Mülki idare amirliği sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
a)Müsteşar için % 230'una
b)Olağanüstü Hal Bölge Valisi,Emniyet Genel Müdürü (Vali)için %225'i
c)Kurul Başkanı,Müsteşar yardımcısı,1.Hukuk Müşaviri,Genel Müdürler ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler ve İl Valileri i çin % 220'sine
d)Merkezde görevli diğer Valiler için % 200'üne,
e) Digerlerinden; 1 inci dereceden aylik alanlar icin % 180 'ine, 2 ve 3 uncu dereceden aylik alanlar icin % 155'ine, 4-7 inci dereceden aylik alanlar icin %125'ine, Kaymakam adaylari icin %100'üne,
F- Denetim Tazminati : Ozel Hizmet Tazminati bolumunun;
a) (e), (f), (g) sirasinda sayilanlardan; -Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeli için % 10'una, -Diğerleri için % 30'una
b) (h), (i), (j) sirasinda sayilanlar için % 20'sine
c) (k) sirasinda sayilanlar için % 10'una,
G)Adalet Hizmetleri Tazminatı:
a)Yüksek Mahkemeler, Yuksek Secim Kurulu, Sayistay, il ve ilce secim kurullari, adli, idari, askeri yargida (ceza infaz kurumlari ve icra mu- durlukleri ile Adalet Bakanliginca kurulan sicilli ticaret memurluklari personeli dahil)gorevli bu Kanuna tabi personel icin % 45'ine,
b)Cezaevi Muduru, Infaz ve Koruma Basmemuru, Infaz ve Koruma Memurla- rina ayrica % 10'una,
H- Bu Kanunda belirtilen hizmet siniflarinda olup da yukaridaki bo- lumlerde yer alan tazminatlardan yararlanmaya personelden;
a) Yardimci Hizmetler Sinifina ait kadrolarda bulunanlar icin % 33'üne,
b) Diger hizmet siniflarina ait kadrolarda bulunanlar icin %36'ına, kadar bu nispetleri asmamak uzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, olcu ve nispetler dahilinde yukaridaki tazminatlar odenir. Hizmetin niteligi itibariyle birden fazla ozel hizmet tazminati ve- rilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olani odenir.Mulki Idare Amirligi Ozel Hizmet Tazminati, Emniyet Hizmetleri Tazminati ve Din Hizmet- leri Tazminati odenenlere ozel hizmet tazminati odenmez.
III-Ortak Hükümler: Bu zam ve tazminatlarin hangi isi yapanlara ve hangi gorevlerde bulunanlara odenecegi, miktarlari, odeme usul ve esaslari ilgili kurumlarin yazili istegi ve Devlet Personel Baskanliginin gorusu uzerine Maliye Bakan- liginca butun kurumlari kapsayacak sekilde ve 154 uncu madde uyarinca kat sayinin Bakanlar Kurulunca degistirilmesi durumu haric yilda bir defa olmak uzere hazirlanir ve Bakanlar Kurulu karari ile yururluge konur. Ancak Milli Istihbarat Teskilati fiili kadrosuna dahil bulunanlara odenecek is guclugu,is riski, temininde gucluk ve mali sorumluluk zamminin miktarlari ile ozel hizmet tazminati oranlari,odeme usul ve esaslari Maliye Bakanlığının yugun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir. (Değişik:6.7.1995 -KHK-562/5 md.)Bu zam ve tazminatlara hak kazan mada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.Ancak:
a)Sağlık kurulu raporu uzerine verilen hastalık izinleri,
b)Kanser, verem ve akıl hastaliklari gibi uzun süreli bir te- daviye ihtiyac gosteren hastaliga yakalananlarin kullandığı hastalık izin- leri,
c)Hastaliklari sebebiyle resmi yatakli tedavi kurumlarında yata rak tedavi gördükleri tedavi süreleri, haric olmak uzere bir takvim yili içinde kullanılan hastalık i- zin sureleri toplamının 7 günü aşmasi halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik odenir. Yurt disina surekli gorevle gorevlendirilenlere bu zam ve tazminat- lar odenmez. Ancak bunlardan yurt icine gecici olarak geri cagrilanlardan yurt disi ayliklarinin kesilmesini gerektirecek kadar yurt icinde kalanlara bu sure icinde zam ve tazminatlari odenir. Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belir- tilen zam ve tazminatları;hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler. Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi ha- riç herhangi bir vergiye tabi değildir.


KISIM - VII

Kurumlarin Memurlarini Hizmet Icinde Yetistirilmesi Esaslari :
Madde 214- (Degisik: 31/7/1970-1327/72 md.)
Devlet memurlarinin ye- tismelerini saglamak, verimliligini arttirmak ve daha ileriki gorevlere ha- zirlamak amaciyle uygulanacak hizmet ici egitim, Devlet Personel Baskanligi tarafindan ilgili kurumlarla birlikte hazirlanacak yonetmelikler dahilinde yurutulur.


Egitim Birimleri :
Madde 215-
Her kurumda, yetistirme faaliyetlerini duzenlemek,yurut- mek ve degerlendirmekle gorevli bir "Egitim Birimi" kurulur. Birden cok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Egitim Birimi" adini alir.


Egitim Merkezleri :
Madde 216-
Kurumlar kendi egitim ihtiyaclarini karsilamak uzere egitim merkezleri acabilirler. Kurumlararasi egitim ihtiyaclarini karsila- mak uzere, Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginin teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurumlararasi egitim merkezleri de acilabilir. Egitim birim ve merkezlerinin kurulus ve isleyisleri Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginin gorusu alinmak suretiyle kurumlarinca hazir- lanacak yonetmeliklerle duzenlenir.


Devlet Memurlari Egitimi Genel Plani :
Madde 217-
Devlet memurlari egitimi genel plani, Maliye ve Milli Egitim Bakanliklariyle Turkiye ve Orta Dogu Amme ˜daresi Enstitusu, Devlet Planlama Teskilati ve ilgili kurumlarin gorusleri alindiktan sonra Basba- kanlik Devlet Personel Baskanligi tarafindan hazirlanacak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yururluge konulur.


Yurt Disinda Yetistirme :
Madde 218-
Devlet memurlari, yabanci memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarinda veya yetistirme egitim merkezlerinde de yetistirilebilirler. Bunlardan siniflarinin kapsadigi hizmetlerin niteligi bakimindan, ayni zamanda belirli bir dalda ogrenim ve ihtisas yapmasi gerektigi kurum- lari ve Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginca kararlastirilmis olanlara ogrenim veya ihtisas yapma musaadesi verilebilir. Bu maddede soz konusu olan Devlet memurlari hakkinda 79 ncu madde hukumleri uygulanir.


Rapor Verme :
Madde 219-
Kurumlar yillik egitim programlarina gore yapmakla ol- duklari egitim calismalarinin sonuclarini her alti aylik donemin bitiminden en gec bir ay sonra Basbakanlik Devlet Personel Baskanligina bir raporla bildirmek zorundadirlar.


Koordinasyon ve Denetleme :
Madde 220-
Basbakanlik Devlet Personel Baskanligi kurumlari yurt ici ve yurt disi egitim programlarinin hazirlanmasinda ve uygulanmasinda yol gostermek, yetistirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle go- revlidir.


Devlet Memurluguna Eleman Yetistirilmesi :
Madde 221-
Kurumlar belirli siniflardaki memurluklara eleman yetis- tirmek amaciyle:
A) Kendi bunyeleri icerisinde mesleki ogretim ve egitim yapabilirler
B) Yurt icindeki ogrenim kurumlarinda ogrenci okutabilir ve ihtisas yaptirabilirler.
C) Dis memleketlerde ogrenci okutabilir ve ihtisas yaptirabilirler.


Secme Usulu :
Madde 222-
Kurumlarca yurt icinde veya yurt disinda okutulacak og- renciler yarisma sinavi ile secilirler.


Ogrenci Okutma Sartlarini Duzenliyen Yonetmelikler :
Madde 223-
Hangi kurumlarin ve siniflarin eleman ihtiyaclarini kar- silamak uzere okul ve kurslar acabilecegi, yurt icinde veya disinda hangi ogrenim dallarinda ogrenci okutabilecegi,okutulacak ogrencilerin ayrilma ve secilme usulleri, calismalarinin izlenip denetlenmesi, cikarilma veya geri cagrilma usulleri, ilgili kurumlarin ve Devlet Planlama Teskilatinin gorus- leri alinmak suretiyle, Milli Egitim ve Maliye Bakanliklariyle Basbakanlik Devlet Personel Baskanliginin birlikte hazirlayacaklari yonetmeliklerde be- lirtilir. Ogrenci sirasinda Devlet hesabina okuma hakkini kaybeden veya ogre- nim kurumunu terk edenler icin kurumlarinca yapilmis masraflar kendilerin- den faizi ile birlikte tahsil olunur. Ozel kanun ve yuklenme senedi hukum- leri saklidir.


Mecburi Hizmet :
Madde 224- (Degisik: 30/5/1974-KHK-12/1 md.; Aynen kabul:15/5/1975- 1897/1 md.) I
lgili Bakanligin istegi, Devlet Personel Baskanliginin gorusu ve Maliye Bakanliginin teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her dere- cedeki ogretim kurumlari ve ogretim dallari disinda kalan kurum ve dallarda Devlet tarafindan okutulanlardan;
a) Yurticinde Devlet hesabina okutulan ogrenciler (Tatiller dahil) ogrenim sureleri kadar,
b) Yurtdisindaki ogretim kurumlarinda Devlet hesabina ogrenimlerini bitiren ogrenciler (Tatiller dahil) ogrenim surelerinin iki kati kadar, mecburi hizmetle yukumludurler. (Degisik : 14/1/1988-KHK 311/2 md.) Yetistirilmek, egititilmek,bil- gilerini artirmak veya staj yapmak uzere 3 ay ve daha fazla sure ile dis memleketlere gonderilen memurlere gonderilme sekillerine bakilmaksizin yurt disinda kaldiklari surenin iki kati kadar mecburi hizmet yuklenir. Mecburi hizmet yukumlulugunun 13.12.1960 tarihli ve 160 sayili Ka- nunun 4 ncu maddesinin a,b,d fikralari kapsamina giren kurumlar arasinda devri mumkundur. Mecburi hizmetle yukumlu bulunanlar, yarisma sinavina tabi tutulmaksizin atanirlar. (1)


Mecburi Hizmetle Ilgili Yukumlulukler :
Madde 225-(Degisik:30/5/1974-KHK/12;Degistirilerek kabul:15/5/1975 -1897/1 md.)
Mecburi hizmetle yukumlu bulunanlar yetistirme, egitim veya staj surelerinin bitiminden itibaren en cok iki ay icinde kurumlarina bas- vurmak zorundadirlar. Bunlardan ;
a) Basvurma tarihinden itibaren en gec 3 ay icinde bir goreve atan- mayanlarin mecburi hizmet yukumlulukleri kalkar.Mecburi hizmetin (d) fikra- sina gore krediye donusturulmesi istendigi takdirde bu sure istemin karara baglandigi tarihten baslar. Bu durumun olusuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan dogan zarari tazminle yukumludurler.
b) Basvurmayanlar veya atanma icin gerekli belgelerini tamamlama- yanlar yol giderleri de dahil olmak uzere, kendilerine kurumlarinca yapil- mis bulunan butun giderleri yuzde elli fazlasiyle odemek zorundadirlar.
c) Atanip da yukumlu bulunduklari mecburi hizmeti bitmeden ayrilmis veya bir ceza sebebiyle memurluktan cikarilmis olanlar mecburi hizmetleri- nin eksik kalan kismi ile orantili tutari yuzde elli fazlasiyle odemek zo- rundadirlar.
d) Hizmetlerine luzum olmadigina ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanliginin uygun gorusune dayanilarak Bakanlar Kurulunca karar verilenle- rin mecburi hizmet yukumlulukleri krediye donusturulebilir.
e) Ilk ve orta dereceleri okullar ile,kurslarda Milli Egitim Bakan- ligi tarafindan okutulan parasiz yatili ogrencilerin mecburi hizmetlerine, bukanuna tabi kurum ve kuruluslarda ihtiyac olmamasi halinde Milli Egitim Bakanligi bunlarin mecburi hizmet yukumlulugunu kaldirmaya yetkilidir. Bu fikraya gore kurumlarin, ihtiyaci olup olmadigi bir aylik sure verilmek ve Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tespit olunur. Askerlikte gecen sure mecburi hizmetten sayilmaz. Mecburi hizmetini yapmakta iken organina secilenlerin yukumlulukle- ri secildikleri surece ertelenir.
---------------------------------------------------------------------------
(1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayili KHK'nin 55 nci maddesi uyarinca 13/12/1960 tarih ve 160 sayili Kanunun 4 ncu maddesine yapilan atifler 8/6/1984 gun ve 217 sayili KHK'nin ilgili maddesine yapilmis sayilmaktadir. Bu bakimdan bu maddede zikredilen 4 ncu madde, 217 sayili KHK'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alinmalidir.
---------------------------------------------------------------------------

KISIM - VIII

Cesitli Hukumler
Danisma Kurullari :
Madde 226- (Degisik: 30/5/1974-KHK/12;Aynen kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
Kamu personelinin yonetimi ile ilgili konularda gorusunden yararlanil- mak uzere Danisma Kurullari kurulur. Bu kurullar ;
A) Yuksek Danisma Kurulu,
B) Kurum Danisma Kurulu, Olmak uzere iki tiptir. Yuksek Danisma Kurulu, kamu personeli yonetimi ile ilgili genel ko- nularda istisari mutalaa vermek uzere merkezi bir tesekkul olarak kurulur. Kurum danisma kurulu,kurum personeli yonetimi ile ilgili konularda, istisari mutalaa vermek uzere her kurumda kurulur. Bu kurullar esit sayida idare temsilcileri ile personel temsilcile- rinden meydana gelir.


Yuksek Danisma Kurulu :
Madde 227- (Degisik:30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
Kamu personeli yonetimi ile ilgili konularda istisari mutalaa vermek uzere kurulacak Yuksek Danisma Kurulu'nun idare temsilcileri sunlardir.
a) Bakanlar Kurulunca gorevlendirilecek uc Bakanlik Mustesari, Dev- let Planlama Teskilati Mustesari, iki Katma Butceli Kurum Genel Muduru, iki Kamu Iktisadi Tesebbusu Genel Muduru,Maliye Bakanligi Butce ve Mali Kontrol Genel Muduru, Icisleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel Muduru, Turkiye ve Orta - Dogu Amme Idaresi Enstitusu Genel Muduru, T.C.Emekli Sandigi Genel Muduru,
b) Devlet Personel Baskani,(1)
c) Yuksek Ogretim Kurulu Baskanliginca gorevlendirilecek iki ogre- tim uyesi (Profesor veya Docent),
d) Yargitay, Danistay, Sayistay ve Yuksek Denetleme Kurulu Baskan- liklarinca kendi kuruluslari icinden gorevlendirilecek birer temsilci
---------------------------------------------------------------------------
(1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayili KHK'nin 29 ncu maddesi ile, "Devlet Personel Heyeti Baskani, Heyet Uyeleri ve Genel Sekreter" ibaresi, Devlet Personel Baskani olarak degistirilmistir. Bu kurulun personel temsilcilerinin secimi, meslek kuruluslarinin uye adetleri oraninda, bu kuruluslarin yetkili organlarinca ve 231 nci mad- dede yazili yonetmelikte belirtilecek usul ve sekiller dairesinde secilir. Bu kurul, Devlet Personel Baskanliginin bagli bulundugu Bakanin, yoklugunda Devlet Personel Baskaninin baskanliginda ve Bakanin uygun gore- cegi zamanlarda toplanir.


Kamu Personeli Yuksek Kurulu Karar Verme Usulu:
Madde 228- (Mulga: 30/5/1974-KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975- 1897/7 md.)


Devlet Memurlari Yuksek Kurulu :
Madde 229-(Mulga: 30/5/1974-KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975- 1897/7 md.)


Diğer Personel Icin Kurulacak Kurullar :
Madde 230-(Mulga: 30/5/1974-KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975- 1897/7 md.)


Madde 231-(Degisik: 30/5/1975-KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/51975- 1897/1 md.)
Yuksek Danisma Kurulunun personel temsilcilerinin nasil secile- cegi, bu kurulunun calisma usul ve esaslari Devlet Personel Baskanligi ta- rafindan hazirlanacak bir yonetmelikle tespit edilir. Kurum Danisma Kurullarinin kurulusu, idare temsilcisi uyelerinin kimler olacagi, personel temsilcilerinin nasil secilecegi, bunlarin calis- ma usul ve esaslari ilgili kurumun en ust amirince duzenlenir.


Turk Silahli Kuvvetlerinde Calisan Memurlara Uygulanmayacak Maddeler:
Madde 232-(Degisik : 23/12/1972-KHK 2/1 md.)
Turk Silahli Kuvvetleri Ic Hizmet Kanunu ve Yonetmeliginin, Askeri Mahkemeler Kurulus ve Yargilama Usulu Kanununun ve bunlar hakkinda halen yururlukte bulunan diger mevzuatin uygulanmasini saglama bakimindan Turk Silahli Kuvvetlerinde calisan sivil memurlar, sozlesmeli ve gecici personel ile isciler hakkinda bu kanunun; Calisma saatleri hakkindaki 99 ncu, Gunluk calisma saatlerinin tespiti hakkinda 100 ncu, Gunun 24 saatinde devamlilik gosteren hizmette calisma saat ve usu- lunun tespiti hakkindaki 101 nci, fazla calisma ucreti hakkindaki 178 nci, Gorevden uzaklastirmaya yetkilileri sayan 138 nci, maddeleri hukumleri uygulanmaz.


Turk Silahli Kuvvetlerinde Calisan Memurlara Uygulanmaya Devam Olunacak Hukumler :
Madde 233-
Bu Kanunun 7 nci bolumunde yer alan "Disiplin"e ait 124- 136 nci maddelerindeki hukumlerin Turk Silahli Kuvvetlerinde calisan sivil memurlar ile sozlesmeli ve yevmiyeli personel hakkinda uygulanmasindan,Turk Silahli Kuvvetleri Ic Hizmet Kanun ve Yonetmeligi,Askeri Mahkemeler Kurulus ve Yargilama Usulu Kanunun ve konu ile ilgili diger hukumleri saklidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcı larina


Uygulanmayacak Maddeler :
Madde 234- (Mulga: 23/12/1972-KHK 2/5 md.)


Disisleri Bakanliginca Derhal Gerekli Gorulecek Kadrolar :
Madde 235: (Mulga: 31/7/1970-1327/73 md.)


22 Ocak 1962 Tarihli 1 Sayili Kanunun Degistirilmesi :
Madde 236-(22/1/1962-1 sayili kanunun 1 nci yururlukten kaldirilmakla hukmu kalmamistir.)
Ek Maddeler
Ek Madde 1- (29/12/1966-819 sayili ek Kanunun 1 nci maddesi hukmu olup, ek madde haline getirilmistir; Mulga: 25/6/1974-1765/7 gecici md.)
Ek Madde 2- (29/12/1962-819 sayili ek Kanunun 2 nci maddesi hukmu olup, ek madde haline getirilmistir.) 1 nci madde geregince avans olarak odenecek olan miktarlar Genel Muhasebe Kanununun avansa mutaallik hukumle- rine tabi degildir. (1)
Ek Madde 3- (29/12/1966-819 sayili ek Kanunun 3 ncu maddesi hukmu olup, ek madde haline getirilmistir.) Bu odemeler hakkinda 484 sayili Kanu- nun gecici 2nci maddesi hukumleri uygulanir ve her aya ait odemenin vergisi ayri olarak hesaplanir.
Ek Madde 4- (29/12/1966-819 sayili ek Kanunun 4 ncu maddesi hukmu olup, ek madde haline getirilmistir.) Bu Kanuna gore yapilacak avans ode- melerinden 5434 sayili Kanun geregince emekli kesenegi kesilmez ve 223 sa- yili Kanun geregince tasarruf bonosu tevkivati yapilmaz. Avans 5434 sayili Kanun ile Devlet Memurlari Kanununun tatbikatinda muktesep hak sayilmaz.
Ek Madde5- (29/12/1966-819 sayili ek Kanunun 5 nci maddesi hukmu olup, ek madde haline getirilmistir; Mulga:25/6/1977-1765/7 gecici md.
---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu hukumde sozu edilen "1 nci madde " kotifikasyon calismalari sirasinda ek maddeye cevrilmis oldugundan, ek 1 nci maddeye bakariz.
Ek Madde 6- (5/12/1968-1069/3md ile gelen Ek 1 nci madde hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Il Ozel Idareleri memur ve hizmet- lilerine odenecek avanslar il ozel idareleri butcelerinden,belediyeler me- mur ve hizmetlilerine verilecek avanslar,belediyeler butcelerinden odenir. Il Ozel Idareleri ile belediyelere bagli kuruluslarin 3656 sayili Kanuna tabi memurlar ve hizmetlilerine verilecek avanslar, bu kurumlar but- celerinden odenir.
Ek Madde 7- (5/12/1968-1069/3 md.ile gelen Ek 2nci madde hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir.)Bu Kanun geregince il ozel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar ilgili saymanlik- larca bu idareler butcelerine gider yazilmak suretiyle odenegine mahsup edilir. Avansin odeme ve mahsup sekilleri, il ozel idare memur ve hizmetli- leri icin il daimi komisyonunca, belediye memur ve hizmetlileri icin bele- diye encumenince tayin ve tespit edilir. 1/3/1968 tarihinden, bu Kanunun yururluge girdigi tarihe kadar mu- terakim avansin odeme sekli ve zamani; il ozel idareleri memur ve hizmetli- leri icin, il daimi komisyonlarinca, belediye memur ve hizmetlileri icin, belediye encumenlerince tayin ve tespit olunur. (1)
Gecici Sureli Gorevlendirme :
Ek Madde 8- (31/7/1970-1327/74 md. ile gelen Ek 1 nci madde hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Bu Kanuna tabi memurlara, 13/12/1960 tarih ve 160 sayili kanunun 4 ncu maddesi kapsamina giren kurum- larda gecici sureli olarak gorev verilebilir. (2) Yukaridaki fikraya gore gecici sureli olarak gorevlendirilen memur- larin kadrolari ile iliskileri, kendi sinif ve derecelerindeki terfi ve emeklilik haklari devam eder.
Gecici Sureli Gorevlendirme Sartlari :
Ek Madde 9- (31/7/1970-1327/74 md. ile gelen Ek 2 nci madde hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir; Degisik: 15/5/1975-1897/1 md.) Gecici sureli gorevlendirme yoluyla baska bir gorevde calisan murlar hak- kinda asagidaki esaslar uygulanir.
a) Ek madde 1'e gore gorevlendirilen memur, hem kendi sinif ve mes- leginin hem de gecici sureli olarak gorevlendirildigi isin mevzuatina uy- makla yukumludur. (3)
---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu maddedeki "bu Kanun" deyimi ile 5/12/1968 tarih ve 1069 sa- yili kanun kastedilmistir.
(2) 29/11/1974 tarih ve 243 sayili KHK'nin 5 nci maddesi uyarinca 13/12/1960 tarih ve 160 sayili kanunun 4 ncu maddesinde yapilan atiflar 8/6/1984 gun ve 217 sayili KHK'nin ilgili maddesine yapilmis sayilmaktadir. Bu bakimdan, bu maddede zikredilen 4 uncu madde 217 sayili KHK'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alinmalidir.
(3) Bu hukumde gecen "Ek madde 1"kodifikasyon calismalari sirasinda madde numarasi teselsul ettirilerek "Ek madde 8" olmustur.
b) Gecici sureli olarak gorevlendirilen memurlar ayliklarini gorev- lendirildikleri kadrolarda alirlar ve bu kadronun diger haklarindan yarar- lanirlar.
c) (Degisik: 27/9/1983-2902/1 md.) Gecici gorevlendirme memurun mu- vakati ile olur ve 2 yili gecemez. Ancak, yurtdisina atanan koruma gorevli- leri icin bu sure bir katina kadar uzatilabilir.
d) Gecici sureli gorevlendirme yalniz 7nci ve daha yukari derecele- re tahsis edilmis gorevler hakkinda uygulanir. Gecici sureli gorevlendirme- nin memurun meslegi ile ilgili olmasi sarttir.
e) Gecici sureli gorevlendirme, Devlet Persoenl Baskanliginin uygun gorusu uzerine ilgili Bakanliklarin musterek karariyle yapilir.Gecici sure- li gorevlendirmenin uygulanabilecegi haller, sartlar, suresi, sicil ve sair hususlar yonetmelikle belirtilir.
Ek Madde 10- (31/7/1970-1327/74 md.ile gelen Ek 3 ncu madde hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir.)Bu kanun konusu ile ilgili hu- kumler buna ek olarak yapilacak kanunlarda yer alir.
Ek Madde 11- (31/7/1970-1327/74 md. ile gelen Ek 4 uncu madde hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir; Mulga: 23/12/1972-KHK 2/5 md.)
Ek Madde 12- (31/7/1970-1327 sayili Kanunun 92 nci maddesi hukmu olup, ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.)Bu Kanu- nun (1) ve diger personel kanunlarinin uygulanmasi icin Maliye Bakanligi ve Devlet Personel Baskanligi bu kanunlar kapsamina giren kurumlarla Devlet butcesinden finanse edilen butun kurumlarda organizasyon ve metot arastir- malari, kadro analizleri ve diger gerekli butun incelemeleri yaparlar.Kadro talepleri ile odenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanmasi sarttir. Bu fonksiyonlari yurutmek icin Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakan- liginin Devlet Butce Uzmani ve Devlet Personel Basknaligina Devlet Personel Uzmani kadrolari verilir. Devlet Butce Uzmanlari ile Devlet Personel Uzmanlari, kurumlarda, kadro ve odenek talepleri ile iliskili her turlu incelemeleri yapmaya ve evraki tetkik etmeye yetkilidir. Diger hususlar ve calisma metotlarinin ayrintilari gorev ve calisma yonetmelikleri ile duzenlenir.
Ek Madde 13- (31/7/1970-1327 sayili Kanunun 93 ncu maddesi hukmu olup, ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) 657 sa- yili Devlet Memurlari Kanununun yururluge girmesi: ---------------------------------------------------------------------------
(1) "Bu Kanun" deyimi ile 31/7/1970 tarih ve 1327 sayili kanun kas- tedilmistir.
A) 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun halen yururlukte olmayan hukumleri Genel Kadro Kanununun yururluge girdigi tarihi takip eden ay ba- sindan itibaren yururluge girer. (Ayni kanunun gecici 20 nci maddesi hukmu saklidir.)
B) 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu aylik odemeleri ile ilgili hukumleri 1/3/1970 tarihinden gecerli olmak uzere Genel Kadro Kanununun yu- rurluge girdigi tarihi takip eden ay basinda itibaren uygulanir. Ancak; 1/3/1970 ile Genel Kadro Kanununun yururluge girdigi tarihi takip eden ay basina kadar gecen sure icin asagidaki sekilde islem yapilir.
1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yururluge girdigi tarihdeki du- rumu itibariyle ve bu kanun hukumlerine gore yapilan intibak sonucunda tes- pit edilen yeni derece ve kademe ayligi ile, 1/3/1970 tarihinden bu tarihe kadar,bu kanuna gore yapilacak intibaka esas olan asli gorevinden dolayi ve kaldirilan hukumlere gore odenen aylik ucret, 4/10195 sayili Kararname hu- kumlerine odenen yevmiye, isci yevmiyesi, tazminat, odenek gibi odemeler arasindaki fark tespit edilir ve bu hak Bakanlar Kurulunca belirtilecek su- re icinde ve tespit edilecek usule gore kendilerine odenir.(Ek gorev ucreti vekalet ucreti,fazla mesai ucreti ve 6245 sayili Kanuna gore yapilan odeme- ler bu mahsupta dikkate alinmaz.)
2. 1/3/1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yururluge girdigi ayi takip eden ay basina kadarki sure zarfinda durumlarinda degisiklik olan me- murlara bu degisiklik dikkate alinarak yapilacak gerekli intibak sonunda tespit edilecek fark 1 inci fikra esaslari dairesinde odenir.
3. 1/3/1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yururluge girdigi ayi takip eden ay basina kadarki sure icinde her ne sekilde olursa olsun gore- vinden ayrilan veya olenlerin, gorevden ayrildiklari veya oldukleri tarih- teki durumlarina gore yapilacak intibak sonucunda 1 inci fikra hukumlerine gore tespit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirascilarina odenir. Bu kanun (1) kapsami disinda kalmakla beraber ek gecici maddelerle aylik ve ucretleri tedvin edilen kurumlar personeline, bu kanun hukumlerine gore yapilacak aylik odemelerinin baslangic tarihi ve odeme sekli hakkinda da yukaridaki (B9 bendi hukumleri uygulanir. (Ek:8/10/1973-KHK 8/23 md.)Su kadarki,3659 ve 2847 sayili Kanunlara tabi personelin 9 aylik maas farklarinin hesabinda 7244 sayili Kanunun 3ncu maddesi esaslari dairesinde 2 aylik ucret tutarinda odenmis bulunan temettu ikramiye ve primler dikkate alinmaz. Bu Kanun (1) kapsamina giren kurumlarla, Ek gecici maddelerle aylik ve ucretleri bu Kanuna tabi tutulan kurumlar personelinden 1/3/1970- 1/12/1970 tarihlerine ait lehlerine net maas farki bulunmayanlarin bu sure icin hesaplanacak emekli artis ve kesenekleri farklari ile Memur Yardimlas- ma Kurumu kesenekleri kurumlarinca odenir.
---------------------------------------------------------------------------
(1) "Bu Kanun" deyimi ile 31.7.1970 tarih ve 1327 sayili kanun kas- tedilmistir.
C) Iptal: Anayasa Mahkemesinin 28/1/1971 tarih ve E.1970/49, K.1971 /11 sayili karari ile
D) 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 188,189 ve 193 ncu madde- leri, bu maddelerde soz konusu kanunlarin yururluge konuldugu tarihte ayni kanunun gecici 3 ve 4 ncu maddeleri ile ek gecici 23 ncu maddesi bu kanunun yayimi tarihinde yururluge girer.
E) 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 mali yilinda uygulanmaz. 2005 sayili Kanunun pansiyon ucret indirimi hakkindaki 2 inci maddesi hukmu ile cocuk zammi odenmesine iliskin 5049 ve dogum yardimi odenmesine iliskin 5504 sayili Kanun hukumlerinin uy- gulanmasina 1970 mali yilinda da devam olunur.
F) Genel Kadro Kanununun yururluge girdigi tarihi takip eden ayba- sina kadar 1108sayili Maas Kanununun degisik 13ncu maddesinde yazili yillik 15 gunluk izin,hizmet suresi 5 yildan az olanlar icin 20 gun ve fazla olan- lar icin 30 gun olarak uygulanir. Yine bu maddede yazili 2 aylik sihhi izin suresi icinde resmi tabipler tarafindan gosterilen luzum uzerine yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ucretleri ve tedavi edilmekte iken olenlerin cenaze giderleri kurumlarinca karsilanir.
Ek Madde 14- (15/5/1975-1897 sayili Kanunun 3ncu maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.)Bu kanun uygu- lamasi ile ilgili konularda kurumlar, bagli veya ilgili olduklari Bakanlik eliyle Devlet Personel Baskanligina bu baskanligin bagli bulundugu Devlet Bakanligi kanaliyle basvururlar.Bu basvurmalarla ilgili islemlerin yurutul- me usul ve esaslari Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Ek Madde 15- (15/5/1975-1897 sayili Kanunun 4ncu maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Bu Kanuna ge- cen "Devlet Memuru" deyimi deyimi,belediyeler ve il ozel idareleri ile bun- larin kurduklari birlikler memurlarini da kapsar.
Ek Madde 16- (15/5/1975-1897 sayili Kanunun 5nci maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirlmistir.) Hangi kurumla- rin Devlete verilmis asli ve surekli bir kamu hizmetini genel idare esas- larina gore yurutmekle yukumlu olduklari,hangilerinin bu nitelikte bulunma- diklari,bu kanunun yayimi tarihinden itibaren 6 ay icinde Calisma ve Sosyal Guvenlik ve Maliye Bakanliklari ile Devlet Planlama Teskilati temsilcile- rinden olusan komisyonun onerisi uzerine Bakanlar Kurulu Karari ile saptanir. Her bir kurumda,hangi gorevlerde calisanlarin,4 uncu maddede belir- lenen esaslara gore, memur veya isci olduguna, Bakanlar Kurulu Kararinin yayimlanmasi tarihinden itibaren 12 ay icinde, Calisma ve Soyal Guvenlik ve Maliye Bakanliklari ile Devlet Personel Baskanliginin surekli olarak gorev yapmak uzere atayacaklari uzman temsilcilerinden olusan komisyonca kesin olarak karar verilir. Kadro unvanlari incelenen kurumun bagli oldugu bakanlik temsilcisi de bu komisyona katilir. Komisyonun verecegi kararlara karsi ilgililer Danistay'a basvurabi- lirler.
Ek Madde 17- (15/5/1975-1897 sayili Kanunun 6nci maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Halen Turkiye Kizilay'inda ozel statusune dayanarak ucret karsiligi calismakta olanlardan sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin soz konusu kurulusta gecen hizmet surelerini 2/3'nun her yil icin bir kademe ve her uc yili icin bir derece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kademe uzerinden atan- malari yapilabilir. (Bu sekilde degerlendirilecek sure 12 yili gecemez.)
Ek Madde 18- (20/2/1979-2183 sayili Kanunun 2nci maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) 29/6/1978 gun ve 2162 sayili Yasa uygulamalari, bu kanunla getirilen degisiklikler kapsa- mi disinda kalmak uzere 657 sayili Kanunun degisik 43 ncu maddesinin (a) bendinin birinci fikrasinda yazili en yuksek gosterge rakami esas alinarak yurutulur.
Kiyafet Mecburiyeti :
Ek Madde 19- (12/5/1982-2670/42 md. ile gelen Ek 1 nci madde hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Devlet memurlari, Kanun, tuzuk ve yonetmelikleri ongordugu kilik ve kiyafet kurallarina uymak mecburiye- tindedirler.
Ikamet Mecburiyeti :
Ek Madde 20- (12/5/1982-2670/42 md.ile gelen Ek 2 nci md.hukmu olup madde numarasi teselsul ettirilmistir.)Devlet memurlarinin gorev yaptiklari kurum ve hizmet birimlerinin bulundugu yerlesme merkezlerinde Mucavir alan- lari dahil belediye ve koy hudutlari icerisinde) ikamet etmeleri esastir. Devlet Memurlarinin gorevini aksatmamak kayit ve sartiyla 1nci fik- rada belirlenen hudutlar disinda ikamet etmelerine mensup olduklari kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet Memurlari, ikamet ettikleri il hudutlarini tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilir.
Bazi Gorevlere Atanmalar :
Ek Madde 21- (12/5/1982-2670/42 md.ile gelen Ek 3 ncu md.hukmu olup madde numarasi teslsul ettirilmistir.) Vali, buyukelci, mustesar, mustesar yardimciligi ve genel mudur gorevlerine ve Bakanlar Kurulu Karari ile atan- masi yapilan bu seviyelere uygun diger gorevlere yapilacak atamalara Milli Guvenlik Akademisi ogrenimi gorenlere diger niteliklere uymak kaydiyle on- celik verilir.
Ek Madde 22- (30/12/1982-2771 sayili Kanunun 10 ncu maddesi hukmu olup, ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Yasama organi uyeleri ile yasama organi uyeleri disindan atanan bakanliklarin ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanilacak ilac bedellerinin % 20 si kendileri tarafindan odenir.Ancak, resmi saglik kurulu raporu ile belir- lenen ve tuberkuloz, kanser, kronik bobrek, akil hastaliklari, organ nakli ve benzeri uzun sureli tedaviye ihtiyac gosteren hastaliklarin ayakta veya meskende tedavileri sirasinda kullanilmasina luzum gosterilen ilaclardan, hayati onemi haiz olduklari Saglik Bakanliginca tespit edilecek olanlarin bedellerinin tamami ilgili butceden karsilanir.
Ek Madde 23- (26/6/1984-241 sayili KHK'nin 35 nci maddesi ile gelen hukmu olup, madde numarasi teselsul ettirilmistir.) (Mulga:12/4/1990-KHK-420 /15 md.)
Ek Madde 24- (26/6/1984-241 sayili KHK'nin 36nci maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Ayliklarini personel kanunlarina gore almakta olanlara muteakip ayin ayligina mahsuben Devlet Bakanligi ve Basbakan Yardimciligi ile Maliye Bakanliginca mustere- ken belirlenecek esaslar dahilinde avans odenebilir. Bu sekilde yapilacak avans odemeleri,ait oldugu aylikla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin olumu halinde geri alinmaz.
Ek Madde 25- (26/6/1984-241 sayili KHK'nin 38nci maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) (Degisik: 27/6/1989-KHK 375/3 md.) 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu,926 sayili Turk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu,2914 sayili Yuksekogretim Personel Kanu- nu,2802 sayili Hakimler ve Savcilar Kanunu ile diger kanunlar uyarinca 1984 yili sonu itibariyle uygulanmakta olan, ayliklarin hesabinda esas alinan ek gosterge rakamlari 1985 ve 1986 yillari ile 1987 ve muteakip yillarda asa- gida karsilarinda gosterilen miktarlara yukseltilerek uygulanir 1984 yili sonu itibariyle 1985 yilinda 1986 yilinda 1987 ve muteakip uygulanmakta uygulanacak uygulanacak yillarda uygulana- olan ek ek gosterge ek gosterge cak ek gosterge(1) gosterge
--------------- ------------ ------------ ------------------
1200 1800 2400 3600
1100 1650 2200 3300
1000 1500 2000 3000
900 1350 1800 2700
800 1200 1600 2400
700 1050 1400 2100
650 975 1300 1950
600 900 1200 1800
550 825 1100 1650
500 750 1000 1500
400 600 800 1200
300 450 600 900
200 300 400 600
150 225 300 450
100 150 200 300
50 75 100 150
---------------------------------------------------------------------------
(1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayili KHK'nin 53 ncu maddesi ile degisik sekli
Ek Madde 26- (26/6/1984-241 sayili KHK'nin 39ncu maddesi hukmu olup ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir; Degisik: 23/1/1987-KHK-269/1 md.)
a) (Degisik: 9/4/1990-KHK-418/9 md.İptal:Ana.Mah.nin 5.2.1992tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme: 18 / 5 / 1994 - KHK - 527 / 10 md.)Bu Kanuna ekli IV sayili cetvelde unvanları yazılı gö- revlerde bulunanlara hizalarinda gosterilen gosterge rakamlarının memur ayliklarina uygulanan katsayi ile carpimi sonucu bulunan miktarda ma- kam tazminati odenir. Makam tazminati damga vergisi haric herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve odemelerde ayliklara iliskin hukumler uygu- lanir. Bu tazminattan yararlananlara ayrica yuksek hakimlik tazminati odenmez.
b) (Degisik: 18/5/1987-KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (...) (1) makam tazminatini almaya mustehak olduklari tarihten itibaren toplam iki yil sure ile calistiktan sonra emekliye ayrilanlara yukaridaki fikraya gore bulunacak miktarin tamami(926 sayili Kanuna tabi profesorlere yarisi) hayatta bulunduklari surece her ay T.C.Emekli Sandiginca odenir. T.C.Emekli Sandigi bu odemeleri uc aylik devreler halinde faturasi karsiliginda Hazine de tahsil eder.(2) 926 sayili Kanuna tabi bulunan profesorlere bu maddenin (a) ve (b) fikralarina gore odenecek tazminatin, rutbelerinin karsiligi makam tazmina- tindan az olmasi halinde, rutbelerinin karsiligi makm tazminati odenir. (Son fıkra mülga:23.2.1995-KHK-547/13 md.) ---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu fıkrada yer alan "Valiler için İl Valiliğinde"ibaresi 1.7.1992 tarih ve 3828 sayılı kanunun 1 inci maddesi ile kaldırılmıştır. (2) Bu konuda 23.12.1988 tarih ve 351 sayılı KHK.nin geçici maddesine bakınız. --------------------------------------------------------------------------
Ek Madde 27- (29/11/1984-243 sayili KHK'nin 55 nci maddesi hukmu olup, ek maddeye cevrilerek madde numarasi teselsul ettirilmistir.) 657 sa- yili Kanun ile ek ve degisikliklerinde 13/12/1960 gun ve 160 sayili Kanunun 4 uncu maddesine yapilan atiflar 876/1984 gun ve 217 sayili KHK'nin ilgili maddelerine yapilmis sayilir.
Ek Madde 28- (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)
Ek Madde 29- 18/5/1987- KHK- 281/ 7 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarasi teselsul ettirilmistir.) Milli Istihbarat teşkilatında , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diger kanunlarin sözleşmeli personel çalıştırılmaısna dair hükümleriyle bagli olmaksızın; Başbakan tarafından belirlenecek uzman- lığı gerektiren alanlarda, Başbakan onayı ile kadro karşılık gösterilmek kaydiyla sozlesmeli personel calıştırılabilir. 68 yasini gecmemek kaydiyla Mustesar sozlesmeli olarak calistirila- bilir ve sosyal guvenlik kurumlarindan almakta olduklari ayliklari kesilmez Bu suretle calistirilacaklarin sozlesme usul ve esaslari, ucret miktari ve her cesit odemeleri ile diger haklari Basbakan tarafindan tespit edilir. Bu sekilde calistirilacak sozlesmeli personel, aksine talepler ol- madigi takdirde T.C. Emekli Sandigi ile ilgilendirilir; bunlar hakkinda 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayili Kanun hukumleri uygulanir.
Ek Madde 30- (30/12/1987- KHK -306 /4 md.ile gelen madde hükmü olup , madde numarasi teselsül ettirilmistir.) Bakanlik Mus- tesarlari, Devlet Planlama Teskilati Mustesari, Hazine ve Dis Ticaret Mus- tesari, Basbakan Basmusaviri, Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Baskani, Diyanet Isleri Baskani, Basbakanlik Teftis Kurulu Baskani, Devlet Personel Baskani,Valiler ve Emniyet Genel Muduru,Toplu Konut ve Kamu Ortak- ligi Idaresi Baskani ve Savunma Sanayii Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskaninin ek gostergeleri 2400'den 2700'e yukselmistir.
Ek Madde 31- (17/5/1990-3649/1 md.) Bu Kanun kapsamina giden ve go- revleri sebebiyle haklarinda kamu davasi acilmis olup da beraat edenlerin;
a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlik Asgari Ucret Tarifesine gore odedikleri ucret,
b) Belgelendirilmis olmak kaydiyla dava ile ilgili olarak yaptik- lari masraflar, Kurumlarin butcesine konulacak odenekten karsilanir.
Ek Madde 32- (Ek :4.9.1990 -KHK- 418/12 md.;İptal:Ana.Mah.nin 5/2/ 1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;yeniden düzenleme:18/5/ 1994 - KHK -527/11 md.) (1) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadro- larda görevli olup,fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdür - leri ile yardımcıları,cezaevi okullarında çalişan öğretmenler ,yönetici,eği tim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç ) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının baş- ladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakan- lar Kurulunca belirlenecek miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutu- lamaz.
----------------------------------------------------------------------------
(1) Ek 31 inci madde numarası ,18.5.1994 tarih ve 527 sayılı KHK'nin 11 in ci maddesi ile Ek Madde 32 olarak düzeltilmiştir. --------------------------------------------------------------------------- .
Ek Madde 33- (Ek:23.2.1995 -KHK- 547/10 md.) Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı)normal mesai saatleri dışında,genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde,normal,acil ve- ya branş nöbeti tutarak,bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesin- tisiz 8 saatten az olmamak üzere),aşağıda gösterilen gösterge rakkamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz.Bu ücret damga vergisi ha riç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Gösterge ---------
a)Klinik şefi,şef yardımcısı,başasistan, uzman tabip 60
b)Tabip,Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belir- tilen dallarda,bu tüzük hükümlerine gö- re uzmanlık belgesi alanlarla,aynı dal- larda uzmanlık unvanı doktora aşaması ile kazanmış olanlar 55
c)Diş tabibi 50
d)Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 40
e)Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağ- lık personeli 30
f)Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 20 Bu madde hükmü,üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 inci maddesinin (e)bendi kapsamın da bulunanlar hakkında da uygulanır.
Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili
Ek Madde 34 - (Ek: 1.8.1996-4160/2 md.) İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, bilgilerini artırmak,staj yapmak veya b
enzeri bir nedenle geçici süreli görevlendiril- mek suretiyle,üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilenkamu per- soneli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yü- kümlüdürler.Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber imzalı Müte- selsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrllması,müstafi sayılması yada bir ceza ile görevine son verilmesi halinde ,kendileri için kurumlarınca fiilen döviz o- larak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerin- den borçlandırılır.Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin tamamlanan kıs- mı için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı,ilgilinin du- rumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak beş yıla kadar taksitlendiri- lebilir.Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ö- deme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tesbit ve ilan edi- len efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şe- kilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir. İlgilinin eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurt dışından geri çağrılması yada verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönmesi durumunda da,ilgili için fiilen döviz olarakyapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. 30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü,8.4.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca yurtdışına gönderilen öğ- renciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır.
Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
Ek Madde 35- (Ek: 1.8.1996-4160/2 md.) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer ö- zel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih- ten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getiri- lemez. Bu maddenin yürülüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı oku - tulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ede- bilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar. Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Ge - nel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder